Ĵaŭdo ☐


Breviero > Ordinara Tempo > Propraj Partoj > 26a Ordinara Semajno > Ĵaŭdo


Ĉio kiel en la Kvar-semajna Psalmaro > Dua Semajno > Ĵaŭdo

Propraj:


► HORO DE LA LEGAĴOJ


⇒ Malfermo, Himno k. t. p.

Unua Legaĵo – Flp 3, 1-16


El la letero al la Filipianoj

Fine, fratoj, ĝoju en la Sinjoro. Tute ne ĝenas min al vi skribi ripete, kaj por vi tio estas sendanĝeriga. Gardu vin kontraŭ la hundoj, gardu vin kontraŭ la malbonaguloj, gardu vin kontraŭ la karntranĉuloj; ĉar ni estas la cirkumciduloj, kiuj per la Spirito de Dio adoras, kaj nin gratulas pri Kristo Jesuo, kaj ne havas fidon al la karno; kvankam mi mem povas havi fidon al la karno; se iu alia pretendas fidi la karnon, mi ja pli efektive; cirkumcidita la okan tagon, el la raso Izraela, el la tribo de Benjamen, Hebreo el Hebreoj; rilate la leĝon, Fariseo; rilate fervoron, persekutanto de la eklezio; rilate la justecon, kiu fariĝas per la leĝo, senkulpa.

Sed kio estis al mi gajno, tion mi rigardis kiel malgajnon pro Kristo. Kaj efektive mi rigardas ĉion kiel malgajnon pro la supereco de la scio de Kristo Jesuo, mia Sinjoro, pro kiu mi suferis malgajnon de ĉio, kaj rigardas ĉion kiel rubon, por ke mi gajnu Kriston, kaj estu trovata en li, ne havante mian justecon, kiu devenas de la leĝo, sed la justecon, kiu estas per la fido al Kristo, la justecon, kiu devenas de Dio sur fidon; por ke mi sciu lin kaj la potencon de lia releviĝo kaj la kunulecon en liaj suferoj, konformiĝinte al lia morto, se mi povos iel atingi la releviĝon el la mortintoj. Ne kvazaŭ mi jam trafis, aŭ jam perfektiĝis; sed mi min pelas antaŭen, se mi nur povos ekteni tion, pro kio mi estas tenata de Kristo Jesuo.

Miaj fratoj, mi ne rigardas min kiel jam ektenantan; sed nur jene: forgesante tion, kio estas malantaŭe, kaj strebante al tio, kio estas antaŭe, mi min pelas al la celo, por akiri la premion de la supera voko de Dio en Kristo Jesuo.

Ĉiuj el ni do, kiuj estas perfektaj, tiel pensu; kaj se pri io vi pensas alie, tion ankaŭ Dio malkaŝos al vi; sed ĉiaokaze, laŭ tio, kiom ni jam atingis, ni iradu.

Unua Responsorio


Mi rigardas ĉion kiel rubon, por ke mi gajnu Kriston, por scii lin kaj la potencon de lia releviĝo kaj la kunulecon en liaj suferoj.

Mi rigardas ĉion kiel rubon, por ke mi gajnu Kriston, por scii lin kaj la potencon de lia releviĝo kaj la kunulecon en liaj suferoj.

Se ni mortis kun Kristo, ni kredas, ke ni ankaŭ vivos kun li,

por scii lin kaj la potencon de lia releviĝo kaj la kunulecon en liaj suferoj.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Mi rigardas ĉion kiel rubon, por ke mi gajnu Kriston, por scii lin kaj la potencon de lia releviĝo kaj la kunulecon en liaj suferoj. – el Flp 3, 8.10; Rom 6, 8

Dua Legaĵo – Polikarpo


El la letero de la sankta episkopo kaj martiro Polikarpo el Smirno al la Filipianoj

Christus aedificet vos in fide et veritate.

Confido vos bene exercitatos esse in sacris litteris, et nihil vos latet; mihi autem non est concessum. Modo, ut his scripturis dictum est, irascimini et nolite peccare, et sol non occidat super iracundiam vestram. Beatus, qui meminerit; quod ego credo esse in vobis.

Deus autem et Pater Domini nostri Iesu Christi, et ipse sempiternus pontifex, Dei Filius Iesus Christus, aedificet vos in fide et veritate et in omni mansuetudine et sine iracundia et in patientia et in longanimitate et tolerantia et castitate; et det vobis sortem et partem inter sanctos suos et nobis vobiscum et omnibus, qui sunt sub caelo, qui credituri sunt in Dominum nostrum Iesum Christum et in ipsius Patrem, qui resuscitavit eum a mortuis.

Pro omnibus sanctis orate. Orate etiam pro regibus et potestatibus et principibus atque pro persequentibus et odientibus vos et pro inimicis crucis, ut fructus vester manifestus sit in omnibus, ut sitis in illo perfecti.

Scripsistis mihi et vos et Ignatius, ut si quis vadit ad Syriam, deferat litteras meas, quas fecero ad vos, si habuerimus tempus opportunum, sive ego, sive legatus, quem misero pro vobis.

Epistolas sane Ignatii, quae transmissae sunt vobis ab eo, et alias, quantascumque apud nos habuimus, transmisimus vobis, secundum quod mandastis, quae sunt subiectae huic epistolae, ex quibus magnus vobis erit fructus. Continent enim fidem, patientiam et omnem aedificationem ad Dominum nostrum pertinentem. Et de ipso Ignatio et de his, qui cum eo sunt, quod certius agnoveritis, significate.

Haec vobis scripsi per Crescentem, quem in praesenti commendavi vobis et nunc commendo. Conversatus est enim nobiscum inculpabiliter; credo quia et vobiscum similiter. Sororem autem eius habebitis commendatam, cum venerit ad vos.

Incolumes estote in Domino Iesu Christo, et gratia ipsius cum omnibus vestris. Amen.


Originala teksto: Polycarpus Smyrnæus († ĉ. 155): Epistola ad Philippenses, nn. 12, 1 - 14; en: Funk 1, 279-283

Dua Responsorio


Nun la Dio de paco perfektigu vin en ĉia bona laboro, por plenumi Lian volon, farante en vi tion, kio plaĉas al Li, per Jesuo Kristo.

Nun la Dio de paco perfektigu vin en ĉia bona laboro, por plenumi Lian volon, farante en vi tion, kio plaĉas al Li, per Jesuo Kristo.

Li donu al vi ĉiuj koron, kiu adoras Lin kaj plenumas Lian volon sindoneme kaj volonte,

farante en vi tion, kio plaĉas al Li, per Jesuo Kristo.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Nun la Dio de paco perfektigu vin en ĉia bona laboro, por plenumi Lian volon, farante en vi tion, kio plaĉas al Li, per Jesuo Kristo. – el Heb 13, 20-21; 2 Mak 1, 3

Preĝo


Vi montras, Dio, vian ĉiopovon precipe per via pardono kaj kompato:
surverŝu senĉese nin per via mizerikordo,
por ke ni, celante Viajn promesojn, atingu la eternan feliĉon.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.