Horo de la Legaĵoj


Breviero > Festocikloj > Kvar-semajna Psalmaro > Unua Semajno > Vendredo > Horo de la Legaĵoj
Stato:


MALFERMO


Invitatorio aŭ Malfermo kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo.

HIMNO


kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Stariĝu, ho Eternulo, por helpi min. (P. T. Haleluja.)

Unua Psalmo – Psa 35 (34), el 2-4.7.9-10


Stariĝu, ho Eternulo, por helpi min. *
Stariĝu kontraŭ miaj persekutantoj;

Diru al mia animo: *
Via helpo Mi estas. ¶

Oni celas kontraŭ mia animo; *
oni intencas malbonon kontraŭ mi.

Sen mia kulpo ili submetis por mi sian reton, *
sen mia kulpo ili fosis sub mia animo.

Mia animo ĝojos pro la Eternulo, *
triumfos pro Lia helpo.

Ĉiuj miaj ostoj diros: *
Ho Eternulo, kiu egalas Vin,

kiu liberigas mizerulon de lia perfortanto, *
mizerulon kaj malriĉulon de lia rabanto? ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Stariĝu, ho Eternulo, por helpi min. (P. T. Haleluja.)

Dua Antifono


¶ Leviĝu, por fari al mi juĝon;
ĉar Vi estas potenca. (P. T. Haleluja.)

Dua Psalmo – Psa 35 (34), 11-16


Stariĝas kontraŭ mi krimaj atestantoj; *
kion mi ne scias, pri tio ili min demandas.

Ili pagas al mi malbonon por bono, *
atencon kontraŭ mia animo.

Kaj mi dum ilia malsano *
metis sur min sakaĵon,

mi turmentis mian animon per fasto, *
kaj mi preĝis sincere, kiel pri mi mem.

Mi kondutis, kvazaŭ ili estus miaj amikoj, *
miaj fratoj;

kiel homo, kiu funebras pri sia patrino, *
mi profunde malĝojis.

Sed kiam mi difektiĝis, ili ĝojis, *
kaj ili kuniĝis;

kuniĝis kontraŭ mi la sen-koruloj, *
kiam mi ne atendis:

Ili ŝiris *
kaj ne ĉesis.

Laŭ la maniero de malpiaj parazitoj, *
ili kunfrapis kontraŭ mi siajn dentojn. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Leviĝu, por fari al mi juĝon;
ĉar Vi estas potenca. (P. T. Haleluja.)

Tria Antifono


¶ Mia lango rakontados pri Via justeco
kaj ĉiutage pri Via gloro. (P. T. Haleluja.)

Tria Psalmo – Psa 35 (34), 17-28


Mia Sinjoro! Kiel longe Vi tion rigardos? / Deturnu mian animon de iliaj atakoj, *
mian solan de la leonoj.

Mi gloros Vin en granda kunveno, *
meze de multe da popolo mi Vin laŭdos. ¶

Ne ĝoju pri mi *
miaj maljustaj malamikoj;

kaj tiuj, kiuj malamas min sen mia kulpo, *
ne moku per la okuloj.

Ĉar ne pri paco *
ili parolas,

kaj kontraŭ la kvietuloj sur la tero *
ili pripensas malicajn intencojn.

Ili larĝe malfermis kontraŭ mi sian buŝon, / kaj diris: Ha, ha! *
nia okulo vidis. ¶

Vi vidis, ho Eternulo; ne silentu! *
Mia Sinjoro, ne malproksimiĝu de mi.

Vekiĝu kaj leviĝu, por fari al mi juĝon, *
mia Dio kaj mia Sinjoro, pri mia disputo.

Juĝu min laŭ Via justeco, *
ho Eternulo, mia Dio;

kaj ili ne ĝoju pri mi. / Ili ne diru en sia koro: Ha, ha! *
tio estas laŭ nia deziro;

ili ne diru: *
Ni lin englutis. ¶

Triumfu kaj ĝoju tiuj, *
kiuj deziras justecon por mi;

kaj ili diru ĉiam: Granda estas la Eternulo, *
kiu deziras bon-staton por Sia sklavo.

Kaj mia lango rakontados pri Via justeco *
kaj ĉiutage pri Via gloro. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Mia lango rakontados pri Via justeco
kaj ĉiutage pri Via gloro. (P. T. Haleluja.)

VERSIKLO


kiel en la koncerna tago, rekte antaŭ la unua legaĵo

VORTO DE DIO


Legaĵoj kun Responsorioj kiel en la koncerna tago.

PREĜO


kiel en la koncerna tago

FINA VOKO


Ni benu la Eternulon.

Al Dio estu danko.