Esperante Adoru

Esperanto Unua paĝo || A - Z | Adoru | Biblio | Breviero | Meslibro | Traktatoj | Trezorejo | | | |

Ĉu ... preĝi | mediti | ricevi instigojn || kanti | muziki || informiĝi | legi | studi || prepari Diservonprintebla versio
Strukturo de la Breviero

Matena Laŭdo ☐


Breviero > Ordinara Tempo > Kvar-semajna Psalmaro > Kvara Semajno > Mardo > Matena Laŭdo
Stato: 2020-01-21


MALFERMO


(nur, se oni ne ĵus preĝis la Invitatorion)

Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Æterne lucis conditor


Ho Eternul', de l' lum' kreint',
Vi mem en Vi nur lum' kaj tag',
ne sentas ajnan nokton Vi,
naturo de l' senfina lum'.

Paliĝe cedis jam la nokt',
alvenis nova hela tag',
la stela brilo svenis for,
kaj levis sin la sun' kun klar'.

Leviĝu ankaŭ ni kun ĝoj',
Vin danku per triumfa kant',
ĉar venkis super nokt' la sun',
por ke revenu tag' al ni.

Ni petas Vin, ho sankta Di':
Ne difektiĝu nia mens'
per karna ĝoj', lasciva ard',
ĉi-monda ruzo, kaŝa tent'.

Koler' ne pelu al kverel',
nek nia ventro al volupt',
avido ne koruptu nin,
nin ne sklavigu vanta luks'.

Kontraŭe: Kriston sekvu ni
per firma mens', per ĉasta korp',
kaj restu sobra nia kor',
fidela tra la tuta tag'.

Al Di', la Patro, estu glor',
al Kristo, Lia sola Fil',
kaj al la sankta Paraklet',
tra ĉiuj tempoj, en etern'. Amen.

latina T: minimume 5a / 6a jarcento • E: Peter Langenecker kaj Albrecht Kronenberger 2005

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Al Vi, ho Eternulo, mi muzikos.
Mi penas iri prudente la vojon de pieco.

Unua Psalmo – Psa 101 (100)


Bonecon kaj justecon mi prikantos; *
al Vi, ho Eternulo, mi muzikos.

Mi penas iri prudente la vojon de pieco; *
kiam Vi venos al mi?

Mi iras kun pura koro *
interne de mia domo.

Mi ne metas antaŭ miajn okulojn malbonan aferon; / mi malamas farojn de malfideleco, *
ili ne aliĝas al mi.

Koro perversa foriĝu de mi; *
malbonon mi ne volas koni. ¶

Kiu sekrete kalumnias sian proksimulon, tiun mi ekstermos; / kiu havas fieran okulon kaj malhumilan koron, *
tiun mi ne toleros.

Miaj okuloj restas turnataj al la fideluloj de la tero, / ke ili sidu kun mi; *
kiu iras la vojon de pieco, tiu servu al mi.

Ne loĝos interne de mia domo iu, kiu agas hipokrite; *
kiu diras malveron, tiu ne staros antaŭ miaj okuloj.

Fervore mi ekstermos ĉiujn malvirtulojn de la lando, *
por elradikigi el la urbo de la Eternulo ĉiujn krimulojn. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Al Vi, ho Eternulo, mi muzikos.
Mi penas iri prudente la vojon de pieco.

Dua Antifono


¶ Vian kompatemon ne retiru de ni.

Kantiko – Dan 3, 26-27.29.34-41


Laŭdata Vi estas, Sinjoro, Dio de niaj patroj, *
benata kaj glorata estu Via nomo por eterne.

Ĉar Vi estas justa *
en ĉio, kion Vi faris al ni,

kaj ĉiuj Viaj faroj estis ĝustaj / kaj rektaj Viaj vojoj, *
kaj ĉiuj Viaj juĝoj estis pravaj.

Ni pekis kaj agis malpie, / ni forlasis Vin; *
jes, ni agis malbone. ¶

Pro Via nomo: ne por ĉiam forpelu nin, *
ne rompu Vian interligon,

Vian kompatemon ne retiru de ni *
pro Abraham, Via amiko,

pro Izaak, Via sklavo *
kaj pro Izrael, Via sanktulo.

Al ili Vi promesis fari ilian idaron mult-nombra / kiel la steloj de la ĉielo, *
kiel la sableroj de la mara strando.

Sed nun, Sinjoro, / ni fariĝis la plej malgranda popolo inter ĉiuj popoloj de la tero *
kaj pro niaj pekoj nenie surtere ni ankoraŭ ion signifas.

Ni ne plu havas reĝon nek profeton nek gvidanton, *
nek brul- aŭ buĉ-oferon, farun-oferon nek incenson,

eĉ ne lokon, kie al Vi ni povas oferi *
por trovi Vian kompatemon.

