Esperante Adoru

Esperanto Unua paĝo || A - Z | Adoru | Biblio | Breviero | Meslibro | Traktatoj | Trezorejo | | | |

Ĉu ... preĝi | mediti | ricevi instigojn || kanti | muziki || informiĝi | legi | studi || prepari Diservonprintebla versio
Strukturo de la Breviero

Matena Laŭdo


Breviero > Ordinara Tempo > Kvar-semajna Psalmaro > Unua Semajno > Vendredo > Matena Laŭdo
Stato: 2020-01-20


MALFERMO


(nur, se oni ne ĵus preĝis la Invitatorion)

Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Æterna cæli gloria


Eterna gloro de l' ĉiel',
esper' beata el profund',
de l' alta Dio sola Fil',
infan' de l' ĉasta Virgulin',

Vi prenu nin per dekstra man'
kaj levu nin el peza dorm',
ke ĉiu, eĉ plej sobra mens',
Vin arde laŭdu kun fervor'.

Leviĝis jam la taga stel',
heroldo de l' fidela bril'.
Tenebro nokta cedis for,
kaj sankta lum' heligas nin.

El nia kor' forpelu ĝi
la nokton de ĉi tiu mond',
ke ĝis la fin' de nia temp'
ni vivu virte antaŭ Vi.

En ni radiku kred' kaj fid',
ĝojigu, due, nin esper',
finfine am' kaj karitat' –
plej granda ĝi el tiuj tri.

Al Vi, ho Krist', plej pia Reĝ',
kaj al la Patro estu glor'
kaj al la sankta Paraklet',
tra ĉiu temp' kaj en etern'. Amen.

latina T: 7a / 8a jc. • E: Peter Langenecker kaj Albrecht Kronenberger 2005

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Plaĉos, ho Dio, al Vi oferdonoj de pieco.

Unua Psalmo – Psa 51 (50)


Kor-favoru min, ho Dio, laŭ Via boneco; *
laŭ Via granda kompatemeco elstreku miajn pekojn.

Lavu min tute pure de mia krimo, *
kaj purigu min de mia peko. ¶

Ĉar miajn kulpojn mi konsciadas; *
kaj mia peko estas ĉiam antaŭ mi.

Antaŭ Vi sola mi pekis, *
kaj mi faris tion, kio estas malbona antaŭ Viaj okuloj.

Tial Vi estas justa en Via vorto *
kaj pura en Via juĝo. ¶

Mi estas ja naskita en krimo; *
kaj en peko gravediĝis per mi mia patrino.

Vi amas ja veron en la koro, *
kaj en kaŝiteco Vi aperigas al mi saĝon. ¶

Senpekigu min per hisopo, kaj mi fariĝos pura; *
lavu min, kaj mi estos pli blanka ol neĝo.

Aŭdigu al mi ĝojon kaj gajecon, *
kaj regajiĝos la ostoj, kiujn Vi batis. ¶

Kaŝu Vian vizaĝon de miaj pekoj, *
kaj ĉiujn miajn krimojn elstreku.

Koron puran kreu al mi, ho Dio, *
kaj spiriton fidelan novigu en mi.

Ne for-puŝu min de Via vizaĝo, *
kaj Vian sanktan Spiriton ne for-prenu de mi.

Redonu al mi la ĝojon de Via helpo; *
kaj spirito bon-fara fortikigu min. ¶

Mi instruos al la krimuloj Vian vojon; *
kaj pekuloj revenos al Vi.

Liberigu min de sango, ho Dio, Dio de mia savo; *
mia lango kantos Vian justecon. ¶

Ho, mia Sinjoro, malfermu miajn lipojn; *
kaj mia buŝo rakontos Vian gloron.

Ĉar Vi ne deziras oferdonon, alie mi ĝin donus; *
brul-ofero ne plaĉas al Vi.

Oferdonoj al Dio estas spirito suferanta; *
koron suferantan kaj humilan Vi, ho Dio, ne malŝatas. ¶

Bon-faru al Cion laŭ Via favoro, *
konstruu la murojn de Jerusalem;

tiam plaĉos al Vi oferdonoj de pieco, / brul-ofero kaj plen-ofero; *
tiam oni metos sur Vian altaron junajn bovojn. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Plaĉos, ho Dio, al Vi oferdonoj de pieco.

Dua Antifono


¶ Per la Eternulo praviĝos kaj gloriĝos la tuta idaro de Izrael.

Kantiko – Jes 45, 15-25


Vere Vi estas Dio Sin kaŝanta, *
Dio de Izrael, Savanto. ¶

Hontigataj kaj malhonorataj ili ĉiuj estas; *
kune kun ili iros en honto la farantoj de idoloj.

Sed Izrael estas savita de la Eternulo *
per savo eterna;

vi ne estos hontigataj nek malhonorataj *
ĝis eterneco. ¶

Ĉar tiele diras la Eternulo; *
la kreinto de la ĉielo:

Mi estas la Eternulo, *
kaj ne ekzistas alia.

Mi estas la Eternulo, *
kiu parolas justaĵon kaj anoncas veraĵon. ¶

Senprudentaj estas tiuj, kiuj portas siajn lignajn idolojn, *
kaj preĝas al dio, kiu ne povas helpi.

