Esperante Adoru

Esperanto Unua paĝo || A - Z | Adoru | Biblio | Breviero | Meslibro | Traktatoj | Trezorejo | | | |

Ĉu ... preĝi | mediti | ricevi instigojn || kanti | muziki || informiĝi | legi | studi || prepari Diservonprintebla versio
Strukturo de la Breviero

Matena Laŭdo ☐


Breviero > Ordinara Tempo > Kvar-semajna Psalmaro > Tria Semajno > Merkredo > Matena Laŭdo
Stato: 2020-01-21


MALFERMO


(nur, se oni ne ĵus preĝis la Invitatorion)

Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Nox et tenebræ et nubila


Nokt' kaj tenebro kaj nubar',
ĥaos' konfuza de la mond'
forfuĝu! Ekvidiĝas lum',
kaj kun aŭror' alvenas Krist'.

Sin fendas la obskur' de l' ter',
trafita de pikil' el sun'.
Kolorojn revenigas jam
afable nia taga stel'.

Do kio estas nokt' en ni
kaj la malic' en nia kor'
rompiĝu nun sub Via lum',
kaj regos, Dio, Vi en klar'.

Vin solan, Kristo', konas ni
el pura kaj sincera mens'.
Ni petas surgenue Vin
kun larmoj kaj per pia kant':

Rigardu Vi al nia kor',
al nia tuta preta viv'.
Ankoraŭ multas brum' en ĝi.
Klarigu nin per Via lum'.

Al Vi, ho Kristo, pia Reĝ',
al Vi, ho Patro, Eternul',
al Vi, Spirito, Paraklet' –
eterne estu glor' al Vi. Amen.

latina T: Aurelius Prudentius Clemens († post 405) • E: Kloster Kirchberg 2004

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Ĝojigu la animon de Via sklavo,
ĉar al Vi, ho mia Sinjoro, mi levas mian animon.

Unua Psalmo – Psa 86 (85)


Klinu, ho Eternulo, Vian orelon, aŭskultu min; *
ĉar mi estas mizera kaj malriĉa.

Konservu mian animon, *
ĉar mi estas fidela.

Ho Vi, mia Dio, helpu Vian sklavon, *
kiu fidas Vin. ¶

Kor-favoru min, ho mia Sinjoro, *
ĉar mi vokas al Vi la tutan tagon.

Ĝojigu la animon de Via sklavo, *
ĉar al Vi, ho mia Sinjoro, mi levas mian animon.

Ĉar Vi, mia Sinjoro, estas bona kaj pardonema *
kaj tre favora por ĉiuj, kiuj Vin vokas. ¶

Aŭskultu, ho Eternulo, mian preĝon, *
kaj atentu la voĉon de mia petego.

En tago de mia sufero mi Vin vokas, *
por ke Vi aŭskultu min.

Ne ekzistas simila al Vi inter la dioj, ho mia Sinjoro, *
kaj ne ekzistas faroj kiel Viaj.

Ĉiuj popoloj, kiujn Vi kreis, venos / kaj kliniĝos antaŭ Via vizaĝo, ho mia Sinjoro, *
kaj honoros Vian nomon.

Ĉar Vi estas granda kaj Vi faras miraklojn; *
Vi sola estas Dio. ¶

Montru al mi, ho Eternulo, Vian vojon, *
por ke mi iru en Via vero;

dediĉu mian koron *
al la respektado de Via nomo.

Mi dankos Vin, ho mia Sinjoro, / mia Dio, per mia tuta koro, *
kaj mi honoros Vian nomon eterne.

Ĉar granda estas Via boneco al mi; *
kaj Vi savis mian animon el la profundo de Ŝeol. ¶

Ho Dio, fieruloj leviĝis kontraŭ mi, / kaj anaro da premantoj serĉas mian animon *
kaj ne havas Vin antaŭ si.

Sed Vi, mia Sinjoro, estas Dio kompatema kaj favor-kora, *
longe-tolerema kaj tre bona kaj ver-ama.

Turnu Vin al mi kaj kor-favoru min, / donu Vian forton al Via sklavo, *
kaj helpu la filon de Via sklavino. ¶

Faru super mi signon por bono, / por ke miaj malamantoj vidu kaj hontiĝu, *
ĉar Vi, ho Eternulo, min helpos kaj konsolos. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Ĝojigu la animon de Via sklavo,
ĉar al Vi, ho mia Sinjoro, mi levas mian animon.

Dua Antifono


¶ Feliĉa, kiu agas juste kaj parolas veron.

Kantiko – Jes 33, 13-16


Aŭskultu, malproksimuloj, kion Mi faris; *
kaj ekkonu, proksimuloj, Mian forton.

Ektimos la pekuloj sur Cion, *
tremo kaptos la hipokritulojn:

Kiu el ni eltenos ĉe la ekstermanta fajro? *
Kiu el ni eltenos ĉe la eterna ardego?

Kiu agas juste kaj parolas veron, *
abomenas profiton rabitan,

for-skuas siajn manojn, por ne preni subaĉeton, / ŝtopas siajn orelojn, por ne aŭskulti aferojn sangajn, *
kaj fermas siajn okulojn, por ne rigardi malbonon,

tiu loĝos sur la altaĵoj; *
fortikaĵoj el rokoj estos lia defendo;

pano estos donita al li, *
akvon li havos konstante. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Feliĉa, kiu agas juste kaj parolas veron.

