Mardo ☐


Breviero > Ordinara Tempo > Propraj Partoj > 27a Ordinara Semajno > Mardo


Ĉio kiel en la Kvar-semajna Psalmaro > Tria Semajno > Mardo

Propraj:


► HORO DE LA LEGAĴOJ


⇒ Malfermo, Himno k. t. p.

Unua Legaĵo – 1 Tim 3, 1-16


El la unua letero al Timoteo

Fidinda estas la diro: Se iu celas episkopecon, tiu deziras bonan laboron. Episkopo do devas esti neriproĉebla, edzo de unu edzino, sobra, moderema, ordema, gastama, instruema, ne vindrinkema, ne batema; sed mildanima, ne disputema, ne monamanto; reganta bone sian propran domanaron, tenante siajn gefilojn sub regado kun ĉia seriozeco (sed se iu ne scias regi sian propran domon, kiel li zorgos pri la eklezio de Dio?); ne novico, por ke li ne ŝvelu per fiereco kaj ne falu en la kondamnon de la diablo. Krom tio li devas havi bonan ateston de la eksteruloj, por ke li ne falu en riproĉon kaj kaptilon de la diablo.

Tiel same diakonoj devas esti seriozaj, ne duflanke parolantaj, ne tro amantaj vinon, ne avidantaj malhonoran gajnon; tenantaj la misteron de la fido en pura konscienco. Kaj tiuj ankaŭ estu unue provitaj; poste ili servu kiel diakonoj, se ili estos neriproĉeblaj. Virinoj ankaŭ devas esti seriozaj, ne kalumniantoj, sobraj, fidelaj pri ĉio. La diakonoj estu edzoj de po unu edzino, regantaj bone siajn gefilojn kaj siajn proprajn domojn. Ĉar tiuj, kiuj bone servadis kiel diakonoj, akiras al si bonan gradon kaj grandan kuraĝon en la fido, kiu estas en Kristo Jesuo.

Ĉi tion mi skribas al vi, esperante veni al vi baldaŭ, sed se mi prokrastos, por ke vi komprenu, kiel oni devas konduti en la domo de Dio, kiu estas la eklezio de la vivanta Dio, la kolono kaj bazo de la vero. Kaj laŭ konsento, granda estas la mistero de pieco: Tiu, kiu elmontriĝis en la karno, praviĝis en la spirito, estis vidita de anĝeloj, pripredikita ĉe la nacioj, prikredita en la mondo, prenita supren en gloro.

Unua Responsorio


Gardu vin kaj la tutan gregon, en kiu la Sankta Spirito faris vin episkopoj, por nutri la eklezion de Dio, kiun li aĉetis per sia propra sango.

Gardu vin kaj la tutan gregon, en kiu la Sankta Spirito faris vin episkopoj, por nutri la eklezion de Dio, kiun li aĉetis per sia propra sango.

Cetere, ĉi tie estas postulate ĉe administrantoj, ke oni troviĝu fidela,

por nutri la eklezion de Dio, kiun li aĉetis per sia propra sango.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Gardu vin kaj la tutan gregon, en kiu la Sankta Spirito faris vin episkopoj, por nutri la eklezion de Dio, kiun li aĉetis per sia propra sango. – Ago 20, 28; 1 Kor 4, 2

Dua Legaĵo – Ignaco el Antioĥio


Komenciĝas la letero de la sankta episkopo kaj martiro Ignaco el Antioĥio al la Tralianoj.

Praemunire volo vos ut filios meos carissimos.

Ignatius, qui et Theophorus, dilectae a Deo, Patre Iesu Christi, Ecclesiae sanctae, quae est Trallibus Asiae, electae et Deo dignae, pacem habenti in carne et sanguine et passione Iesu Christi, spei nostrae, cum resurgamus ad eum, quam et saluto in plenitudine, in apostolico charactere, cuique plurimam opto salutem.

