Matena Laŭdo ☐


Breviero > Komunaj Tekstoj > Virgulinoj > Matena Laŭdo
Stato:


MALFERMO


(nur, se oni ne ĵus preĝis la Invitatorion)

Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.


HIMNO


propra aŭ:

Aptata, virgo, lampade


Kun preta lampo ĉi virgin'
eniris al la nupt-festen'
de l' reĝo de l' eterna glor',
Lin laŭdas la anĝela ar'.

De l' ĉieluloj kunulin',
vi, de l' fianĉo fianĉin',
en ĉasta ama unuiĝ'
riĉegas je pudoro vi.

Instruu nin pri vivo-mor',
subtenu nin per via preĝ',
nin helpu, ke rezistu ni
al ajna fraŭd' de l' malamik'.

Maria, bild' de virga viv',
vi ankaŭ petu ĉe la Fil',
ke helpe Li subtenu nin
ekvidi Lin post ĉi ekzil'.

Nun estu glor' al nia Di'
ĉar venkis tiu ĉi virgin'.
Pro tio ĝojas la ĉiel'
ĉi-tage, ĉiam, en etern'. Amen.

latina T: nekonata verkinto,14a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008


PSALMODIO


Psalmoj: Unua Semajno > Dimanĉo

Unua Antifono


¶ Kriston mi libere konfesas.
Kriston mi arde soifas.
Mi deziras kunesti kun Kristo eterne.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.

Unua Psalmo – Psa 63 (62), 2-9


Ho Dio, mia Dio, Vin mi fervore serĉas; *
soifas pri Vi mia animo,

sopiras pri Vi mia karno, *
en lando seka, sensuka, kaj senakva.

Mi volus vidi Vin en Via sanktejo, *
vidi Vian forton kaj gloron.

Ĉar Via favoro estas pli bona ol vivo; *
miaj lipoj Vin gloras. ¶

Tiel mi Vin gloradus en la daŭro de mia vivo, *
levadus miajn manojn pro Via nomo.

Kvazaŭ de graso kaj oleo satiĝus mia animo, *
kaj per vortoj de kanto Vin gloradus mia buŝo.

Kiam mi rememoras Vin sur mia lito, *
en ĉiuj partoj de la nokto mi meditas pri Vi.

Ĉar Vi estis por mi helpo, *
kaj en la ombro de Viaj flugiloj mi ĝojas. ¶

Mia animo algluiĝis al Vi; *
min subtenas Via dekstra mano. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Kriston mi libere konfesas.
Kriston mi arde soifas.
Mi deziras kunesti kun Kristo eterne.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.

Dua Antifono


¶ Laŭdu, virgulinoj, la Eternulon.
Li, kiu semis en vi la konsilon al ĉasteco,
kronas nun Siajn donacojn.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.

La Kantikon oni povas preĝi aŭ en la plena, aŭ en la konciza formo.Kantiko (plena formo) – Dan 3, 57-88.56


Laŭdu la Sinjoron, ĉiuj faroj de la Sinjoro; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu la Sinjoron, vi anĝeloj de la Sinjoro; *
laŭdu la Sinjoron, vi ĉieloj.

Laŭdu la Sinjoron, ĉiuj akvoj super la ĉielo; *
laŭdu la Sinjoron, ĉiuj fortoj de l' Sinjoro.

Laŭdu la Sinjoron, vi suno kaj luno; *
laŭdu la Sinjoron, vi steloj de l' ĉielo.

Laŭdu la Sinjoron, ĉiu pluvo kaj roso; *
laŭdu la Sinjoron, ĉiuj nuboj kaj ventoj;

Laŭdu la Sinjoron, vi fajro kaj varmego; *
laŭdu la Sinjoron, vi malvarmo kaj frosto.

Laŭdu la Sinjoron, vi fulmotondro kaj prujno; *
laŭdu la Sinjoron, vi glacio kaj neĝo.

Laŭdu la Sinjoron, vi noktoj kaj tagoj; *
laŭdu la Sinjoron, vi lumo kaj mallumo. ¶

Laŭdu la Sinjoron, vi, tero; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu la Sinjoron, vi montoj kaj montetoj; *
laŭdu la Sinjoron, ĉiuj kreskaĵoj surteraj.

Laŭdu la Sinjoron, vi akvo-fontoj; *
laŭdu la Sinjoron, vi riveroj kaj maroj;

Laŭdu la Sinjoron, vi mar-monstroj, / ĉio, kio svarmas en la akvo; *
laŭdu la Sinjoron, ĉiuj birdoj en la aero.

