Esperante Adoru

Esperanto Unua paĝo || A - Z | Adoru | Biblio | Breviero | Meslibro | Traktatoj | Trezorejo | | | |

Ĉu ... preĝi | mediti | ricevi instigojn || kanti | muziki || informiĝi | legi | studi || prepari Diservonprintebla versio
Strukturo de la Breviero

Vespera Laŭdo ☐


Breviero > Ordinara Tempo > Kvar-semajna Psalmaro > Dua Semajno > Ĵaŭdo > Vespera Laŭdo
Stato: 2020-01-20


MALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Deus, qui claro lumine


Ho Di', el Via klara lum'
al ni aperas ĉiu tag'.
Dum klinas sin la tag' al fin',
ni petas Vin pri Via glor'.

Jam paŝas al subir' la sun',
kaj baldaŭ venos la vesper',
envolvos en tenebron ĝi
la mondon laŭ natura ord'.

Plej alta Dio, aŭdu do,
ni, lacaj pro la tag-labor',
servantoj Viaj, petas Vin:
Ne premu ombroj nin de l' nokt',

por ke en nia lasta tag'
ne estu nigra nia mens',
sed sub la ŝirm' de Via grac'
prosperan lumon vidu ni.

Al Vi, ho Patro, estu glor'.
Kun Via sam-substanca Fil'
kaj kun la sankta Paraklet'
Vi regas nun kaj en etern'. Amen.

latina T: 7a / 8a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Mi faros vin lumo por la nacioj,
por ke Mia savo etendiĝu ĝis la fino de la tero. – Jes 49, 6

Unua Psalmo – Psa 72 (71), 1-11


Ho Dio, Vian juĝon donu al la reĝo *
kaj Vian justecon al la reĝido.

Li juĝu Vian popolon kun vero *
kaj Viajn prematojn kun justeco.

La montoj alportu al la popolo pacon, *
ankaŭ la montetoj, per justeco. ¶

Li juĝu la prematojn en la popolo, / li savu la filojn de senhavulo, *
kaj li dispremu la premanton.

Oni timu Vin tiel longe, kiel ekzistos la suno kaj la luno, *
de generacioj al generacioj.

Li malleviĝu, kiel pluvo sur falĉitan herbejon; *
kiel gutoj, kiuj malsekigas la teron.

En liaj tagoj floru virtulo kaj granda paco, *
ĝis ne plu ekzistos la luno. ¶

Li regu de maro ĝis maro *
kaj de la Rivero ĝis la finoj de la tero.

Kliniĝu antaŭ li la dezertanoj, *
kaj liaj malamikoj leku polvon. ¶

La reĝoj de Tarŝiŝ kaj de la insuloj alportu donacojn; *
la reĝoj de Ŝeba kaj Seba venigu donojn.

Kliniĝu antaŭ li ĉiuj reĝoj; *
ĉiuj popoloj lin servu. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Mi faros vin lumo por la nacioj,
por ke Mia savo etendiĝu ĝis la fino de la tero. – Jes 49, 6

Dua Antifono


¶ La Sinjoro savos la animojn de mizeruloj;
li savos ilin de malico kaj krimo.

Dua Psalmo – Psa 72 (71), 12-19


Ĉar li savos ploregantan malriĉulon *
kaj senhelpan mizerulon.

Li estos favor-kora por malriĉulo kaj senhavulo, *
kaj li savos la animojn de mizeruloj.

De malico kaj krimo li savos iliajn animojn; *
kaj kara estos ilia sango en liaj okuloj. ¶

Kaj li vivu, / kaj oni donu al li *
el la oro de Ŝeba;

kaj oni ĉiam preĝu por li, *
kaj ĉiutage oni lin benu.

Estu multe da greno en la lando; *
sur la supro de la montoj ĝiaj spikoj ondiĝu kiel Lebanon';

kaj en la urboj ĉio floru, *
kiel herbo sur la tero.

Lia nomo estu eterna; *
tiel longe, kiel ekzistas la suno, kresku lia nomo;

ĉiuj popoloj *
sin benu per li kaj gloru lin. ¶

Glorata estu Dio la Eternulo, Dio de Izrael', *
kiu sola faras miraklojn.