Tria Antifono


¶ Ĝoje kriu antaŭ la Reĝo, la Eternulo.

Tria Psalmo – Psa 98 (97)


Kantu al la Eternulo novan kanton, *
ĉar miraklojn Li faris;

helpis Lin Lia dekstra mano *
kaj Lia sankta brako.

La Eternulo aperigis Sian savon; *
antaŭ la okuloj de la popoloj Li malkaŝis Sian justecon.

Li memoras Sian bonecon kaj Sian fidelecon *
al la domo de Izrael.

Vidis ĉiuj finoj de la tero *
la helpon de nia Dio. ¶

Ĝoje kriu al la Eternulo la tuta tero; *
kantu, gloru, kaj muziku.

Muziku al la Eternulo per harpo, *
per harpo kaj per sonoj de psalmo.

Per trumpetoj kaj per sono de korno *
ĝoje kriu antaŭ la Reĝo, la Eternulo. ¶

Bruu la maro, kaj ĉio, kio ĝin plenigas, *
la mondo kaj ĝiaj loĝantoj.

La riveroj plaŭdu per la manoj, *
la montoj kune kantu ĝoje,

antaŭ la Eternulo, ĉar Li venas, *
por juĝi la teron;

Li juĝos la mondon kun justeco *
kaj la popolojn kun vereco. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Ĝoje kriu antaŭ la Reĝo, la Eternulo.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Ijo 1, 21; 2, 10b


Nuda mi eliris el la ventro de mia patrino, kaj nuda mi revenos tien;
la Eternulo donis, kaj la Eternulo prenis;
la nomo de la Eternulo estu benata.
Ĉu bonon ni akceptu de Dio, kaj malbonon ni ne akceptu?

Responsorio


Klinu mian koron al Viaj leĝoj, kaj mi sekvos Vian instruon.

Klinu mian koron al Viaj leĝoj, kaj mi sekvos Vian instruon.

Vivigu min per Viaj vojoj,

kaj mi sekvos Vian instruon.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Klinu mian koron al Viaj leĝoj, kaj mi sekvos Vian instruon. – kp. Psa 119 (118), 34-37

LAŬDKANTO


Antifono


¶ Montru Vian bonecon ĉe niaj patroj,
memoru Vian sanktan interligon.

Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus) – Luk 1, 68-79


Benata estu la Eternulo, la Dio de Izrael, *
ĉar Li vizitis Sian popolon kaj faris por ili elaĉeton,

kaj levis kornon de savo por ni *
en la domo de Sia servanto David,

kiel Li parolis per la buŝo de Siaj sanktaj profetoj, *
de post la komenco de la mondo,

savadon el niaj malamikoj *
kaj el la mano de ĉiuj niaj malamantoj;

por montri Sian bonecon ĉe niaj patroj, / kaj por memori Sian sanktan interligon; *
la ĵuron, kiun Li ĵuris al nia patro Abraham;

ke Li donos al ni, ke, liberigite el la mano de niaj malamikoj, *
ni servu Lin sentime,

en sankteco kaj justeco antaŭ Li *
ĉiujn niajn tagojn. ¶

Kaj vi, infano, estos nomata profeto de la Plejaltulo, / ĉar vi iros antaŭ la vizaĝo de la Sinjoro, *
por pretigi Liajn vojojn,

por doni al Lia popolo scion de savo *
en la pardonado de iliaj pekoj,

pro la kompata koro de nia Dio, *
per kiu nin vizitis la sun-leviĝo de supre,

por lumi sur tiujn, kiuj sidas en mallumo kaj en la ombro de morto, *
por gvidi niajn piedojn en la vojon de paco. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono


¶ Montru Vian bonecon ĉe niaj patroj,
memoru Vian sanktan interligon.

PREĜADO


Petoj


Christum, qui nutrit et fovet Ecclésiam pro qua seípsum trádidit, hac deprecatióne rogémus:

Réspice Ecclésiam tuam, Dómine.

Pastor Ecclésiæ tuæ, benedíctus es, qui nobis hódie tríbuis lucem et vitam,
—nos gratos redde pro múnere tam iucúndo.

Gregem tuum misericórditer réspice, quem in tuo nómine congregásti,
—ne quis péreat eórum, quos Pater dedit tibi.

Ecclésiam tuam duc in via mandatórum tuórum,
—fidélem tibi Spíritus Sanctus eam effíciat.

Ecclésiam ad mensam verbi tui panísque vivífica,
—ut in fortitúdine huius cibi te læta sequátur.


¶ Rigardu favore, Sinjoro, Vian eklezion.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Via saĝeco, Dio, kreis nin, kaj Via providenco gvidas nin.
Vian sanktan lumon igu lumi en nian koron,
por ke ni en ĉio, kion ni hodiaŭ pensas kaj faras, servu al Vi en fido.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen. – kp. Efe 5, 8

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La matena laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 091.22


supren al la komenco de la paĝo