Laŭdu la Sinjoron, ĉiuj bestoj kaj brutoj; *
laŭdu la Sinjoron, vi homidoj. ¶

Laŭdu la Sinjoron, vi, Izrael; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu la Sinjoron, vi sacerdotoj de la Sinjoro; *
laŭdu la Sinjoron, vi servantoj de l' Sinjoro.

Laŭdu la Sinjoron, vi justaj spiritoj kaj animoj; *
laŭdu la Sinjoron, vi piaj kaj humilaj koroj.

Laŭdu la Sinjoron, Hananja, Azarja kaj Miŝael; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne. ¶

Ni benu la Patron kaj la Filon kaj la Sanktan Spiriton; *
ni laŭdu kaj gloregu Lin eterne.

Benata Vi estas, Sinjoro, en la ĉielaj arkaĵoj; *
laŭdinda kaj gloreginda kaj super ĉio majesta eterne.

Oni daŭrigu pli malsupre!Kantiko (konciza formo) – laŭ Dan 3, 57-88.56


Laŭdu la Eternulon, ĉiuj Liaj faroj; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu Lin, anĝeloj de la Eternulo; *
laŭdu Lin, ĉieloj;

ĉiuj akvoj super la ĉielo; *
ĉiuj Liaj fortoj;

suno kaj luno; *
steloj de la ĉielo;

ĉiu pluvo kaj roso; *
ĉiuj nuboj kaj ventoj;

fajro kaj varmego; *
malvarmo kaj frosto;

fulmotondro kaj prujno; *
glacio kaj neĝo.

Laŭdu Lin, noktoj kaj tagoj; *
laŭdu Lin, lumo kaj mallumo. ¶

Laŭdu la Eternulon, vi, tero; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu Lin, montoj kaj montetoj; *
laŭdu Lin, ĉiuj kreskaĵoj surteraj;

vi, akvo-fontoj; *
riveroj kaj maroj;

ĉiuj mar-monstroj, / ĉio, kio svarmas en la akvo; *
ĉiuj birdoj en la aero.

Laŭdu Lin, ĉiuj bestoj kaj brutoj; *
laŭdu Lin, homidoj. ¶

Laŭdu la Eternulon, vi, Izrael; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu Lin, sacerdotoj de la Eternulo; *
laŭdu Lin, Liaj servantoj;

justaj spiritoj kaj animoj; *
piaj kaj humilaj koroj.

Laŭdu Lin, Hananja, Azarja kaj Miŝael; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne. ¶

Ni benu la Patron kaj la Filon kaj la Sanktan Spiriton; *
ni laŭdu kaj gloregu Lin eterne.

Benata Vi estas, Dio, en la ĉielaj arkaĵoj; *
laŭdinda kaj gloreginda kaj super ĉio majesta eterne. – ADORU 091.9

Dua Antifono


¶ Laŭdu, virgulinoj, la Eternulon.
Li, kiu semis en vi la konsilon al ĉasteco,
kronas nun Siajn donacojn.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.

Tria Antifono


¶ Jubilos la sanktulinoj en gloro,
ili, kiuj super karno kaj sango brile venkis.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.

Tria Psalmo – Psa 149, 1-6a.9b


Kantu al la Eternulo novan kanton, *
Lian gloron en la anaro de fideluloj.

Izrael ĝoju pri sia Kreinto, *
la filoj de Cion ĝoju pri sia Reĝo.

Ili gloru Lian nomon en danco, *
per tamburino kaj harpo ili muziku al Li.

Ĉar al la Eternulo plaĉas Lia popolo; *
Li ornamas humilulojn per savo. ¶

La fideluloj ĝoju en honoro, *
kantu ĝoje sur siaj kuŝejoj.

Glorado al Dio estas en ilia buŝo. *
Tio estas honoro por ĉiuj Liaj fideluloj. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Jubilos la sanktulinoj en gloro,
ili, kiuj super karno kaj sango brile venkis.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.


VORTO DE DIO


Legaĵo – Kan 8, 7


Granda akvo ne povas estingi la amon,
kaj riveroj ne povas superakvi ĝin.
Se homo proponus doni la tutan havaĵon de sia domo por la amo,
oni malestime lin forpuŝus.

Responsorio
ekster Paska Tempo:

De Vi diris al mi mia koro: Serĉu Mian vizaĝon.

De Vi diris al mi mia koro: Serĉu Mian vizaĝon.

Vian vizaĝon, ho Eternulo, mi serĉas.

Serĉu Mian vizaĝon.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

De Vi diris al mi mia koro: Serĉu Mian vizaĝon. – Psa 27, 8en Paska Tempo:

De Vi diris al mi mia koro: Serĉu Mian vizaĝon. Haleluja. Haleluja.

De Vi diris al mi mia koro: Serĉu Mian vizaĝon. Haleluja. Haleluja.

