Esperante Adoru

Esperanto Unua paĝo || A - Z | Adoru | Biblio | Breviero | Meslibro | Traktatoj | Trezorejo | | | |

Ĉu ... preĝi | mediti | ricevi instigojn || kanti | muziki || informiĝi | legi | studi || prepari Diservonprintebla versio

DIMANĈAJ VESPERAJ LAŬDOJ - Paska Festociklo


Stato: 2020-08-23Solenoj en la Paska Festociklo:


Sankta Jozefo, la 19an de Marto
Sankta Jozefo, en la Paska Tempo
Anonco de la Sinjoro, la 25an de Marto
Anonco de la Sinjoro, en la Paska Tempo1a Karesma Dimanĉo
2a Karesma Dimanĉo
3a Karesma Dimanĉo
4a Karesma Dimanĉo
5a Karesma Dimanĉo
Palmodimanĉo
Paska Dimanĉo
Paska Lundo
2a Paska Dimanĉo
3a Paska Dimanĉo
4a Paska Dimanĉo
5a Paska Dimanĉo
6a Paska Dimanĉo
Ĉieliro
7a Paska Dimanĉo
Pentekosta DimanĉoSankta Jozefo, la 19an de MartoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.

HIMNO


La himno «Te, Ioseph, celebrent» ne jam estas tradukita.
Intertempe oni povas preni jenan (el la Horo de la Legaĵoj):


Iste, quem læti


Li, kiun laŭdas ĉiuj fideluloj,
kies triumfon gaje ni prikantas,
iris hodiaŭ al la ĝoj' de l' vivo:
sankta Jozefo.

Ho vi feliĉa, ho vi beatega!
En via lasta horo vin asistis
Jesu, Maria, kune vigilante,
kore serenaj.

Liberigita el la karnaj ligoj,
dolĉe somnole, migras la justulo
al la eternaj seĝoj, kaj ekbrilas
kiel aŭroro.

Do la Reganton ĉiuj ni petegu:
Li nin ĉeestu kaj nin liberigu,
prenu la ŝuldojn, fine Li donacu
pacon ĉielan.

Estu eterne gloro kaj honoro
al Vi, Reganto, tri-unua Dio.
Vi la servanton, kiu Vin fidelis,
kronas per oro. Amen.

latina T: Juan Escollar = frato Johano de la Koncipiĝo OCarm, † 1700 • E: Albrecht Kronenberger 2009

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ La gepatroj de Jesuo trovis lin en la templo,
kie li sidis meze de la instruistoj,
aŭskultante ilin kaj metante al ili demandojn. – kp. Luk 2, 46

Unua Psalmo – Psa 15 (14)


Ho Eternulo, kiu povas gasti en Via tendo; *
kiu povas loĝi sur Via sankta monto?

Tiu, kiu vivas honeste, agas juste, *
kaj parolas veron el sia koro;

kiu ne kalumnias per sia lango, / ne faras mal-bonon al sia kunulo, *
kaj ne ĵetas malhonoron sur sian proksimulon; ¶

Kiu abomenas malnoblulon, *
kaj estimas la respektantojn de la Eternulo;

kiu faris ĵuron malprofite por si *
kaj ĝin ne rompas. ¶

Kiu sian monon ne donas procentege, *
kaj subaĉetajn donacojn kontraŭ senkulpulo ne akceptas.

Kiu tiel agas, *
tiu neniam falos. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ La gepatroj de Jesuo trovis lin en la templo,
kie li sidis meze de la instruistoj,
aŭskultante ilin kaj metante al ili demandojn. – kp. Luk 2, 46

Dua Antifono


¶ La patrino de Jesuo diris al li:
Filo, kial vi tiel agis kontraŭ ni?
jen via patro kaj mi serĉis vin kun malĝojo. – kp. Luk 2, 48

Dua Psalmo – Psa 112 (111)


Bone estas al la homo, kiu timas la Eternulon *
kaj tre amas Liajn ordonojn.

Forta sur la tero estos lia semo; *
la gento de virtuloj estos benita.

Bon-stato kaj riĉeco estas en lia domo; *
kaj lia justeco restas eterne.

En mallumo leviĝas lumo por la virtulo. *
Li estas kompatema, favor-kora, kaj justa. ¶

Bone estas al la homo, kiu kompatas kaj prunte-donas, *
kiu pesas siajn farojn per justeco.

Ĉar neniam li falos; *
virtulo estos memorata eterne.

Malbonan famon li ne timos; / fortika estas lia koro, *
ĝi fidas la Eternulon.

Sen-ŝanceliĝa estas lia koro; *
li ne timas, ĝis li vidas la pereon de siaj mal-amikoj.

