Meza Horo


Breviero > Festocikloj > Kvar-semajna Psalmaro > Dua Semajno > Merkredo > Meza Horo
Stato:


MALFERMO


kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo

HIMNO


kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo

PSALMODIO


Ununura Antifono kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo.

Unua Psalmo – Psa 119 (118), 57-64 (Ĥet)


Mi diris: Mia sortaĵo estas, ho Eternulo, *
plenumi Viajn vortojn.

Mi petegas antaŭ Vi per la tuta koro: *
Kor-favoru min, konforme al Via vorto. ¶

Mi esploris miajn vojojn *
kaj direktis miajn paŝojn al Viaj leĝoj.

Mi rapidas kaj ne prokrastas, *
por plenumi Viajn ordonojn. ¶

Retoj de malvirtuloj min ĉirkaŭis; *
sed Vian instruon mi ne forgesis.

En la mezo de la nokto mi leviĝas, *
por glori Vin por Viaj justaj juĝoj. ¶

Mi estas kamarado por ĉiuj, kiuj Vin timas *
kaj kiuj observas Viajn ordonojn.

De Via boneco, ho Eternulo, la tero estas plena; *
instruu al mi Viajn leĝojn. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Psalmo – Psa 55 (54), 2-12


Aŭskultu, ho Dio, mian preĝon, / kaj ne kaŝu Vin de mia petego; *
atentu min, kaj respondu al mi. ¶

Mi ĝemas en mia malĝojo, kaj mi ploregas, / pro la kriado de la malamiko, *
pro la premado de la malbonulo,

ĉar ili preparas kontraŭ mi malicon *
kaj kolere min malamas.

Mia koro tremas en mi; *
kaj teruroj de morto min atakis.

Timo kaj tremo venis sur min, *
kaj konsternego min kovris. ¶

Kaj mi diris: Ho, se mi havus flugilojn de kolombo! *
Mi forflugus kaj mi ie ekloĝus;

malproksimen mi foriĝus, *
mi ekloĝus en dezerto.

Mi rapidus al rifuĝejo *
for de ventego kaj fulmo-tondro. ¶

Pereigu, ho mia Sinjoro, / disigu ilian langon; *
ĉar mi vidas rabadon kaj malpacon en la urbo.

Tage kaj nokte ili ĉirkaŭas ĝiajn murojn; *
kaj malbon-faroj estas interne de ĝi;

pereigemo estas interne de ĝi, *
kaj trompo kaj falso ne forlasas ĝian straton. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Psalmo – Psa 55 (54), 13-15.17-24


Ne malamiko min ja insultas – *
mi tion tolerus;

ne mia malamanto tenas sin grande kontraŭ mi – *
mi kaŝus min de li;

sed vi, kiu estas tia sama homo, kiel mi, *
mia amiko, mia kamarado,

vi, kun kiu ni kune intime paroladis, *
iradis en la domon de Dio en la hom-amaso. ¶

Mi vokas al Dio, *
kaj la Eternulo min savos.

Vespere kaj matene kaj tagmeze mi plendas kaj ĝemas; *
kaj Li aŭskultas mian voĉon.

Li liberigis pace mian animon de atako kontraŭ mi, *
kiam ili granda-nombre estis kontraŭ mi.

Dio aŭskultos, / kaj Li humiligos ilin, *
la vivanto de eterne;

ĉar ili ne ŝanĝiĝas *
kaj ili ne timas Dion. ¶

La malbonulo metis sian manon sur siajn amikojn, *
li rompis sian interligon;

pli glata ol butero estas lia buŝo, *
sed milito estas en lia koro;

liaj vortoj estas pli delikataj ol oleo, *
sed ili estas nudigitaj glavoj. ¶

Metu vian ŝarĝon sur la Eternulon, / kaj Li vin subtenos; *
neniam Li lasos fali piulon. ¶

Vi, ho Dio, malsuprenigos ilin *
en la foson de pereo;

la homoj de sango kaj falso ne atingos la duonon de siaj tagoj; *
sed mi fidas Vin. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Por plia(j) Horo(j) oni prenu la koncernajn Gradualpsalmojn. Ili troveblas ankaŭ en la Ordinaraj Partoj.

► Legaĵo, Versiklo kaj Preĝo kiel en la koncerna tago.

FINA VOKO


Ni benu la Eternulon.

Al Dio estu danko.