Kaj laŭdata estu Lia glora nomo eterne; / kaj Lia gloro plenigu la tutan teron. *
Amen, kaj amen! ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ La Sinjoro savos la animojn de mizeruloj;
li savos ilin de malico kaj krimo.

Tria Antifono


¶ Nun fariĝis la savo kaj la potenco kaj la reĝeco de nia Dio.

Kantiko – Apo 11, 17-18; 12, 10b-12a


Ni dankas Vin, ho Dio, *
la Sinjoro, la Plej-potenca,

kiu estas kaj estis; *
ĉar Vi alprenis Vian grandan potencon kaj reĝis. ¶

Kaj la nacioj furiozis, / kaj venis Via kolero, *
kaj la tempo de la mortintoj, por esti juĝataj,

kaj la tempo doni la rekompencon al Viaj servistoj, la profetoj, *
kaj al la sanktuloj,

kaj al la timantoj de Via nomo, / malgrandaj kaj grandaj, *
kaj pereigi la detruantojn de la tero. ¶

Nun fariĝis la savo kaj la potenco / kaj la reĝeco de nia Dio, *
kaj la aŭtoritato de Lia Kristo;

ĉar ĵetiĝis malsupren la akuzanto de niaj fratoj, *
kiu tage kaj nokte akuzas ilin antaŭ nia Dio. ¶

Kaj ili venkis ĝin pro la sango de la Ŝafido, *
kaj pro la vorto de sia atesto;

kaj ili ne amis sian vivon *
ĝis morto mem.

Pro tio ĝoju, ho ĉieloj, *
kaj vi, kiuj en ili loĝas. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Nun fariĝis la savo kaj la potenco kaj la reĝeco de nia Dio.

VORTO DE DIO


Legaĵo – 1 Pet 1, 22-23


Ĉastiginte viajn animojn, en la obeo al la vero, por sincera amo al la frataro, amu unu la alian el la koro fervore; renaskite, ne el pereema semo, sed el ne-pereema, per la vorto de Dio, vivanta kaj restanta.

Responsorio


La Eternulo estas mia paŝtisto. Mi mankon ne havos.

La Eternulo estas mia paŝtisto. Mi mankon ne havos.

Sur verdaj herbejoj Li ripozigas min.

Mi mankon ne havos.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La Eternulo estas mia paŝtisto. Mi mankon ne havos. – Psa 23 (22), 1-2

LAŬDKANTO


Antifono


¶ Feliĉaj, kiuj malsatas kaj soifas justecon;
Dio satigos ilin kaj plenigos ilin per bonaĵo. – kp. Mat 5, 6

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono


¶ Feliĉaj, kiuj malsatas kaj soifas justecon;
Dio satigos ilin kaj plenigos ilin per bonaĵo. – kp. Mat 5, 6

PREĜADO


Petoj


Animas nostras ad Dóminum et Salvatórem nostrum pergráti levémus, qui benedícit pópulum suum in omni benedictióne spiritáli, et cum devotióne rogémus:

Bénedic pópulum tuum, Dómine.

Miséricors Deus, consérva Papam nostrum N. et Epíscopum nostrum N.,
—incólumes custódi eos Ecclésiæ tuæ.

Regiónem nostram, Dómine, tuére benígnus,
—a malis nos líbera univérsis.

Voca fílios in circúitum mensæ tuæ,
—qui préssius te vírginem, páuperem et obœdiéntem sequántur.

Ancíllas tuas custódi, propósitum virginitátis proféssas,
—ut te, Agnum divínum, quocúmque íeris, sequántur.

Defúncti in tua pace requiéscant ætérna,
—et eórum nobíscum coniúnctio, spiritálium bonórum communicatióne, roborétur.


¶ Benu, Dio, Vian popolon.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Kor-favora Dio,
akceptu nian vesperan oferon.
Donu ke nia koro neniam ĉesu mediti pri Viaj ordonoj,
kaj rekompence donacu al ni la lumon de la eterna vivo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21


supren al la komenco de la paĝo