Esperante Adoru

Esperanto Unua paĝo || A - Z | Adoru | Biblio | Breviero | Meslibro | Traktatoj | Trezorejo | | | |

Ĉu ... preĝi | mediti | ricevi instigojn || kanti | muziki || informiĝi | legi | studi || prepari Diservonprintebla versio
Strukturo de la Breviero

7a de Januaro ☐


Breviero > Festocikloj > Propraj Partoj > Kristnaska Tempo ekde Epifanio > La tagoj ekde Epifanio > 7a de Januaro


Psalmoj: Dua Semajno


► HORO DE LA LEGAĴOJ


Malfermo (aŭ Invitatorio) kaj Himno kiel en la Konstantaj Partoj.

Antifonoj kaj Psalmoj kiel en la Kvar-semajna Psalmaro laŭ la koncerna semajntago.

VERSIKLO


La ĉielo rakontas Lian veron,

kaj ĉiuj popoloj vidas Lian gloron. – Psa 97, 6

VORTO DE DIO


Unua Legaĵo – Jes 61, 1-11


El la libro Jesaja

La spirito de la Sinjoro, la Eternulo, estas sur mi, ĉar la Eternulo min sanktoleis, por bonanonci al mizeruloj; Li sendis min, por bandaĝi tiujn, kies koro estas vundita, por anonci liberecon al kaptitoj kaj malŝloson al malliberigitoj, por proklami favorjaron de la Eternulo kaj venĝotagon de nia Dio, por konsoli ĉiujn malĝojulojn, por fari al la afliktitoj de Cion, ke oni donu al ili ornamon anstataŭ cindro, oleon de ĝojo anstataŭ funebro, veston de gloro anstataŭ spirito afliktita, kaj ke oni nomu ilin kverkoj de justeco, plantaĵo de la Eternulo por Lia gloro. Kaj ili rekonstruos la antikvajn ruinojn, restarigos la detruitaĵojn de la antaŭa tempo, kaj renovigos la ruinigitajn urbojn, dezertigitajn antaŭ multe da generacioj. Stariĝos fremduloj kaj paŝtos viajn ŝafojn, kaj aligentuloj estos viaj plugistoj kaj vinberistoj. Kaj vi estos nomataj pastroj de la Eternulo, servantoj de nia Dio oni nomos vin; la riĉaĵon de popoloj vi manĝos, kaj per ilia gloro vi gloriĝos.

Pro via honto vi ricevos duoble, pro la malhonoro ili ĝojkantos sur siaj partoj; duoblaĵon ili ekposedos en sia lando; ĝojo eterna estos ĉe ili. Ĉar Mi, la Eternulo, amas justecon, malamas rabadon kaj maljustecon; kaj Mi fidele donos al ili ilian rekompencon, kaj interligon eternan Mi faros kun ili. Kaj ilia idaro estos fama inter la popoloj, kaj iliaj posteuloj inter la nacioj; ĉiuj, kiuj ilin vidos, konos ilin, ke ili estas semo benita de la Eternulo.

Mi forte ĝojas pri la Eternulo, mia animo ĝojas pri mia Dio; ĉar Li vestis min per vestoj de savo, per mantelo de justeco Li min kovris, kiel fianĉon, kiu sin ornamas per belaĵo, kaj kiel fianĉinon, kiu metas sur sin siajn ornamaĵojn. Ĉar kiel la tero elirigas siajn kreskaĵojn kaj kiel ĝardeno elkreskigas siajn semojn, tiel la Sinjoro, la Eternulo, elkreskigos justecon kaj gloron antaŭ ĉiuj popoloj.

Unua Responsorio


La spirito de la Sinjoro, la Eternulo, estas sur mi, ĉar la Eternulo min sanktoleis, por bonanonci al mizeruloj. Li sendis min, por bandaĝi tiujn, kies koro estas vundita, por anonci liberecon al kaptitoj kaj malŝloson al malliberigitoj.

