Meza Horo


Breviero > Festocikloj > Kvar-semajna Psalmaro > Unua Semajno > Mardo > Meza Horo
Stato:


MALFERMO


kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo

HIMNO


kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo

PSALMODIO


Ununura Antifono kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo.

Unua Psalmo – Psa 119 (118), 1-8 (Alef)


Bone estas al tiuj, kies vojo estas senmakula, *
kiuj iras laŭ la leĝo de la Eternulo.

Bone estas al tiuj, kiuj plenumas Liajn decidojn, *
kiuj serĉas Lin per la tuta koro. ¶

Ili ne faras malbon-agon, *
ili iras laŭ Liaj vojoj.

Vi ordonis al ni, *
forte observi Viajn leĝojn. ¶

Ho, estu fortikaj miaj vojoj, *
ke mi observu Viajn leĝojn!

Tiam mi ne bezonos honti, *
kiam mi atentos ĉiujn Viajn ordonojn. ¶

Mi gloros Vin el pura koro, *
lernante la juĝojn de Via justeco.

Viajn leĝojn mi observos; *
ne for-lasu min tute. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Psalmo – Psa 13 (12)


Ĝis kiam, ho Eternulo, Vi tute forgesos pri mi? *
Ĝis kiam Vi kaŝos Vian vizaĝon antaŭ mi?

Ĝis kiam mi havos zorgojn en mia animo / kaj sopirojn en mia koro ĉiutage? *
Ĝis kiam mia malamiko estos supre super mi? ¶

Rigardu kaj aŭdu min, *
ho Eternulo, mia Dio;

lumigu miajn okulojn, *
ke mi ne ekdormu per morto;

ke ne diru mia malamiko: *
Mi lin venkis;

ke ne ĝoju miaj premantoj, *
se mi falos. ¶

Sed mi esperas al Via favor-koreco; *
mia koro ĝojas pro Via savo.

Mi kantos al la Eternulo, *
ĉar Li faris al mi bonon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Psalmo – Psa 14 (13)


La sensaĝulo diris en sia koro: *
Dio ne ekzistas.

Ili sentaŭgiĝis, / ili abomeniĝis pro siaj faroj; *
ekzistas neniu, kiu faras bonon.

La Eternulo el la ĉielo ekrigardis la homidojn, *
por vidi, ĉu ekzistas prudentulo, kiu serĉas Di-on. ¶

Ĉiuj devojiĝis, ĉiuj malvirtiĝis; / ekzistas neniu, faranta bonon, *
ne ekzistas eĉ unu.

Ĉu ne prudentiĝos ĉiuj, kiuj faras malbonon, / kiuj manĝas mian popolon, kiel oni manĝas panon, *
kaj kiuj ne vokas al la Eternulo? ¶

Tie ili forte ektimis, *
ĉar Dio estas en la generacio de la justuloj.

Vi malhonoris la konsilon de malriĉulo, *
sed la Eternulo estas lia rifuĝejo. ¶

Ho, ke venu el Cion *
savo al Izrael!

Kiam la Eternulo revenigos Sian for-kaptitan popolon, *
tiam triumfos Jakob kaj ĝojos Izrael. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Por plia(j) Horo(j) oni prenu la koncernajn Gradualpsalmojn. Ili troveblas ankaŭ en la Ordinaraj Partoj.

► Legaĵo, Versiklo kaj Preĝo kiel en la koncerna tago.

FINA VOKO


Ni benu la Eternulon.

Al Dio estu danko.