Vian vizaĝon, ho Eternulo, mi serĉas.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

De Vi diris al mi mia koro: Serĉu Mian vizaĝon. Haleluja. Haleluja. – Psa 27, 8


LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus)


por unu virgulino-martirino:

¶ Ĉi virgulino abnegaciis sin,
ŝi levis sian krucon, kaj sekvis Kriston,
la Fianĉon de la virgulinoj,
la Reĝon de la martiroj.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – kp. Mat 16, 24

por unu virgulino:

¶ Ĉi virgulino prudenta eliris renkonte al Kristo,
brilanta inter la ĥoroj de la virgulinoj kiel la suno,
en virto ĉiela.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – kp. Mat 25, 6.10

por pluraj virgulinoj:

¶ Virgulinoj de la Eternulo,
benu la Eternulo eterne.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.

Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus) – Luk 1, 68-79


Benata estu la Eternulo, la Dio de Izrael, *
ĉar Li vizitis Sian popolon kaj faris por ili elaĉeton,

kaj levis kornon de savo por ni *
en la domo de Sia servanto David,

kiel Li parolis per la buŝo de Siaj sanktaj profetoj, *
de post la komenco de la mondo,

savadon el niaj malamikoj *
kaj el la mano de ĉiuj niaj malamantoj;

por montri Sian bonecon ĉe niaj patroj, / kaj por memori Sian sanktan interligon; *
la ĵuron, kiun Li ĵuris al nia patro Abraham;

ke Li donos al ni, ke, liberigite el la mano de niaj malamikoj, *
ni servu Lin sentime,

en sankteco kaj justeco antaŭ Li *
ĉiujn niajn tagojn. ¶

Kaj vi, infano, estos nomata profeto de la Plejaltulo, / ĉar vi iros antaŭ la vizaĝo de la Sinjoro, *
por pretigi Liajn vojojn,

por doni al Lia popolo scion de savo *
en la pardonado de iliaj pekoj,

pro la kompata koro de nia Dio, *
per kiu nin vizitis la sun-leviĝo de supre,

por lumi sur tiujn, kiuj sidas en mallumo kaj en la ombro de morto, *
por gvidi niajn piedojn en la vojon de paco. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus)


por unu virgulino-martirino:

¶ Ĉi virgulino abnegaciis sin,
ŝi levis sian krucon, kaj sekvis Kriston,
la Fianĉon de la virgulinoj,
la Reĝon de la martiroj.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – kp. Mat 16, 24

por unu virgulino:

¶ Ĉi virgulino prudenta eliris renkonte al Kristo,
brilanta inter la ĥoroj de la virgulinoj kiel la suno,
en virto ĉiela.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – kp. Mat 25, 6.10

por pluraj virgulinoj:

¶ Virgulinoj de la Eternulo,
benu la Eternulo eterne.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.


PREĜADO


Petoj


Christo, vírginum sponso et corónæ, lætis vócibus iubilémus et devóte eum exorémus, dicéntes: Iesu, coróna vírginum, audi nos.

¶ Jesuo, Krono de la virgulinoj, aŭdu nin.

Christe, quem sanctæ vírgines ut únicum sponsum dilexérunt,
—concéde ut nihil a tua caritáte nos séparet.

Qui Maríam, matrem tuam, regínam vírginum coronásti,
—da nos, eius intercessióne, cordis puritáte tibi iúgiter famulári.

Per intercessiónem ancillárum tuárum, quæ íntegro et indivíso corde semper de te sollícitæ fuérunt, ut essent sanctæ córpore et spíritu,
—præsta ut figúra huius mundi, quæ præterit, nos a te numquam ábstrahat.

Dómine Iesu, sponse, quem vírgines sapiéntes adventúrum exspectábant,
—concéde nobis, ut in spe vigilántes te præstolémur.

Per intercessiónem sanctæ N., quæ virgo fuit sápiens et de número prudéntum,
—præsta nobis innocéntiam vitæ et sapiéntiam.


Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


kiel en la Propraj Partoj, aŭ:

por unu virgulino (1):

###
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Deus, qui te in puris manére córdibus ásseris, da nobis, beátæ N. vírginis intercessióne, per grátiam tuam tales exsístere, in quibus habitáre dignéris. Per Dóminum.por unu virgulino (2):

###
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Exáudi, quæsumus, Dómine, preces nostras, ut, qui beátæ N. vírginis virtútem devóte recólimus, in tui amóre permanére et usque in finem semper créscere mereámur. Per Dóminum.por pluraj virgulinoj:

###
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Multíplica super nos, quæsumus, Dómine, misericórdiam tuam, ut, sicut in beatárum vírginum N. et N. festivitáte pia devotióne lætámur, ita eárum perpétua societáte, te largiénte, fruámur. Per Dóminum.
FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21