Matena Laŭdo ☐


Breviero > Komunaj Tekstoj > Viroj > Matena Laŭdo
Stato:


MALFERMO


(nur, se oni ne ĵus preĝis la Invitatorion)

Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.


HIMNO


por unu viro:

Iesu, corona celsior


Jesuo, plej valora kron',
plej alta kaj profunda ver',
ĉi tiun konfesoron Vi
premiis per eterna glor'.

Donacu al la preĝular',
pro lia peto en ĉiel',
pardonon de ilia krim'.
Katenajn ligojn rompu Vi.

Nenion vantan amis li,
kaj profanaĵojn uzis nur
por plaĉi sole, Krist', al Vi,
fervore kaj el tuta kor'.

Li, konfesante plu kaj plu
Vin, Kristo, ho plej pia Reĝ',
la Orgojlulon tretis for,
kun ties fia kunular'.

En virto brila kaj en fid',
kaj diligenta je preĝad',
gardinte ĉiam sobra sin,
festenon ĝuas de l' ĉiel'.

Al Di', la Patro, estu glor',
al Vi, la ununura Fil',
kaj al la sankta Paraklet',
hodiaŭ, ĉiam, en etern'. Amen.

latina T: nekonata verkinto, eble 10a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008por pluraj viroj:

Beata cæli gaudia


Beataj ĝojoj de l' ĉiel',
abunde jam plenigas vin,
premi', ĉar Kriston kun fidel'
vi sekvis, konfesante Lin.

Ni devas vivi en ekzil',
des pli sin verŝas nia laŭd'
per kant' al vi en Dia bril'.
Al ĝi sin klinu via aŭd'.

La am' de Krist' instigis vin
la krucon porti kun dolor'.
Senlace vi obeis Lin
en karitato, kun fervor'.

Nek art' vin tuŝis de l' demon',
nek mond-delogo nek malam',
kun Krist' vivante nur al bon'
vi migris inter steloj jam.

Vi, kiuj vivas nun en glor',
proksimu do al ĉiuj ni.
Ni arde strebas kun fervor'
vivadi kiel vivis vi.

La Triunuon gloru ni,
petante, ke nin el malhel'
per via pet' konduku Di'
pro Sia mildo al ĉiel'. Amen.

latina T: nekonata verkinto, 20a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008
PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Dio donis al ili eternan gloron
kaj nepereontan nomon.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.

Unua Psalmo – Psa 63 (62), 2-9


Ho Dio, mia Dio, Vin mi fervore serĉas; *
soifas pri Vi mia animo,

sopiras pri Vi mia karno, *
en lando seka, sensuka, kaj senakva.

Mi volus vidi Vin en Via sanktejo, *
vidi Vian forton kaj gloron.

Ĉar Via favoro estas pli bona ol vivo; *
miaj lipoj Vin gloras. ¶

Tiel mi Vin gloradus en la daŭro de mia vivo, *
levadus miajn manojn pro Via nomo.

Kvazaŭ de graso kaj oleo satiĝus mia animo, *
kaj per vortoj de kanto Vin gloradus mia buŝo.

Kiam mi rememoras Vin sur mia lito, *
en ĉiuj partoj de la nokto mi meditas pri Vi.

Ĉar Vi estis por mi helpo, *
kaj en la ombro de Viaj flugiloj mi ĝojas. ¶

Mia animo algluiĝis al Vi; *
min subtenas Via dekstra mano. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Dio donis al ili eternan gloron
kaj nepereontan nomon.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.

Dua Antifono


¶ Vi, servantoj de Dio,
benu Lin eterne.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.

La Kantikon oni povas preĝi aŭ en la plena, aŭ en la konciza formo.Kantiko (plena formo) – Dan 3, 57-88.56


Laŭdu la Sinjoron, ĉiuj faroj de la Sinjoro; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu la Sinjoron, vi anĝeloj de la Sinjoro; *
laŭdu la Sinjoron, vi ĉieloj.

Laŭdu la Sinjoron, ĉiuj akvoj super la ĉielo; *
laŭdu la Sinjoron, ĉiuj fortoj de l' Sinjoro.