Li ŝutas kaj donas al la malriĉuloj; / lia justeco restas eterne, *
lia korno altiĝos en honoro. ¶

La malvirtulo vidas kaj ĉagreniĝas, / kunfrapas la dentojn kaj konsumiĝas. *
La deziro de malvirtuloj pereos. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ La patrino de Jesuo diris al li:
Filo, kial vi tiel agis kontraŭ ni?
jen via patro kaj mi serĉis vin kun malĝojo. – kp. Luk 2, 48

Tria Antifono


¶ Jesuo malsupreniris kun ili, kaj venis en Nazareton,
kaj li estis obeema al ili. – kp. Luk 2, 51

Kantiko – Apo 15, 3b-4


Grandaj kaj mirindaj estas Viaj faroj, *
ho Dio, la Sinjoro, la Plej-potenca;

justaj kaj veraj estas Viaj vojoj, *
ho Reĝo de la nacioj. ¶

Kiu ne timos, ho Sinjoro, *
kaj ne gloros Vian nomon?

ĉar Vi sola estas sankta; / ĉar ĉiuj nacioj venos kaj ador-kliniĝos al Vi; *
ĉar Viaj justaĵoj elmontriĝis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Jesuo malsupreniris kun ili, kaj venis en Nazareton,
kaj li estis obeema al ili. – kp. Luk 2, 51

VORTO DE DIO


Legaĵo – Kol 3, 23-24


Kion ajn vi faras,
laboru plenanime,
kiel por la Sinjoro, kaj ne por homoj,
sciante, ke de la Sinjoro vi ricevos la rekompencon de la heredaĵo;
ĉar vi servas la Sinjoron Kristo.

Responsorio


La justulo ĝermos kiel lilio.

La justulo ĝermos kiel lilio.

Li ekfloros antaŭ Dio en la eternon

kiel lilio.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La justulo ĝermos kiel lilio.

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Jesuo mem, komencante, havis ĉirkaŭ tridek jarojn,
estante filo (kiel oni supozis) de Jozef. – el Luk 3, 23

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Jesuo mem, komencante, havis ĉirkaŭ tridek jarojn,
estante filo (kiel oni supozis) de Jozef. – el Luk 3, 23

PREĜADO


Petoj


De Dio ĉia patreco en la ĉielo kaj sur la tero havas sian nomon.
Lin ni humile petegas:
Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Sankta Patro, Jozefo eksciis, ke la bebo de Maria estiĝis per la Sankta Spirito:
– Helpu, ke ni ekkonu Vian Filon pli klare kiel Dion kaj homon. – kp. Mat 1, 20

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Ĉiela Patro, Vi nutras la birdojn de la ĉielo kaj vestas la kampan herbaĵon:
– Donu al ĉiuj homoj la necesan panon tagon post tago. – kp. Mat 6, 26.30.11; Luk 11,3

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Kreinto de ĉio, Vi konfidis Vian verkon al niaj manoj:
– Helpu, ke ĉiu, kiu faras sian laboron, ankaŭ povu digne ĝui ties fruktojn.

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Dio de ĉia justeco, Vi volas, ke la homoj fariĝu justuloj:
– Faru, ke ni, kiel Jozefo, vivu tiel, ke ni plaĉas al Vi.

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Al ĉiuj mortantoj kaj mortintoj ebligu,
– ke ili, helpataj de Jesuo, Maria kaj Jozefo, spertu Vian kompaton.

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiopova Dio,
Vi komisiis la junecon de nia Savanto
al la fidela gardo de sankta Jozefo;
faru, ke, per lia propeto,
Via eklezio senĉese zorgu pri la savo de la mondo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

Sankta Jozefo, en la Paska TempoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


La himno «Te, Ioseph, celebrent» ne jam estas tradukita.
Intertempe oni povas preni jenan (el la Horo de la Legaĵoj):


Iste, quem læti


Li, kiun laŭdas ĉiuj fideluloj,
kies triumfon gaje ni prikantas,
iris hodiaŭ al la ĝoj' de l' vivo:
sankta Jozefo.

Ho vi feliĉa, ho vi beatega!
En via lasta horo vin asistis
Jesu, Maria, kune vigilante,
kore serenaj.

Liberigita el la karnaj ligoj,
dolĉe somnole, migras la justulo
al la eternaj seĝoj, kaj ekbrilas
kiel aŭroro.

Do la Reganton ĉiuj ni petegu:
Li nin ĉeestu kaj nin liberigu,
prenu la ŝuldojn, fine Li donacu
pacon ĉielan.