Sed nia frakasita koro kaj nia humila spirito / estu al Vi same akceptebla kiel brul-oferoj de vir-ŝafoj kaj vir-bovoj *
kaj dek-miloj da grasigitaj ŝafidoj;

tia estu antaŭ Vi hodiaŭ nia ofero / kaj ĝi donu al ni repaciĝon kun Vi; *
ĉar neniu malhonoro trafas tiujn, kiuj fidas je Vi,

kaj nun ni sekvas Vin tut-kore / kaj timas antaŭ Vi *
kaj ni serĉas Vian vizaĝon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Vian kompatemon ne retiru de ni.

Tria Antifono


¶ Ho Dio, novan kanton mi kantos al Vi.

Tria Psalmo – Psa 144 (143), 1-10b


Benata estu la Eternulo, mia Roko, / kiu instruas miajn manojn batali, *
miajn fingrojn militi:

Mia bono kaj mia fortikaĵo, *
mia rifuĝejo kaj mia savanto,

mia ŝildo, / Li, kiun mi fidas, *
kiu submetas al mi mian popolon. ¶

Ho Eternulo, kio estas homo, ke Vi lin konas, *
kaj homido, ke Vi lin atentas?

Homo estas simila al spireto; *
liaj tagoj estas kiel pasanta ombro. ¶

Ho Eternulo, klinu Vian ĉielon kaj iru malsupren; *
tuŝu la montojn, kaj ili ekfumiĝos.

Ekbriligu fulmon, kaj dispelu ilin; *
sendu Viajn sagojn, kaj konfuzu ilin.

Etendu Vian manon el supre; / liberigu min, kaj savu min el granda akvo, *
el la mano de fremduloj,

kies buŝo parolas malveraĵon *
kaj kies dekstra mano estas mano de trompo. ¶

Ho Dio, novan kanton mi kantos al Vi, *
sur dek-korda psaltero mi muzikos al Vi,

kiu donas helpon al la reĝoj, *
kiu savas Sian sklavon David de danĝera glavo. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Ho Dio, novan kanton mi kantos al Vi.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Jes 55, 1


Ho vi, ĉiuj soifantoj, iru al la akvo,
kaj vi, kiuj ne havas monon;
iru, aĉetu, kaj manĝu;
iru, aĉetu sen mono kaj sen pago vinon kaj lakton.

Responsorio


Mi vokas al Vi; aŭskultu min. Vian vorton mi fidas.

Mi vokas al Vi; aŭskultu min. Vian vorton mi fidas.

Antaŭ la maten-ruĝo mi vokas.

Vian vorton mi fidas.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Mi vokas al Vi; aŭskultu min. Vian vorton mi fidas. – el Psa 119 (118), 145-147

LAŬDKANTO


Antifono


¶ El la mano de ĉiuj niaj malamantoj
savu nin, ho Eternulo.

Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus) – Luk 1, 68-79


Benata estu la Eternulo, la Dio de Izrael, *
ĉar Li vizitis Sian popolon kaj faris por ili elaĉeton,

kaj levis kornon de savo por ni *
en la domo de Sia servanto David,

kiel Li parolis per la buŝo de Siaj sanktaj profetoj, *
de post la komenco de la mondo,

savadon el niaj malamikoj *
kaj el la mano de ĉiuj niaj malamantoj;

por montri Sian bonecon ĉe niaj patroj, / kaj por memori Sian sanktan interligon; *
la ĵuron, kiun Li ĵuris al nia patro Abraham;

ke Li donos al ni, ke, liberigite el la mano de niaj malamikoj, *
ni servu Lin sentime,

en sankteco kaj justeco antaŭ Li *
ĉiujn niajn tagojn. ¶

Kaj vi, infano, estos nomata profeto de la Plejaltulo, / ĉar vi iros antaŭ la vizaĝo de la Sinjoro, *
por pretigi Liajn vojojn,

por doni al Lia popolo scion de savo *
en la pardonado de iliaj pekoj,

pro la kompata koro de nia Dio, *
per kiu nin vizitis la sun-leviĝo de supre,

por lumi sur tiujn, kiuj sidas en mallumo kaj en la ombro de morto, *
por gvidi niajn piedojn en la vojon de paco. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono


¶ El la mano de ĉiuj niaj malamantoj
savu nin, ho Eternulo.

PREĜADO


Petoj


Deus, lætítiam nobis concédens hoc matutíno témpore eum laudándi, spem róborat nostram. Ideo fidénter ipsi supplicémus:

Ad glóriam nóminis tui, audi nos, Dómine.

Grátias ágimus tibi, Deus et Pater Salvatóris nostri Iesu,
—pro cognitióne et immortalitáte, quas dedísti nobis per ipsum.

Concéde humilitátem córdibus nostris,
—ut subiécti simus ínvicem in timóre Christi.

Spíritum tuum nobis fámulis tuis infúnde,
—ut diléctio nostra fratérna sine simulatióne fiat.

Qui hómini labórem præcepísti in mundi dominatiónem,
—concéde, ut labor noster te célebret fratrésque nostros sanctíficet.


¶ Aŭdu nin, Dio. Gloru Vian nomon.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Multigu, Dio, en ni la kredon al Vi,
por ke la laŭdo el nia buŝo fruktu por tempo kaj eterno.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La matena laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 091.22


supren al la komenco de la paĝo