Laŭdu la Sinjoron, vi suno kaj luno; *
laŭdu la Sinjoron, vi steloj de l' ĉielo.

Laŭdu la Sinjoron, ĉiu pluvo kaj roso; *
laŭdu la Sinjoron, ĉiuj nuboj kaj ventoj;

Laŭdu la Sinjoron, vi fajro kaj varmego; *
laŭdu la Sinjoron, vi malvarmo kaj frosto.

Laŭdu la Sinjoron, vi fulmotondro kaj prujno; *
laŭdu la Sinjoron, vi glacio kaj neĝo.

Laŭdu la Sinjoron, vi noktoj kaj tagoj; *
laŭdu la Sinjoron, vi lumo kaj mallumo. ¶

Laŭdu la Sinjoron, vi, tero; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu la Sinjoron, vi montoj kaj montetoj; *
laŭdu la Sinjoron, ĉiuj kreskaĵoj surteraj.

Laŭdu la Sinjoron, vi akvo-fontoj; *
laŭdu la Sinjoron, vi riveroj kaj maroj;

Laŭdu la Sinjoron, vi mar-monstroj, / ĉio, kio svarmas en la akvo; *
laŭdu la Sinjoron, ĉiuj birdoj en la aero.

Laŭdu la Sinjoron, ĉiuj bestoj kaj brutoj; *
laŭdu la Sinjoron, vi homidoj. ¶

Laŭdu la Sinjoron, vi, Izrael; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu la Sinjoron, vi sacerdotoj de la Sinjoro; *
laŭdu la Sinjoron, vi servantoj de l' Sinjoro.

Laŭdu la Sinjoron, vi justaj spiritoj kaj animoj; *
laŭdu la Sinjoron, vi piaj kaj humilaj koroj.

Laŭdu la Sinjoron, Hananja, Azarja kaj Miŝael; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne. ¶

Ni benu la Patron kaj la Filon kaj la Sanktan Spiriton; *
ni laŭdu kaj gloregu Lin eterne.

Benata Vi estas, Sinjoro, en la ĉielaj arkaĵoj; *
laŭdinda kaj gloreginda kaj super ĉio majesta eterne.

Oni daŭrigu pli malsupre!Kantiko (konciza formo) – laŭ Dan 3, 57-88.56


Laŭdu la Eternulon, ĉiuj Liaj faroj; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu Lin, anĝeloj de la Eternulo; *
laŭdu Lin, ĉieloj;

ĉiuj akvoj super la ĉielo; *
ĉiuj Liaj fortoj;

suno kaj luno; *
steloj de la ĉielo;

ĉiu pluvo kaj roso; *
ĉiuj nuboj kaj ventoj;

fajro kaj varmego; *
malvarmo kaj frosto;

fulmotondro kaj prujno; *
glacio kaj neĝo.

Laŭdu Lin, noktoj kaj tagoj; *
laŭdu Lin, lumo kaj mallumo. ¶

Laŭdu la Eternulon, vi, tero; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu Lin, montoj kaj montetoj; *
laŭdu Lin, ĉiuj kreskaĵoj surteraj;

vi, akvo-fontoj; *
riveroj kaj maroj;

ĉiuj mar-monstroj, / ĉio, kio svarmas en la akvo; *
ĉiuj birdoj en la aero.

Laŭdu Lin, ĉiuj bestoj kaj brutoj; *
laŭdu Lin, homidoj. ¶

Laŭdu la Eternulon, vi, Izrael; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne.

Laŭdu Lin, sacerdotoj de la Eternulo; *
laŭdu Lin, Liaj servantoj;

justaj spiritoj kaj animoj; *
piaj kaj humilaj koroj.

Laŭdu Lin, Hananja, Azarja kaj Miŝael; *
prikantu kaj gloregu Lin eterne. ¶

Ni benu la Patron kaj la Filon kaj la Sanktan Spiriton; *
ni laŭdu kaj gloregu Lin eterne.