Estu eterne gloro kaj honoro
al Vi, Reganto, tri-unua Dio.
Vi la servanton, kiu Vin fidelis,
kronas per oro. Amen.

latina T: Juan Escollar = frato Johano de la Koncipiĝo OCarm, † 1700 • E: Albrecht Kronenberger 2009

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ La gepatroj de Jesuo trovis lin en la templo,
kie li sidis meze de la instruistoj,
aŭskultante ilin kaj metante al ili demandojn.
Haleluja. – kp. Luk 2, 46

Unua Psalmo – Psa 15 (14)


Ho Eternulo, kiu povas gasti en Via tendo; *
kiu povas loĝi sur Via sankta monto?

Tiu, kiu vivas honeste, agas juste, *
kaj parolas veron el sia koro;

kiu ne kalumnias per sia lango, / ne faras mal-bonon al sia kunulo, *
kaj ne ĵetas malhonoron sur sian proksimulon; ¶

Kiu abomenas malnoblulon, *
kaj estimas la respektantojn de la Eternulo;

kiu faris ĵuron malprofite por si *
kaj ĝin ne rompas. ¶

Kiu sian monon ne donas procentege, *
kaj subaĉetajn donacojn kontraŭ senkulpulo ne akceptas.

Kiu tiel agas, *
tiu neniam falos. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ La gepatroj de Jesuo trovis lin en la templo,
kie li sidis meze de la instruistoj,
aŭskultante ilin kaj metante al ili demandojn.
Haleluja. – kp. Luk 2, 46

Dua Antifono


¶ La patrino de Jesuo diris al li:
Filo, kial vi tiel agis kontraŭ ni?
jen via patro kaj mi serĉis vin kun malĝojo. – kp. Luk 2, 48

Dua Psalmo – Psa 112 (111)


Bone estas al la homo, kiu timas la Eternulon *
kaj tre amas Liajn ordonojn.

Forta sur la tero estos lia semo; *
la gento de virtuloj estos benita.

Bon-stato kaj riĉeco estas en lia domo; *
kaj lia justeco restas eterne.

En mallumo leviĝas lumo por la virtulo. *
Li estas kompatema, favor-kora, kaj justa. ¶

Bone estas al la homo, kiu kompatas kaj prunte-donas, *
kiu pesas siajn farojn per justeco.

Ĉar neniam li falos; *
virtulo estos memorata eterne.

Malbonan famon li ne timos; / fortika estas lia koro, *
ĝi fidas la Eternulon.

Sen-ŝanceliĝa estas lia koro; *
li ne timas, ĝis li vidas la pereon de siaj mal-amikoj.

Li ŝutas kaj donas al la malriĉuloj; / lia justeco restas eterne, *
lia korno altiĝos en honoro. ¶

La malvirtulo vidas kaj ĉagreniĝas, / kunfrapas la dentojn kaj konsumiĝas. *
La deziro de malvirtuloj pereos. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ La patrino de Jesuo diris al li:
Filo, kial vi tiel agis kontraŭ ni?
jen via patro kaj mi serĉis vin kun malĝojo. – kp. Luk 2, 48

Tria Antifono


¶ Jesuo malsupreniris kun ili, kaj venis en Nazareton,
kaj li estis obeema al ili.
Haleluja. – kp. Luk 2, 51

Kantiko – Apo 15, 3b-4


Grandaj kaj mirindaj estas Viaj faroj, *
ho Dio, la Sinjoro, la Plej-potenca;

justaj kaj veraj estas Viaj vojoj, *
ho Reĝo de la nacioj. ¶

Kiu ne timos, ho Sinjoro, *
kaj ne gloros Vian nomon?

ĉar Vi sola estas sankta; / ĉar ĉiuj nacioj venos kaj ador-kliniĝos al Vi; *
ĉar Viaj justaĵoj elmontriĝis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Jesuo malsupreniris kun ili, kaj venis en Nazareton,
kaj li estis obeema al ili.
Haleluja. – kp. Luk 2, 51

VORTO DE DIO


Legaĵo – Kol 3, 23-24


Kion ajn vi faras,
laboru plenanime,
kiel por la Sinjoro, kaj ne por homoj,
sciante, ke de la Sinjoro vi ricevos la rekompencon de la heredaĵo;
ĉar vi servas la Sinjoron Kristo.

Responsorio


La justulo ĝermos kiel lilio. Haleluja. Haleluja.

La justulo ĝermos kiel lilio. Haleluja. Haleluja.

Li ekfloros antaŭ Dio en la eternon.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La justulo ĝermos kiel lilio. Haleluja. Haleluja.

