Esperante Adoru

Esperanto Unua paĝo || A - Z | Adoru | Biblio | Breviero | Meslibro | Traktatoj | Trezorejo | | | |

Ĉu ... preĝi | mediti | ricevi instigojn || kanti | muziki || informiĝi | legi | studi || prepari Diservonprintebla versio
Strukturo de la Breviero

Vespera Laŭdo (1) ◻︎


Breviero > Ordinara Tempo > Kvar-semajna Psalmaro > Dua Semajno > Dimanĉo > Vespera Laŭdo (1)
Stato: 2020-01-20


MALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Rerum Deus, fons omnium


Ho Dio, font' de l' univers',
Vi de l' orbitoj ordigant':
La kosmon, kiun kreis Vi,
ornamis Vi per mira verk'.

Kaj post ĉi admirinda far'
Vi paŭzis je la sepa tag'.
Tiele ankaŭ paŭzas ni
liberaj kaj kun danka kor'.

Koncedu, ke ni ploru nun
pro ĉiu krim' de nia viv'.
Al virt' ni strebu kun insist'.
Feliĉu ni sub Via don'.

Kaj fine en la lasta tag',
la granda tag' de tim' kaj trem',
ni ĉiuj vivu en la ĝoj'
kaj en la plen' de Via pac'.

Al Di', la Patro, estu glor',
al Kristo, Lia sola Fil',
kaj al la sankta Paraklet',
tra ĉiuj tempoj, en etern'. Amen.

latina T: anonima • E: Peter Langenecker kaj Kloster Kirchberg 2008aŭ laŭplaĉe:

Salve dies, dierum gloria


Tag' de l' tagoj! / Saluton, glora tag'!
Tag' de l' venko! / Feliĉa tag' de l' sun'!
Tag' unua! / Ho tag' de granda ĝoj'!
Tag' de Kristo!

Al blinduloj / de Dio brilas Lum',
kiu savas / el tombo, el infer',
venkas morton, / ĉielon kun la ter'
repacigas.

Di' kunŝlosis / en malobe' kaj pek'
ĉiujn homojn, / ke Li al ĉiuj ni
helpi venu, / kaj per elsupra grac'
nin kompatu.

La saĝeco / de Dio, Lia virt',
la koleron / retenis kun mildec',
dum la mondo / jam estis sur la voj'
al abismo.

Resurektis / libere Krist' el mort'.
La homaron / restaŭris Li en Di'.
La perditan / ŝafidon portas Li
sur la ŝultroj.

Unuiĝas / anĝeloj kaj homar',
por ke sonu / el ĉi kreskinta ĥor'
al la inda / triumfa Krist-Sinjor'
laŭd' eterna.

En la ĥorojn / ĉielajn miksu sin
harmonie / la eklezi-patrin',
kaj hodiaŭ / ĝoj-kantu ĉiuj ni:
Haleluja.

Maltriumfas / la imperi' de l' mort'.
Regu ĝojo, / triumfe festu ni.
Regu paco / surtere, regu glor'
en la altoj. Amen.

latina T: eble de Adam de Saint-Victor, 12a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Via vorto estas la ĝojo de mia koro.
Haleluja.

Unua Psalmo – Psa 119 (118), 105-112 (Nun)


Via vorto estas lumilo por miaj piedoj, *
kaj lumo por mia vojo.

Mi ĵuris, kaj mi plenumos: *
observi Viajn justajn decidojn. ¶

Mi estas tre senfortigita, ho Eternulo; *
vivigu min, konforme al Via vorto.

La oferdono de mia buŝo plaĉu al Vi, ho Eternulo, *
kaj pri Viaj decidoj instruu min. ¶

Mia animo estas ĉiam en mia mano, *
sed Vian instruon mi ne forgesas.

La malvirtuloj metis reton por mi; *
sed de Viaj ordonoj mi ne dekliniĝis. ¶

Mi heredigis al mi Viajn ordonojn por ĉiam, *
ĉar ili estas la ĝojo de mia koro.

Mi klinis mian koron, *
por plenumi Viajn leĝojn eterne ĝis la fino. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Via vorto estas la ĝojo de mia koro.
Haleluja.

Dua Antifono


¶ Multe da ĝojoj estas antaŭ Vi.
Haleluja.

Dua Psalmo – Psa 16 (15)


Gardu min, ho Dio, ĉar mi rifuĝas ĉe Vi. / Mi diris al la Eternulo: Vi estas mia Sinjoro; *
mi ne havas alian bonon krom Vi.

Al la sanktuloj, kiuj estas sur la tero, *
kaj al la majestuloj iras mia tuta deziro.