Constanter inculpatam et inseparabilem in sustinentia mentem cognovi vos habere non usu solum, sed indole, quemadmodum id mihi episcopus vester Polybius indicavit, qui Smyrnae adfuit per voluntatem Dei et Iesu Christi, quique mihi vincto in Iesu Christo ita congratulatus est, ut omnem multitudinem vestram in eo contemplatus sim. Excipiens enim per ipsum vestram, quae secundum Deum est, benevolentiam, glorificavi Deum, cuius imitatores, ut cognovi, vos inveni.

Cum enim episcopo subiecti sitis ut Iesu Christo, videmini mihi non secundum hominem, sed secundum Iesum Christum vivere, qui propter nos mortuus est, ut credentes in mortem ipsius mortem effugiatis. Necessarium itaque est, quemadmodum facitis, ut sine episcopo nihil agatis, sed et presbyterio subditi sitis ut Apostolis Iesu Christi, spei nostrae, in quo conversantes inveniemur.

Oportet autem et diaconos, qui sunt ministri mysteriorum Iesu Christi, omni modo omnibus placere. Non enim ciborum et potuum diaconi sunt, sed Ecclesiae Dei ministri. Oportet igitur, ut sibi caveant a criminibus tamquam ab igne.

Cuncti similiter revereantur diaconos ut Iesum Christum, sicut et episcopum, qui est typus Patris, presbyteros autem ut senatum Dei et concilium Apostolorum. Sine his Ecclesia non vocatur. De his vos ita sentire persuasum habeo. Exemplar enim caritatis vestrae accepi et mecum habeo in episcopo vestro, cuius ipse habitus magna disciplina est, mansuetudo vero eius potentia.

Magna sapio in Deo, sed mihi ipsi modum adhibeo, ne gloriando peream. Nunc enim plus mihi timendum est nec aures illis sunt praebendae, qui me inflant. Qui enim me laudant flagellant me. Nam diligo quidem pati, sed nescio an dignus sim. Vehementia enim mea multis quidem non apparet, me vero acrius impugnat. Opus itaque mihi mansuetudine, qua princeps saeculi huius destruitur.

Obsecro itaque vos, non ego, sed caritas Iesu Christi, solo christiano alimento uti, ab aliena autem herba abstinere, quae est haeresis.

Hoc autem fiet, si nec inflati nec avulsi fueritis a Deo Iesu Christo et episcopo et praeceptis Apostolorum. Qui intra altare est, mundus est; qui vero extra altare est, non est mundus; hoc est, qui sine episcopo et presbyterio et diaconis quidpiam agit, is non est mundus in conscientia.
Non quod noverim tale quid inter vos, haec scribo, sed praemunire volo vos ut filios meos carissimos.


Originala teksto: Ignatius Antiochenus (2a jarcento), Epistola ad Trallianos, Inscriptio, nn. 1, 1 - 3, 2; 4, 1-2; 6, 1; 7, 1 - 8, 1; en: Funk 1, 203-209

Dua Responsorio


Penu konservi la unuecon de la Spirito en la ligilo de paco. Estas unu korpo, kaj unu Spirito, kiel ankaŭ vi estas vokitaj en unu espero de via voko; unu Sinjoro, unu fido, unu bapto.

Penu konservi la unuecon de la Spirito en la ligilo de paco. Estas unu korpo, kaj unu Spirito, kiel ankaŭ vi estas vokitaj en unu espero de via voko; unu Sinjoro, unu fido, unu bapto.

Neniu povas meti alian fundamenton krom tiu, kiu estas metita, tio estas Jesuo Kristo:

unu Sinjoro, unu fido, unu bapto.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Penu konservi la unuecon de la Spirito en la ligilo de paco. Estas unu korpo, kaj unu Spirito, kiel ankaŭ vi estas vokitaj en unu espero de via voko; unu Sinjoro, unu fido, unu bapto. – kp. Efe 4, 3-5; 1 Kor 3, 11

Preĝo


Ĉiopova, eterna Dio,
kies granda boneco superas ĉiujn meritojn kaj dezirojn de Viaj preĝantoj,
elverŝu sur nin Vian kompaton;
forigu tion, kio maltrankviligas nian konsciencon,
kaj donu tion, kion nia preĝo ne kuraĝas peti.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.