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Jesuo mem, komencante, havis ĉirkaŭ tridek jarojn,
estante filo (kiel oni supozis) de Jozef.
Haleluja. – el Luk 3, 23

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Jesuo mem, komencante, havis ĉirkaŭ tridek jarojn,
estante filo (kiel oni supozis) de Jozef.
Haleluja. – el Luk 3, 23

PREĜADO


Petoj


De Dio ĉia patreco en la ĉielo kaj sur la tero havas sian nomon.
Lin ni humile petegas:
Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Sankta Patro, Jozefo eksciis, ke la bebo de Maria estiĝis per la Sankta Spirito:
– Helpu, ke ni ekkonu Vian Filon pli klare kiel Dion kaj homon. – kp. Mat 1, 20

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Ĉiela Patro, Vi nutras la birdojn de la ĉielo kaj vestas la kampan herbaĵon:
– Donu al ĉiuj homoj la necesan panon tagon post tago. – kp. Mat 6, 26.30.11; Luk 11,3

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Kreinto de ĉio, Vi konfidis Vian verkon al niaj manoj:
– Helpu, ke ĉiu, kiu faras sian laboron, ankaŭ povu digne ĝui ties fruktojn.

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Dio de ĉia justeco, Vi volas, ke la homoj fariĝu justuloj:
– Faru, ke ni, kiel Jozefo, vivu tiel, ke ni plaĉas al Vi.

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Al ĉiuj mortantoj kaj mortintoj ebligu,
– ke ili, helpataj de Jesuo, Maria kaj Jozefo, spertu Vian kompaton.

¶ Patro nia, kiu estas en la ĉielo, elaŭdu nin.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiopova Dio,
Vi komisiis la junecon de nia Savanto
al la fidela gardo de sankta Jozefo;
faru, ke, per lia propeto,
Via eklezio senĉese zorgu pri la savo de la mondo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

Anonco de la Sinjoro, la 25an de MartoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.

HIMNO


Anstataŭ preni la suban tradukon de Guido Holz oni povas ankaŭ elekti tiun de Helmut Rössler en ADORU 688.

Ave, maris stella


«Ave» sonis beno
ĉe l’ anĝela veno.
Pace ŝirmu homon,
turnu «Eva»-nomon.

La pekantojn gracu,
blindajn do kuracu,
la malbonon premu,
ĉion bonan semu.

Montru vin patrino,
ke Li pro inklino,
esti via filo,
helpu en humilo.

Virgulino glora,
vi, la plej bonkora,
nin de kulp’ malligu,
nin per ĉast’ plenigu.

Donu vivon puran,
vojon plej sekuran.
Montru via filo
sin en ĝoja brilo.

Al Di-Patro gloro,
al la Fil’ honoro
kaj al la Spirito
laŭdo kaj konfido. Amen.

latina T: 8-a ĝis 9-a jarcento de nekonata monaĥo • E: Guido Holz 1986, 2001 en ADORU 689

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ La anĝelo de la Sinjoro anoncis al Maria,
kaj ŝi koncipis de la Sankta Spirito. – el la Anĝeluso, ADORU 004.4

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ La anĝelo de la Sinjoro anoncis al Maria,
kaj ŝi koncipis de la Sankta Spirito. – el la Anĝeluso, ADORU 004.4

Dua Antifono


¶ Ne timu, Maria;
ĉar vi trovis gracon antaŭ Dio.
Kaj jen vi gravediĝos en via ventro
kaj naskos filon,
kaj estos nomata Filo de la Plejaltulo. – el Luk 1, 30-32

Dua Psalmo – Psa 130 (129)


El profundo mi vokas Vin, ho Eternulo. / Mia Sinjoro, aŭskultu mian voĉon; *
Viaj oreloj atentu la voĉon de mia petego. ¶

Se vi, ho Eternulo, kalkulus la pekojn, *
kiu povus stari, ho mia Sinjoro?

Sed Vi estas pardonema, *
por ke Vi estu respektata.

Mi esperis al la Eternulo, / esperis mia animo, *
kaj Lian vorton mi fidis. ¶

Mia animo atendas mian Sinjoron / pli, ol la gardantoj atendas la matenon, *
la gardantoj la matenon.

Izrael fidu la Eternulon; / ĉar ĉe la Eternulo estas favor-koreco *
kaj ĉe Li estas granda liberigo.