Multiĝos la malĝojoj de tiuj, kiuj sekvis alian; / mi ne verŝos iliajn sangajn verŝ-oferojn *
kaj ne metos iliajn nomojn en mian buŝon. ¶

La Eternulo estas mia sorta parto kaj kaliko; *
Vi subtenas mian sorton.

Loto agrabla trafis min, *
ĉarma estas mia heredo.

Mi gloras la Eternulon, kiu konsilas min; *
eĉ en la nokto instruas min mia internaĵo.

Ĉiam mi vidas la Eternulon antaŭ mi; *
ĉar Li estas ĉe mia dekstra mano, mi ne falos. ¶

Tial ĝojas mia koro, raviĝas mia animo; *
eĉ mia karno ripozas senzorge.

Ĉar Vi ne lasos mian animon al Ŝeol'; *
Vi ne permesos, ke Via sanktulo for-putru.

Vi konigos al mi la vojon de la vivo; / multe da ĝojoj estas antaŭ Vi, *
ĉarmoj estas en Via dekstra mano eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Multe da ĝojoj estas antaŭ Vi.
Haleluja.

Tria Antifono


¶ En la nomo de Jesuo kliniĝu ĉiu genuo.
Haleluja.

Kantiko – Flp 2, 6-11


Kristo Jesuo, estante en la formo de Dio, *
ne rigardis kiel ŝatindaĵon la egalecon kun Dio,

sed Sin malplenigis, / alprenante la formon de sklavo, *
fariĝante laŭ la bildo de homoj;

kaj troviĝinte laŭfigure kiel homo, *
Li Sin humiligis

kaj fariĝis obeema ĝis morto, *
eĉ ĝis la morto per kruco. ¶

Pro tio do Dio tre alte superigis Lin, / kaj donis al Li nomon, *
kiu estas super ĉia nomo,

por ke en la nomo de Jesuo kliniĝu ĉiu genuo, *
de enĉieluloj kaj surteruloj kaj subteruloj,

kaj ĉiu lango konfesu, / ke Jesuo Kristo estas Sinjoro, *
al la gloro de Dio, la Patro. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ En la nomo de Jesuo kliniĝu ĉiu genuo.
Haleluja.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Kol 1, 2b-6


Graco al vi kaj paco estu de Dio, nia Patro.
Ni dankas Dion, la Patron de nia Sinjoro Jesuo Kristo,
ĉiam preĝante por vi,
aŭdinte pri via fido en Kristo Jesuo kaj pri via amo al ĉiuj sanktuloj,
pro la espero konservita por vi en la ĉielo,
pri kiu vi jam antaŭe aŭdis en la vorto de la vero de la evangelio, kiu venis ĝis vi,
kiel ankaŭ en la tuta mondo ĝi estas frukto-dona kaj kreskanta, kiel ankaŭ en vi
de post tiu tago, en kiu vi aŭdis kaj eksciis la gracon de Dio laŭ la vero.

Responsorio


De la leviĝejo de la suno ĝis ĝia malleviĝejo estas glorata la nomo de la Eternulo.

De la leviĝejo de la suno ĝis ĝia malleviĝejo estas glorata la nomo de la Eternulo.

Super la ĉielo estas Lia gloro,

estas glorata la nomo de la Eternulo.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

De la leviĝejo de la suno ĝis ĝia malleviĝejo estas glorata la nomo de la Eternulo. – Psa 113, 3.4b

LAŬDKANTO


Antifono


kiel en la Propraj Partoj

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono


kiel en la Propraj Partoj

PREĜADO


Petoj

Deus plebem, quam elégit in hereditátem suam, ádiuvat et tuétur, ut sit beáta. Ei grátias agámus et pietátis eius mémores clamémus:

In te, Dómine, confídimus.

Orámus te, Pater clementíssime, pro Papa nostro N. et Epíscopo nostro N.,
—prótege illos et tua virtúte sanctífica.

Infírmi se Christi sócios passiónum séntiant
—et consolatiónis eius semper partícipes.

Réspice in tua pietáte tecto caréntes,
—ut locum dignæ habitatiónis váleant inveníre.

Fructus terræ dare et conserváre dignéris,
—ut panem omnes cotidiánum repériant.

(vel: Gentem nostram a malo defénde propítius,
—ut tua pace et prosperitáte fruátur).

Tu, Dómine, magna defúnctos pietáte proséquere,
—mansiónem eis concéde cæléstem.


¶ Vin, Dio, ni fidas.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


kiel en la Propraj Partoj

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21


supren al la komenco de la paĝo