Horo de la Legaĵoj


Breviero > Festocikloj > Kvar-semajna Psalmaro > Kvara Semajno > Merkredo > Horo de la Legaĵoj
Stato:


MALFERMO


Invitatorio aŭ Malfermo kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo.

HIMNO


kiel en la Konstantaj Partoj de la koncerna tempo

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Benu, ho mia animo, la Eternulon,
kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bon-farojn. (P. T. Haleluja.)

Unua Psalmo – Psa 103 (102), 1-7


Benu, ho mia animo, la Eternulon, *
kaj mia tuta internaĵo Lian sanktan nomon.

Benu, ho mia animo, la Eternulon, *
kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bon-farojn. ¶

Li pardonas ĉiujn viajn pekojn, *
Li sanigas ĉiujn viajn malsanojn;

Li savas de la tombo vian vivon, *
Li kronas vin per boneco kaj favor-koreco;

Li satigas per bonaĵoj vian maljunan aĝon, *
ke via juneco renoviĝas kiel ĉe aglo. ¶

La Eternulo faras justecon *
kaj juĝon al ĉiuj prematoj.

Li sciigis Siajn vojojn al Moseo, *
Siajn farojn al la Izraelidoj. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Benu, ho mia animo, la Eternulon,
kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bon-farojn. (P. T. Haleluja.)

Dua Antifono


¶ Kiel patro kor-favoras filojn,
tiel la Eternulo kor-favoras tiujn, kiuj Lin timas. (P. T. Haleluja.)

Dua Psalmo – Psa 103 (102), 8-16


Favor-kora kaj kompatema estas la Eternulo, *
longe-tolerema kaj tre bona.

Ne eterne Li indignas, *
kaj ne por ĉiam Li koleras.

Ne laŭ niaj pekoj Li agis kun ni, *
kaj ne laŭ niaj krimoj Li redonis al ni. ¶

Ĉar kiel alte estas la ĉielo super la tero, *
tiel granda estas Lia boneco por tiuj, kiuj Lin timas.

Kiel malproksime estas la oriento de la okcidento, *
tiel Li malproksimigis de ni niajn pekojn.

Kiel patro kor-favoras filojn, *
tiel la Eternulo kor-favoras tiujn, kiuj Lin timas.

Ĉar Li scias nian esencon; *
Li memoras, ke ni estas polvo.

La tagoj de homo estas kiel herbo; *
kiel floro de kampo, tiel li floras.

Pasas super ĝi vento, kaj ĝi jam ne ekzistas; *
kaj ĝia loko ĝin jam ne rekonas. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Kiel patro kor-favoras filojn,
tiel la Eternulo kor-favoras tiujn, kiuj Lin timas. (P. T. Haleluja.)

Tria Antifono


¶ Benu la Eternulon ĉiuj Liaj kreitaĵoj. (P. T. Haleluja.)

Tria Psalmo – Psa 103 (102), 17-22


La boneco de la Eternulo daŭras eterne *
al tiuj, kiuj Lin timas,

kaj Lia bon-faremeco *
iras ĝis la pra-nepoj,

kiuj observas Lian interligon *
kaj memoras Liajn ordonojn por ilin plenumi.

La Eternulo starigis en la ĉielo Sian tronon; *
kaj Lia reĝeco regas ĉion. ¶

Benu la Eternulon Liaj anĝeloj, / potencaj per sia forto, *
kiuj plenumas Lian vorton,

por ke oni obeu *
la voĉon de Lia vorto.

Benu la Eternulon ĉiuj Liaj ĉirkaŭantoj, *
Liaj servantoj, kiuj plenumas Lian volon.

Benu la Eternulon ĉiuj Liaj kreitaĵoj, / en ĉiuj lokoj de Lia regado. *
Benu, ho mia animo, la Eternulon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Benu la Eternulon ĉiuj Liaj kreitaĵoj. (P. T. Haleluja.)

VERSIKLO


kiel en la koncerna tago, rekte antaŭ la unua legaĵo

VORTO DE DIO


Legaĵoj kun Responsorioj kiel en la koncerna tago.

PREĜO


kiel en la koncerna tago

FINA VOKO


Ni benu la Eternulon.

Al Dio estu danko.