La spirito de la Sinjoro, la Eternulo, estas sur mi, ĉar la Eternulo min sanktoleis, por bonanonci al mizeruloj. Li sendis min, por bandaĝi tiujn, kies koro estas vundita, por anonci liberecon al kaptitoj kaj malŝloson al malliberigitoj.

De Dio mi elvenis, kaj estas veninta; ĉar mi ne venis de mi mem, sed Li min sendis.

Li sendis min, por bandaĝi tiujn, kies koro estas vundita, por anonci liberecon al kaptitoj kaj malŝloson al malliberigitoj.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La spirito de la Sinjoro, la Eternulo, estas sur mi, ĉar la Eternulo min sanktoleis, por bonanonci al mizeruloj. Li sendis min, por bandaĝi tiujn, kies koro estas vundita, por anonci liberecon al kaptitoj kaj malŝloson al malliberigitoj. – Jes 61, 6; el Joh 8, 42

Dua Legaĵo – Petro Krizologo


El la predikoj de la sankta episkopo Petro Krizologo

Qui nobis nasci voluit, a nobis noluit ignorari

Quamvis in ipso domínicæ incarnatiónis sacraménto affúerint clara semper divinitátis insígnia, Deum tamen venísse in humánum corpus multis modis áperit et revélat hodiérna sollémnitas, ne perdat per ignorántiam semper obscuritátibus involúta mortálitas quod tantum tenére méruit et possidére per grátiam.

Nam qui nobis nasci vóluit, a nobis nóluit ignorári: et ídeo sic áperit, ne magnum pietátis sacraméntum magni fíeret erróris occásio.

Hódie magus, quem fulgéntem quærébat in stellis, in cunis réperit vagiéntem. Hódie magus clarum mirátur in pannis, quem diu in astris patiebátur obscúrum.

Hódie magus quid ibi vídeat profúndo stupóre pervólvit: in terra cælum, in cælo terram, in Deo hóminem, in hómine Deum, et univérso sæculo non capácem conclúdi córpore perpusíllo. Iamque videns, crédere se et non discútere, mýsticis munéribus confitétur: ture Deum, auro regem, myrrha esse moritúrum.

Hinc est quod gentílis, qui erat novíssimus, factus est primus: quia tunc ex magórum fide est géntium credúlitas dedicáta.

Hódie Christus Iordánis álveum, mundi peccátum lavatúrus, intrávit: ad hoc eum venísse Ioánnes ipse testátur: Ecce Agnus Dei ecce qui tollit peccáta mundi. Hódie servus Dóminum, homo Deum, Ioánnes Christum tenet; tenet acceptúrus véniam, non datúrus.

Hódie, sicut ait Prophéta: Vox Dómini super aquas. Quæ vox? Hic est Fílius meus diléctus, in quo mihi complácui.

Hódie Spíritus Sanctus supérnatat aquis in spécie colúmbæ, ut, sicut illa colúmba Noe nuntiáverat dilúvium discessísse mundi, ita ista índice noscerétur perpétuum mundi cessásse naufrágium; neque sicut illa véteris olívæ súrculum portáret, sed totam in caput paréntis novi chrísmatis pinguédinem fundit, ut ímpleat illud quod Prophéta prædíxit: Proptérea unxit te Deus, Deus tuus, óleo lætítiæ præ consórtibus tuis.

Hódie Christus inítium dat signórum cæléstium, dum convértit aquas in vinum. Sed aqua in sánguinis erat converténda mystérium, ut mera pócula de vase córporis sui Christus bibéntibus propináret, ut impléret illud Prophétæ: Et calix meus inébrians quam præclárus est!


Originala teksto: Petrus Chrysologus († 451): Sermo 160; en: Patrologia Latina 39, 52, 620-622

Dua Responsorio


En tiu tago la magoj prezentis al la Sinjoro tri altvalorajn donacojn, kiuj en si entenas Diajn misterojn: Oro signas la reĝan potencon, olibano la sacerdotecon kaj mirho la entombigon de la Sinjoro.