Kaj Li liberigos Izraelon *
de ĉiuj liaj pekoj. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Ne timu, Maria;
ĉar vi trovis gracon antaŭ Dio.
Kaj jen vi gravediĝos en via ventro
kaj naskos filon,
kaj estos nomata Filo de la Plejaltulo. – el Luk 1, 30-32

Tria Antifono


¶ Jen la sklavino de la Eternulo;
estu al mi laŭ via diro. – el Luk 1, 38

Kantiko – Kol 1, 12-20


Danku la Patron, kiu taŭgigis nin / por partopreno en la heredaĵo *
de la sanktuloj en lumo,

kaj liberigis nin el la potenco de mallumo, / kaj transportis nin *
en la regnon de la Filo de Sia amo;

en kiu ni havas la elaĉeton, *
la pardonon de pekoj. ¶

Li estas bildo de la nevidebla Dio, *
la unue-naskito inter la tuta kreitaro;

ĉar en li kreiĝis ĉio *
en la ĉielo kaj sur la tero,

ĉio videbla kaj nevidebla, *
ĉu tronoj, ĉu regecoj,

ĉu estrecoj, ĉu aŭtoritatoj; *
ĉio kreiĝis per li, kaj por li.

Kaj li estas antaŭ ĉio, *
kaj en li ĉio ekzistas. ¶

Kaj li estas la kapo de la korpo, *
la eklezio.

Kaj li estas la komenco, / la unue-naskita el la mortintoj, *
por ke li fariĝu superulo en ĉio.

Ĉar la Patro bon-volis, *
ke en li la tuta pleneco loĝu;

kaj per li kun-akordigi ĉion al Si mem, *
pacon farinte per la sango de lia kruco;

per li ĉion, *
ĉu sur la tero, ĉu en la ĉielo. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Jen la sklavino de la Eternulo;
estu al mi laŭ via diro. – el Luk 1, 38

VORTO DE DIO


Legaĵo – 1 Joh 1, 1-2


Tion, kio estis de la komenco,
kion ni aŭdis,
kion ni vidis per niaj propraj okuloj,
kion ni rigardis kaj niaj manoj palpis,
koncerne la Vorton de vivo –
kaj la vivo elmontriĝis,
kaj ni vidis kaj atestas kaj anoncas al vi la vivon,
la eternan vivon, kiu estis ĉe la Patro kaj montriĝis al ni.

Responsorio


La Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni.

La Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni.

Tiu estis en la komenco kun Dio

kaj loĝis inter ni.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni. – el Joh 1, 14.2

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Saluton, Maria, gracoplena.
La Sinjoro estas kun vi.
Benata vi estas inter la virinoj. – liturgie, ADORU 001.5, kp. Luk 1, 28.42

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Saluton, Maria, gracoplena.
La Sinjoro estas kun vi.
Benata vi estas inter la virinoj. – liturgie, ADORU 001.5, kp. Luk 1, 28.42

PREĜADO


Petoj


Hodiaŭ la eterna Patro per Sia anĝelo anoncis nian savon al Maria.
Lin ni petegas kun animoj fidantaj:
Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Vi elektis la Virgulinon Maria, ke ŝi fariĝu la patrino de Via Filo:
– Kompatu ĉiujn, kiuj atendas sian saviĝon.

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Vi anoncis al Maria per la buŝo de Gabrielo pacon kaj ĝojon:
– Donu al la tuta mondo la ĝojon de la savo kaj veran pacon.

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Vi, post la jeso de Via sklavino, per la Sankta Spirito, loĝigis Vian Vorton inter ni:
– Pretigu niajn korojn, ke ni, kiel Maria, akceptu Kriston. – kp. Luk 1, 38; Joh 1, 14

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Vi rigardas la humilulojn, kaj la malsatulojn Vi plenigas per bonaĵo:
– Levu la deprimitajn, subtenu la bezonantajn, helpu al la mortantaj. – kp. Luk 1, 48.53

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Al Vi nenio estas neebla, Vi sola faras grandaĵojn:
– Savu nin en la lasta tago ĉe la releviĝo de la mortintoj. – kp. Luk 1, 37.49

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio,
kiu volis, ke Via Filo ricevu veran homan korpon en la sino de la Virgulino Maria,
ebligu bonvole, ke ni,
kiuj agnoskas nian elaĉetanton kiel Dion kaj homon,
meritu ankaŭ partopreni en la Dia naturo.
Pri tio ni petas per li, nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

Anonco de la Sinjoro, en la Paska TempoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Anstataŭ preni la suban tradukon de Guido Holz oni povas ankaŭ elekti tiun de Helmut Rössler en ADORU 688.

Ave, maris stella


«Ave» sonis beno
ĉe l’ anĝela veno.
Pace ŝirmu homon,
turnu «Eva»-nomon.

La pekantojn gracu,
blindajn do kuracu,
la malbonon premu,
ĉion bonan semu.

Montru vin patrino,
ke Li pro inklino,
esti via filo,
helpu en humilo.