Ne ekzistas alia Dio krom Mi, *
la Dio vera kaj la helpanto. ¶

Turnu vin al Mi, ĉiuj finoj de la tero, *
kaj estu savitaj;

ĉar Mi estas Dio, *
kaj ne ekzistas alia. ¶

Mi ĵuris per Mi, el Mia buŝo eliris vero, *
vorto ne retirota,

ke antaŭ Mi kliniĝos ĉiu genuo, *
ĵuros ĉiu lango. ¶

Nur la Eternulo, oni diros pri Mi, *
havas veron kaj potencon;

al Li venos kaj hontos *
ĉiuj, kiuj koleris kontraŭ Li.

Per la Eternulo praviĝos kaj gloriĝos *
la tuta idaro de Izrael. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Per la Eternulo praviĝos kaj gloriĝos la tuta idaro de Izrael.

Tria Antifono


¶ Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto.

Tria Psalmo – Psa 100 (99)


Ĝoje kriu al la Eternulo la tuta tero! / Servu al la Eternulo kun ĝojo, *
venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto.

Sciu, ke la Eternulo estas Dio; / Li nin kreis, kaj al Li ni apartenas, *
Lia popolo kaj ŝafoj de Lia paŝtejo. ¶

Eniru en Liajn pordegojn kun dankado, / en Liajn kortojn kun laŭdado. *
Gloru Lin, benu Lian nomon;

ĉar la Eternulo estas bona; / Lia favor-koreco estas eterna, *
kaj de generacio al generacio daŭras Lia fideleco. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Efe 4, 29-32


El via buŝo eliru neniu putra vorto,
sed nur tio, kio estas bona, por konvena edifado,
por ke ĝi donu gracon al la aŭdantoj.
Kaj ne ĉagrenu la Sanktan Spiriton de Dio,
en kiu vi estis sigelitaj al la tago de elaĉeto.
Ĉia akreco kaj indigno kaj kolero kaj voĉ-bruado kaj kalumnio
estu for-metitaj el inter vi, kune kun ĉia malico;
kaj estu bon-faraj unu al alia, bon-koraj, pardonantaj unu al alia,
kiel ankaŭ Dio en Kristo pardonis al vi.

Responsorio


Aŭdigu al mi matene Vian bonecon, ĉar Vin mi fidas.

Aŭdigu al mi matene Vian bonecon, ĉar Vin mi fidas.

Montru al mi la vojon, kiun mi devas iri,

ĉar Vin mi fidas.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Aŭdigu al mi matene Vian bonecon, ĉar Vin mi fidas. – Psa 143 (142), 8

LAŬDKANTO


Antifono


¶ La Eternulo vizitis Sian popolon
kaj faris por ili elaĉeton. – kp. ADORU 091.17

Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus) – Luk 1, 68-79


Benata estu la Eternulo, la Dio de Izrael, *
ĉar Li vizitis Sian popolon kaj faris por ili elaĉeton,

kaj levis kornon de savo por ni *
en la domo de Sia servanto David,

kiel Li parolis per la buŝo de Siaj sanktaj profetoj, *
de post la komenco de la mondo,

savadon el niaj malamikoj *
kaj el la mano de ĉiuj niaj malamantoj;

por montri Sian bonecon ĉe niaj patroj, / kaj por memori Sian sanktan interligon; *
la ĵuron, kiun Li ĵuris al nia patro Abraham;

ke Li donos al ni, ke, liberigite el la mano de niaj malamikoj, *
ni servu Lin sentime,

en sankteco kaj justeco antaŭ Li *
ĉiujn niajn tagojn. ¶

Kaj vi, infano, estos nomata profeto de la Plejaltulo, / ĉar vi iros antaŭ la vizaĝo de la Sinjoro, *
por pretigi Liajn vojojn,

por doni al Lia popolo scion de savo *
en la pardonado de iliaj pekoj,

pro la kompata koro de nia Dio, *
per kiu nin vizitis la sun-leviĝo de supre,

por lumi sur tiujn, kiuj sidas en mallumo kaj en la ombro de morto, *
por gvidi niajn piedojn en la vojon de paco. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono


¶ La Eternulo vizitis Sian popolon
kaj faris por ili elaĉeton. – kp. ADORU 091.17

PREĜADO


Petoj


Ni adoru Kriston,
kiu per sia kruco alportis la savon al la homaro,
kaj pie ni voku:
Abunde donu al ni, Sinjoro, vian mizerikordon.

¶ Abunde donu al ni, Sinjoro, vian mizerikordon.

Kristo, nia suno kaj nia tago, per viaj radioj prilumu nin,
– kaj, jam matene, forigu de ni ĉian inklinon al la malbono.

¶ Abunde donu al ni, Sinjoro, vian mizerikordon.

Gardu niajn pensojn, vortojn kaj agojn,
– por ke ni vivu hodiaŭ laŭ via volo.

¶ Abunde donu al ni, Sinjoro, vian mizerikordon.

Turnu vian vizaĝon for de niaj pekoj,
– kaj forviŝu ĉiajn niajn erarojn.

¶ Abunde donu al ni, Sinjoro, vian mizerikordon.

Per via kruco kaj resurekto,
– donu al ni la konsolon de la Sankta Spirito.

¶ Abunde donu al ni, Sinjoro, vian mizerikordon.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio, per la lumo de Via Vorto Vi forpelas la mallumon de la nescio.
Multigu en nia koro la virton de la kredo, kiun Vi donacis,
por ke la fajro, kiun Via kor-favoro estigis en ni, ne estingiĝu per ajna tento.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La matena laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 091.22


supren al la komenco de la paĝo