En tiu tago la magoj prezentis al la Sinjoro tri altvalorajn donacojn, kiuj en si entenas Diajn misterojn: Oro signas la reĝan potencon, olibano la sacerdotecon kaj mirho la entombigon de la Sinjoro.

Adoris la magoj la aŭtoron de nia savo, kuŝantan en lulilo. El siaj trezoroj ili prezentis al li donojn kun mistika senco:

Oro signas la reĝan potencon, olibano la sacerdotecon kaj mirho la entombigon de la Sinjoro.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

En tiu tago la magoj prezentis al la Sinjoro tri altvalorajn donacojn, kiuj en si entenas Diajn misterojn: Oro signas la reĝan potencon, olibano la sacerdotecon kaj mirho la entombigon de la Sinjoro.

PREĜO


Ni preĝu.
Dio, ni petas Vin:
La splendo de Via majesto heligu niajn korojn
kaj konduku nin tra la tenebroj de ĉi tiu mondo
al la klareco eterna de nia vera patrujo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.


► MATENA LAŬDO


Malfermo (aŭ Invitatorio) kaj Himno kiel en la Konstantaj Partoj.

Antifonoj kaj Psalmoj kiel en la Kvar-semajna Psalmaro laŭ la koncerna semajntago.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Jes 9, 6


Infano naskiĝis al ni,
filo estas donita al ni,
kaj la regado estos sur lia ŝultro,
kaj lia nomo estos: Mirinda, Konsilisto,
Potenculo, Patro de Eterneco, Princo de Paco

Responsorio


Kliniĝu antaŭ li ĉiuj reĝoj de la tero.

Kliniĝu antaŭ li ĉiuj reĝoj de la tero.

Ĉiuj popoloj lin servu,

ĉiuj reĝoj de la tero.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Kliniĝu antaŭ li ĉiuj reĝoj de la tero. – kp. Psa 72, 11

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Zeĥarja (Benedictus)


¶ Jen saĝuloj el la oriento venis al Bet-Leĥemo, por adorkliniĝi al la Sinjoro.
Kaj malferminte siajn trezorojn, ili prezentis al li donacojn:
oron por la granda Reĝo, olibanon por la vera Dio, kaj mirhon por lia entombigo.
Haleluja. – Mat 2, 1.11

PREĜADO


Petoj


Christo, salutári Dei, quod vidérunt omnes fines terræ laudes exsolvámus et lætánter acclamémus: Glória tibi, Christe Dómine.

Redémptor ómnium, qui véniens murum separatiónis Iudæi et Gentílis destrŭísti,
—discrímina, quæ humánam dignitátem dedéceant, fac ut deleántur in mundo.

Qui per incarnatiónem et nativitátem tuam inter nos præséntiam instaurásti,
—doce nos multímodam præséntiam tuam in Ecclésia et in homínibus agnóscere.

Qui Deum homínibus pleníssime revelásti,
—índica nobis quómodo verbo tuo íntegra fide consentiámus et ópere.

Emmánuel, qui ómnia mirabíliter reformásti,
—tríbue nobis, ut nova sint ómnia, corda, voces et ópera.


¶ Gloron al Vi, Kristo, Sinjoro!

Patro nia

Preĝo


Dio, ni petas Vin:
La splendo de Via majesto heligu niajn korojn
kaj konduku nin tra la tenebroj de ĉi tiu mondo
al la klareco eterna de nia vera patrujo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.


► MEZA HORO


Malfermo, Himno kaj ununura Antifono kiel en la Konstantaj Partoj.

Psalmoj kiel en la Kvar-semajna Psalmaro laŭ la koncerna semajntago.►► ANTAŬ-TAGMEZE


Legaĵo – Rea 4, 7


Kie estas granda popolo, al kiu dioj estas tiel proksimaj,
kiel la Eternulo, nia Dio, ĉiufoje, kiam ni vokas al Li?

Versiklo


Videbla Li estis sur la tero.