Virgulino glora,
vi, la plej bonkora,
nin de kulp’ malligu,
nin per ĉast’ plenigu.

Donu vivon puran,
vojon plej sekuran.
Montru via filo
sin en ĝoja brilo.

Al Di-Patro gloro,
al la Fil’ honoro
kaj al la Spirito
laŭdo kaj konfido. Amen.

latina T: 8-a ĝis 9-a jarcento de nekonata monaĥo • E: Guido Holz 1986, 2001 en ADORU 689

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ La anĝelo de la Sinjoro anoncis al Maria,
kaj ŝi koncipis de la Sankta Spirito.
Haleluja. – el la Anĝeluso, ADORU 004.4

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ La anĝelo de la Sinjoro anoncis al Maria,
kaj ŝi koncipis de la Sankta Spirito.
Haleluja. – el la Anĝeluso, ADORU 004.4

Dua Antifono


¶ Ne timu, Maria;
ĉar vi trovis gracon antaŭ Dio.
Kaj jen vi gravediĝos en via ventro
kaj naskos filon,
kaj estos nomata Filo de la Plejaltulo.
Haleluja. – el Luk 1, 30-32

Dua Psalmo – Psa 130 (129)


El profundo mi vokas Vin, ho Eternulo. / Mia Sinjoro, aŭskultu mian voĉon; *
Viaj oreloj atentu la voĉon de mia petego. ¶

Se vi, ho Eternulo, kalkulus la pekojn, *
kiu povus stari, ho mia Sinjoro?

Sed Vi estas pardonema, *
por ke Vi estu respektata.

Mi esperis al la Eternulo, / esperis mia animo, *
kaj Lian vorton mi fidis. ¶

Mia animo atendas mian Sinjoron / pli, ol la gardantoj atendas la matenon, *
la gardantoj la matenon.

Izrael fidu la Eternulon; / ĉar ĉe la Eternulo estas favor-koreco *
kaj ĉe Li estas granda liberigo.

Kaj Li liberigos Izraelon *
de ĉiuj liaj pekoj. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Ne timu, Maria;
ĉar vi trovis gracon antaŭ Dio.
Kaj jen vi gravediĝos en via ventro
kaj naskos filon,
kaj estos nomata Filo de la Plejaltulo.
Haleluja. – el Luk 1, 30-32

Tria Antifono


¶ Jen la sklavino de la Eternulo;
estu al mi laŭ via diro.
Haleluja. – el Luk 1, 38

Kantiko – Kol 1, 12-20


Danku la Patron, kiu taŭgigis nin / por partopreno en la heredaĵo *
de la sanktuloj en lumo,

kaj liberigis nin el la potenco de mallumo, / kaj transportis nin *
en la regnon de la Filo de Sia amo;

en kiu ni havas la elaĉeton, *
la pardonon de pekoj. ¶

Li estas bildo de la nevidebla Dio, *
la unue-naskito inter la tuta kreitaro;

ĉar en li kreiĝis ĉio *
en la ĉielo kaj sur la tero,

ĉio videbla kaj nevidebla, *
ĉu tronoj, ĉu regecoj,

ĉu estrecoj, ĉu aŭtoritatoj; *
ĉio kreiĝis per li, kaj por li.

Kaj li estas antaŭ ĉio, *
kaj en li ĉio ekzistas. ¶

Kaj li estas la kapo de la korpo, *
la eklezio.

Kaj li estas la komenco, / la unue-naskita el la mortintoj, *
por ke li fariĝu superulo en ĉio.

Ĉar la Patro bon-volis, *
ke en li la tuta pleneco loĝu;

kaj per li kun-akordigi ĉion al Si mem, *
pacon farinte per la sango de lia kruco;

per li ĉion, *
ĉu sur la tero, ĉu en la ĉielo. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Jen la sklavino de la Eternulo;
estu al mi laŭ via diro.
Haleluja. – el Luk 1, 38

VORTO DE DIO


Legaĵo – 1 Joh 1, 1-2


Tion, kio estis de la komenco,
kion ni aŭdis,
kion ni vidis per niaj propraj okuloj,
kion ni rigardis kaj niaj manoj palpis,
koncerne la Vorton de vivo –
kaj la vivo elmontriĝis,
kaj ni vidis kaj atestas kaj anoncas al vi la vivon,
la eternan vivon, kiu estis ĉe la Patro kaj montriĝis al ni.

Responsorio


La Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni. Haleluja. Haleluja.

La Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni. Haleluja. Haleluja.