Benata Vi estas, Dio, en la ĉielaj arkaĵoj; *
laŭdinda kaj gloreginda kaj super ĉio majesta eterne. – ADORU 091.9

Dua Antifono


¶ Vi, servantoj de Dio,
benu Lin eterne.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja.

Tria Antifono


¶ La fideluloj ĝoju en honoro,
kantu ĝoje sur siaj kuŝejoj.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – Psa 149, 5

Tria Psalmo – Psa 149, 1-6a.9b


Kantu al la Eternulo novan kanton, *
Lian gloron en la anaro de fideluloj.

Izrael ĝoju pri sia Kreinto, *
la filoj de Cion ĝoju pri sia Reĝo.

Ili gloru Lian nomon en danco, *
per tamburino kaj harpo ili muziku al Li.

Ĉar al la Eternulo plaĉas Lia popolo; *
Li ornamas humilulojn per savo. ¶

La fideluloj ĝoju en honoro, *
kantu ĝoje sur siaj kuŝejoj.

Glorado al Dio estas en ilia buŝo. *
Tio estas honoro por ĉiuj Liaj fideluloj. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ La fideluloj ĝoju en honoro,
kantu ĝoje sur siaj kuŝejoj.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – Psa 149, 5


VORTO DE DIO


Legaĵo – Rom 12, 1-2


Mi do vin petas, fratoj, pro la kompatoj de Dio,
ke vi prezentu viajn korpojn kiel vivantan oferon, sanktan, plaĉantan al Dio,
kio estas via racia servo.
Kaj ne konformiĝu al ĉi tiu mondo;
sed aliformiĝu per renovigado de via menso,
por ke vi provu, kio estas la bona kaj aprobinda kaj perfekta volo de Dio.

Responsorio
ekster Paska Tempo:

La ordonoj de lia Dio estas en lia koro.

La ordonoj de lia Dio estas en lia koro.

Liaj paŝoj ne ŝanceliĝas.

Dio estas en lia koro.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La ordonoj de lia Dio estas en lia koro. – Psa 37, 31en Paska Tempo:

La ordonoj de lia Dio estas en lia koro. Haleluja. Haleluja.

La ordonoj de lia Dio estas en lia koro. Haleluja. Haleluja.

Liaj paŝoj ne ŝanceliĝas.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La ordonoj de lia Dio estas en lia koro. Haleluja. Haleluja. – Psa 37, 31


LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus)


por unu viro:

¶ Tiu, kiu faras la veron, venas al la lumo,
por ke liaj faroj estu montrataj, ke ili estas faritaj en Dio.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – Joh 3, 21

por pluraj viroj:

¶ Feliĉaj estas la pacigantoj,
feliĉaj estas la kore puraj,
ĉar ili vidos Dion.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – el Mat 5, 9.8

Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus) – Luk 1, 68-79


Benata estu la Eternulo, la Dio de Izrael, *
ĉar Li vizitis Sian popolon kaj faris por ili elaĉeton,

kaj levis kornon de savo por ni *
en la domo de Sia servanto David,

kiel Li parolis per la buŝo de Siaj sanktaj profetoj, *
de post la komenco de la mondo,

savadon el niaj malamikoj *
kaj el la mano de ĉiuj niaj malamantoj;

por montri Sian bonecon ĉe niaj patroj, / kaj por memori Sian sanktan interligon; *
la ĵuron, kiun Li ĵuris al nia patro Abraham;

ke Li donos al ni, ke, liberigite el la mano de niaj malamikoj, *
ni servu Lin sentime,

en sankteco kaj justeco antaŭ Li *
ĉiujn niajn tagojn. ¶

Kaj vi, infano, estos nomata profeto de la Plejaltulo, / ĉar vi iros antaŭ la vizaĝo de la Sinjoro, *
por pretigi Liajn vojojn,

por doni al Lia popolo scion de savo *
en la pardonado de iliaj pekoj,

pro la kompata koro de nia Dio, *
per kiu nin vizitis la sun-leviĝo de supre,

por lumi sur tiujn, kiuj sidas en mallumo kaj en la ombro de morto, *
por gvidi niajn piedojn en la vojon de paco. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus)


por unu viro:

¶ Tiu, kiu faras la veron, venas al la lumo,
por ke liaj faroj estu montrataj, ke ili estas faritaj en Dio.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – Joh 3, 21

por pluraj viroj:

¶ Feliĉaj estas la pacigantoj,
feliĉaj estas la kore puraj,
ĉar ili vidos Dion.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – el Mat 5, 9.8


PREĜADO


Petoj


Christum Deum sanctum, fratres, exaltémus, orántes ut serviámus illi in sanctitáte et iustítia coram ipso ómnibus diébus nostris, et acclamémus: Tu solus sanctus, Dómine.

¶ Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro.

Qui tentári voluísti per ómnia pro similitúdine nostra absque peccáto,
—miserére nostri, Dómine Iesu.

Qui nos omnes ad perfectiónem caritátis vocásti,
—sanctífica nos, Dómine Iesu.

Qui nos iussísti esse salem terræ et lucem mundi,
—illúmina nos, Dómine Iesu.

Qui voluísti ministráre, non ministrári,
—fac nos tibi et frátribus humíliter servíre, Dómine Iesu.

Tu, splendor glóriæ Patris et figúra substántiæ eius,
—fac ut in glória vultum tuum respiciámus, Dómine Iesu.


Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


kiel en la Propraj Partoj, aŭ:

por unu viro aŭ pluraj viroj (1):

Dio,
Vi sola estas sankta,
kaj sen Vi neniu homo estas bona.
Pro la porpeto de Sankta(j) N. (kaj N.) ebligu,
ke ni fariĝu tiaj, ke ni neniam estu prirabitaj je Via gloro.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Deus,
qui solus es sanctus,
et sine quo nullus est bonus,
intercessióne beáti N. iube nos tales fíeri,
qui non debeámus tua glória privári.
Per Dóminum.


por unu viro aŭ pluraj viroj (2):

Ĉiopova Dio,
la vivo de Sankta(j) N. (kaj N.),
kies memoro ni celebras hodiaŭ,
estu ekzemplo por ni
kaj instigu nin al pli bona vivo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Concéde, quæsumus, omnípotens Deus,
ut ad meliórem vitam Sanctórum tuórum exémpla nos próvocent,
quátenus beáti N., cuius memóriam celebrámus, étiam actus incessánter imitémur.
Per Dóminum.


por unu viro aŭ pluraj viroj (3):

Ĉiopova eterna Dio,
per la glorado de Via(j) sanktulo(j)
Vi denove montris al ni Vian amon.
Faru, ke ni, instigite de lia (ilia) ekzemplo,
fidele sekvu nian Sinjoron Jesuo Kristo, Vian Filon,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Omnípotens ætérne Deus,
qui per glorificatiónem sanctórum novíssima dilectiónis tuæ nobis arguménta largíris,
concéde propítius, ut, ad Unigénitum tuum fidéliter imitándum,
et ipsórum intercessióne commendémur,
et incitémur exémplo.
Per Dóminum.


por ordenano:

###
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Deus,
cuius múnere beátus N. Christum páuperem et húmilem perseverávit imitári,
concéde nobis, ipso intercedénte,
ut, in vocatióne nostra fidéliter ambulántes,
ad eam perfectiónem, quam nobis in Fílio tuo proposuísti, perveníre valeámus.
Per Dóminum.


por karitatulo:

###
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Deus,
qui Ecclésiam tuam in dilectióne tuæ divinitátis et próximi cuncta serváre cæléstia mandáta docuísti,
da nobis, ut, beáti N. exémplo caritátis tuæ ópera exercéntes,
inter benedíctos regni tui connumerári mereámur.
Per Dóminum.


por edukisto:

###
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

Deus,
qui in Ecclésia tua beátum N. suscitásti, ut próximis viam salútis monstráret,
da nobis, eius exémplo, Christum magístrum ita sequi,
ut ad te cum frátribus nostris perveníre valeámus.
Per Dóminum.FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21