Meza Horo


Breviero > Ordinara Tempo > Kvar-semajna Psalmaro > Unua Semajno > Dimanĉo > Meza Horo
Stato:


MALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


kiel en la Ordinaraj Partoj

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Bone estas fidi la Eternulon,
ĉar eterna estas Lia boneco.
Haleluja.

Unua Psalmo – Psa 118 (117), 1-9


Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona; *
ĉar eterna estas Lia boneco.

Izrael diru, *
ke eterna estas Lia boneco.

La domo de Aaron diru, *
ke eterna estas Lia boneco.

La timantoj de la Eternulo diru, *
ke eterna estas Lia boneco. ¶

El premateco mi vokis al la Eternulo, *
kaj per liberigo respondis al mi la Eternulo.

La Eternulo estas kun mi, mi ne timas; *
kion faros al mi homo?

La Eternulo estas kun mi, kiel mia helpanto; *
kaj mi triumfos super miaj malamikoj. ¶

Pli bone estas fidi la Eternulon, *
ol fidi homon.

Pli bone estas fidi la Eternulon, *
ol fidi eminentulojn. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Bone estas fidi la Eternulon,
ĉar eterna estas Lia boneco.
Haleluja.

Dua Antifono


¶ La Eternulo estas mia forto kaj mia kanto.
Haleluja.

Dua Psalmo – Psa 118 (117), 10-18


Ĉiuj popoloj min ĉirkaŭis, *
sed per la nomo de la Eternulo mi ilin disbatos.

Ili ĉirkaŭis min de ĉiuj flankoj, *
sed per la nomo de la Eternulo mi ilin disbatos.

Ili ĉirkaŭis min kiel abeloj, / sed ili estingiĝas, kiel fajro en dornoj; *
per la nomo de la Eternulo mi ilin disbatos. ¶

Oni min puŝis, ke mi falu; *
sed la Eternulo min helpis.

La Eternulo estas mia forto kaj mia kanto, *
kaj Li fariĝis mia savo.

La voĉo de triumfo kaj de saviĝo *
sonas en la tendoj de la virtuloj: ¶

La dekstra mano de la Eternulo faras heroaĵojn, / la dekstra mano de la Eternulo estas alte, *
la dekstra mano de la Eternulo faras heroaĵojn.

Mi ne mortos, sed mi vivos, *
kaj mi rakontos la farojn de la Eternulo.

Per forta puno punadis min la Eternulo, *
sed al la morto Li min ne donis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ La Eternulo estas mia forto kaj mia kanto.
Haleluja.

Tria Antifono


¶ Mi dankas la Eternulon,
ĉar Li aŭskultis min.
Haleluja.

Tria Psalmo – Psa 118 (117), 19-29


Malfermu al mi la pordegojn de la vero; *
mi iros tra ili, mi gloros la Eternulon.

Jen estas la pordego de la Eternulo; *
virtuloj iras tra ĝi. ¶

Mi dankas Vin, ĉar Vi aŭskultis min *
kaj fariĝis mia savo.

Ŝtono, kiun malŝatis la konstruantoj, *
fariĝis ŝtono baz-angula.

De la Eternulo ĉi tio fariĝis, *
ĝi estas miraklo en niaj okuloj.

Ĉi tiun tagon faris la Eternulo; *
ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. ¶

Ho Eternulo, helpu! *
Ho Eternulo, sukcesigu! ¶

Estu benata tiu, kiu venas en la nomo de la Eternulo! *
Ni benas vin el la domo de la Eternulo.

La Eternulo estas Dio, *
kaj Li lumas al ni.

Aranĝu la festan procesion kun branĉoj *
ĝis la kornoj de la altaro.

Vi estas mia Dio, kaj mi Vin gloras; *
mia Dio, Vin mi altigas. ¶

Gloru la Eternulon, ĉar Li estas bona; *
ĉar eterna estas Lia boneco. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Mi dankas la Eternulon,
ĉar Li aŭskultis min.
Haleluja.

Por plia(j) Horo(j) oni prenu la koncernajn Gradualpsalmojn. Ili troveblas ankaŭ en la Ordinaraj Partoj.► ANTAŬ-TAGMEZE


Legaĵo – 1 Joh 4, 16


Ni konas kaj kredis la amon, kiun Dio havas al ni.
Dio estas amo;
kaj kiu restas en amo, tiu restas en Dio, kaj Dio restas en li.

Versiklo


Klinu mian koron al Viaj leĝoj.

Vivigu min per Via vorto. – kp. Psa 119 (118), 36-37

Preĝo


kiel en la Propraj Partoj► TAGMEZE


Legaĵo – Gal 6, 7b.8


Ĉion, kion oni semas, tion ankaŭ li rikoltos.
Ĉar kiu semas por sia karno, el la karno tiu rikoltos putradon;
sed kiu semas por la Spirito, el la Spirito tiu rikoltos eternan vivon.

Versiklo


Via vorto staras por eterne.

Por ĉiuj generacioj restas Via vero. – kp. Psa 119 (118), 89-90

Preĝo


kiel en la Propraj Partoj► POST-TAGMEZE


Legaĵo – Gal 6, 9-10


Ni ne laciĝu en bon-farado;
ĉar ĝusta-tempe ni rikoltos, se ni ne senfortiĝos.
Tial laŭ nia oportuna tempo ni bon-faradu al ĉiuj,
precipe al tiuj, kiuj apartenas al la familio de la fido.

Versiklo


Turnu Vin al mi kaj kor-favoru min.

Kaj mi observos Viajn ordonojn. – kp. Psa 119 (118), 132.134

Preĝo


kiel en la Propraj PartojFINA VOKO


Ni benu la Eternulon.

Al Dio estu danko.