Tiu estis en la komenco kun Dio

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La Vorto fariĝis karno kaj loĝis inter ni. Haleluja. Haleluja. – el Joh 1, 14.2

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Saluton, Maria, gracoplena.
La Sinjoro estas kun vi.
Benata vi estas inter la virinoj.
Haleluja. – liturgie, ADORU 001.5, kp. Luk 1, 28.42

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Saluton, Maria, gracoplena.
La Sinjoro estas kun vi.
Benata vi estas inter la virinoj.
Haleluja. – liturgie, ADORU 001.5, kp. Luk 1, 28.42

PREĜADO


Petoj


Hodiaŭ la eterna Patro per Sia anĝelo anoncis nian savon al Maria.
Lin ni petegas kun animoj fidantaj:
Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Vi elektis la Virgulinon Maria, ke ŝi fariĝu la patrino de Via Filo:
– Kompatu ĉiujn, kiuj atendas sian saviĝon.

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Vi anoncis al Maria per la buŝo de Gabrielo pacon kaj ĝojon:
– Donu al la tuta mondo la ĝojon de la savo kaj veran pacon.

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Vi, post la jeso de Via sklavino, per la Sankta Spirito, loĝigis Vian Vorton inter ni:
– Pretigu niajn korojn, ke ni, kiel Maria, akceptu Kriston. – kp. Luk 1, 38; Joh 1, 14

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Vi rigardas la humilulojn, kaj la malsatulojn Vi plenigas per bonaĵo:
– Levu la deprimitajn, subtenu la bezonantajn, helpu al la mortantaj. – kp. Luk 1, 48.53

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Al Vi nenio estas neebla, Vi sola faras grandaĵojn:
– Savu nin en la lasta tago ĉe la releviĝo de la mortintoj. – kp. Luk 1, 37.49

¶ Donacu, Dio, al ni Vian gracon.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio,
kiu volis, ke Via Filo ricevu veran homan korpon en la sino de la Virgulino Maria,
ebligu bonvole, ke ni,
kiuj agnoskas nian elaĉetanton kiel Dion kaj homon,
meritu ankaŭ partopreni en la Dia naturo.
Pri tio ni petas per li, nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21
1a Karesma DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.

HIMNO


Audi, benigne Conditor


Kreint' favora, aŭdu nin.
Al Vi ni preĝas kun plorad'
en tiu ĉi karesma temp',
la kvardek tagoj de abstin'.

Ho Esplorant' de nia kor',
malfortas tiom nia fort'.
Revenas pente ni al Vi.
Pardonu nin per Via grac'.

Ni multon pekis antaŭ Vi.
Konfesas ni; indulgu nin.
Kadukas ni; fortigu nin,
por ke laŭdatu Via nom'.

Donacu do, ke bridu ni
avidojn korpajn per abstin',
ke fastu ni kun sobra mens',
detenu nin de ajna krim'.

Favoru, sankta Triunu'.
Nin helpu vivi kun moder',
Vin servi, kiel servas Vi,
ke frukton donu Via don'. Amen.

latina T: gregoria • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Al la Eternulo, via Dio, adorkliniĝu,
kaj al Li sola servu. – Luk 4, 8

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Al la Eternulo, via Dio, adorkliniĝu,
kaj al Li sola servu. – Luk 4, 8

Dua Antifono


¶ Jen nun la tempo de favoro;
jen nun la tago de savo. – el 2 Kor 6, 2

Dua Psalmo – Psa 114 (113 A)


Kiam Izrael eliris el Egiptujo, *
la domo de Jakob el fremda popolo,

tiam Jehuda fariĝis Lia sanktaĵo, *
Izrael Lia regno. ¶

La maro vidis kaj for-kuris, *
Jordan turniĝis malantaŭen;

la montoj saltis kiel ŝafoj, *
la montetoj kiel ŝafidoj.

Kio estas al vi, ho maro, ke vi for-kuris? *
Jordan, kial vi turniĝis malantaŭen?

Montoj, kial vi saltas kiel ŝafoj, *
montetoj, kiel ŝafidoj?

Antaŭ la Sinjoro tremu, ho tero, *
antaŭ la Dio de Jakob,

kiu ŝanĝas rokon en lagon da akvo, *
graniton en akvo-donan fonton. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Jen nun la tempo de favoro;
jen nun la tago de savo. – el 2 Kor 6, 2

Tria Antifono


¶ Jen ni supreniras al Jerusalem;
kaj ĉio skribita per la profetoj estos plenumita al la Filo de homo. – el Luk 18, 31

Kantiko – 1 Pet 2, 21-24


Kristo ankaŭ suferis pro ni, / postlasante por ni ekzemplon, *
por ke ni sekvu liajn poste-signojn.

Pekon li ne faris, *
kaj trompo ne troviĝis en lia buŝo.