Inter homoj Li loĝis.►► TAGMEZE


Legaĵo – Jes 12, 5-6


Kantu al la Eternulo, ĉar majestaĵon Li faris;
tio estu sciata sur la tuta tero.
Ĝojkriu kaj kantu, loĝantino de Cion;
ĉar granda estas inter vi la Sanktulo de Izrael.

Versiklo


La gentoj vidos Vian justulon,

kaj ĉiu reĝoj Vian gloraton.►► POST-TAGMEZE


Legaĵo – el Tob 14, 6-7


Kaj ĉiuj nacioj konvertiĝos kaj honeste timos Dion la Sinjoron,
kaj ili enterigos siajn idolojn,
kaj ĉiuj popoloj benos Dion.
Ankaŭ Lia propra popolo laŭdos Dion.
Kaj Sian popolon altigos la Sinjoro.
Kaj ĉiuj, kiuj amas Dion vere kaj juste, tiuj ĝojos.

Versiklo


Benu, popoloj, nian Dion.

Levu viajn voĉojn por laŭdu Lin.Preĝo


Ni preĝu.
Dio, ni petas Vin:
La splendo de Via majesto heligu niajn korojn
kaj konduku nin tra la tenebroj de ĉi tiu mondo
al la klareco eterna de nia vera patrujo.
Pri tio ni petas per Kristo, nia Sinjoro. Amen.


► VESPERA LAŬDO


Malfermo kaj Himno kiel en la Konstantaj Partoj.

Antifonoj kaj Psalmoj kiel en la Kvar-semajna Psalmaro laŭ la koncerna semajntago.

VORTO DE DIO


Legaĵo – 2 Pet 1, 3-4


La Dia povo de Jesuo, nia Sinjoro, donacis al ni ĉion rilatantan al vivo kaj pieco,
per la scio de tiu, kiu nin vokis per sia propra gloro kaj virto;
per kiuj li donacis al ni la promesojn karegajn kaj tre grandajn;
por ke per ili vi fariĝu partoprenantoj en Dia naturo,
forsaviĝinte el la putreco, kiu estas en la mondo per voluptemo.

Responsorio


Sin benu per li ĉiuj popoloj.

Sin benu per li ĉiuj popoloj.

Ĉiuj gentoj gloru lin,

ĉiuj popoloj.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Sin benu per li ĉiuj popoloj. – kp. Psa 72, 17

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Vidante la stelon, la magoj ĝojis kun tre granda ĝojo.
Kaj veninte en la domon, ili prezentis al li donacojn:
oron kaj olibanon kaj mirhon. – Mat 2, 10-11

PREĜADO


Petoj


Benedíctus Christus Dóminus, qui in ténebris et in umbra mortis sedéntes visitávit, ut eos illumináret. Ab eo pia devotióne petámus: Christe, sol óriens, osténde lucem tuam.

Christe Dómine, qui véniens, natálem Córporis tui, quod est Ecclésia, operátus es,
—fac ut illa crescat et ædificétur in caritáte.

Qui pugíllo cælum et terram regis,
—fac ut pópuli eorúmque rectóres regálem potestátem tuam agnóscant.

Qui per incarnatiónem tuam sacérdos ætérnus factus es,
—sacerdótes redde minístros tuæ redemptiónis idóneos.

Qui in sinu Vírginis Maríæ humanitátis et divinitátis mýsticum es conúbium operátus,
—bénedic vírgines cælésti tibi Sponso consecrátas.

Qui, iunctus substántiæ nostræ mortalitátis, mortem quam non fecísti, abolésti,
—mortem defunctórum in vitam ætérnam mutáre dignéris.


¶ Kristo, suno leviĝanta, montru Vian lumon.

Patro nia

Preĝo


Dio, ni petas Vin:
La splendo de Via majesto heligu niajn korojn
kaj konduku nin tra la tenebroj de ĉi tiu mondo
al la klareco eterna de nia vera patrujo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.


supren al la komenco de la paĝo