Insultate, li ne insultis responde; / suferante, li ne minacis, *
sed submetis sin al la juste juĝanta.

Li mem portis niajn pekojn *
en sia korpo sur la lignaĵo,

por ke ni, malvivigite koncerne pekojn, *
vivu por justeco.

Per liaj vundoj *
ni resaniĝis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Jen ni supreniras al Jerusalem;
kaj ĉio skribita per la profetoj estos plenumita al la Filo de homo. – el Luk 18, 31

VORTO DE DIO


Legaĵo – 1 Kor 9, 24-25


Ĉu vi ne scias,
ke ĉiuj kurantoj en la areno kuras,
sed nur unu ricevas la premion?
Tiel same kuru, por ke vi atingu.
Kaj ĉiu konkuranto sin regas en ĉio.
Ili faras tion, por ricevi pereontan kronon;
sed ni, nepereontan.

Responsorio


Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Elaŭdu, Kristo, nian insistan preĝadon,

ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi. – el Jer 14, 20

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Jesuo diris:
Foriru, Satano! ĉar estas skribite:
Al la Eternulo, via Dio, vi adorkliniĝu, kaj al Li sola vi servu.
Kaj jen anĝeloj venis kaj servadis al li. – el Mat 4, 10-11

Ciklo B

¶ Viglu super ni, eterna Savanto,
por ke ne kaptu nin ruza tentanto.
Vi ja estas por ni daŭra helpanto.

Ciklo C

¶ Fininte la tutan tentadon,
la diablo foriris de li ĝis estonta tempo. – Luk 4, 13

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Jesuo diris:
Foriru, Satano! ĉar estas skribite:
Al la Eternulo, via Dio, vi adorkliniĝu, kaj al Li sola vi servu.
Kaj jen anĝeloj venis kaj servadis al li. – el Mat 4, 10-11

Ciklo B

¶ Viglu super ni, eterna Savanto,
por ke ne kaptu nin ruza tentanto.
Vi ja estas por ni daŭra helpanto.

Ciklo C

¶ Fininte la tutan tentadon,
la diablo foriris de li ĝis estonta tempo. – Luk 4, 13

PREĜADO


Petoj


Laŭdon al Dio, la Patro,
kies Vorto restas eterne,
kies semo neniam pereos.
Li volis nove naski Sian elektitan popolon.
Al Li ni preĝu:
Estu favora, Dio, al Via popolo.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por la eklezio,
– ke ĝi deziru vivi ne sole per la pano, sed per ĉiu vorto, kiu eliras el Via buŝo.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por nia gento kaj por ĉiuj aliaj homoj,
– ke ni sen diskriminacio amu la aliajn kaj edifu ilin en bono kaj paco.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por la baptotaj,
– ke ankaŭ el ili, kiel vivantaj ŝtonoj, konstruiĝu Via spirita domo.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por ni kaj ĉiuj aliaj pekuloj,
– ke ni aŭskultu la predikon, kiu vokas al pentofaro, kaj ke ni konvertiĝu.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por la mortantoj,
– ke ili renkontu Kriston la juĝiston esperplene, kaj ĝoje kontemplu Vin eterne.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiopova Dio,
donu al ni la gracon,
ke per la celebro de ĉi tiu karesmo,
sakramenta signo de nia konvertiĝo,
ni kresku en la kono de la mistero de Kristo,
kaj ni ĝin atestu per inda viv-konduto.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

2a Karesma DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.

HIMNO


Audi, benigne Conditor


Kreint' favora, aŭdu nin.
Al Vi ni preĝas kun plorad'
en tiu ĉi karesma temp',
la kvardek tagoj de abstin'.

Ho Esplorant' de nia kor',
malfortas tiom nia fort'.
Revenas pente ni al Vi.
Pardonu nin per Via grac'.

Ni multon pekis antaŭ Vi.
Konfesas ni; indulgu nin.
Kadukas ni; fortigu nin,
por ke laŭdatu Via nom'.

Donacu do, ke bridu ni
avidojn korpajn per abstin',
ke fastu ni kun sobra mens',
detenu nin de ajna krim'.

Favoru, sankta Triunu'.
Nin helpu vivi kun moder',
Vin servi, kiel servas Vi,
ke frukton donu Via don'. Amen.

latina T: gregoria • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion
en sankta ornamo.

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion
en sankta ornamo.

Dua Antifono


¶ Unu Dio estas, al kiu ni servas:
la Eternulo, kiu faris la ĉielon kaj la teron.

Dua Psalmo – Psa 115 (113 B)


Ne al ni, ho Eternulo, ne al ni, / sed al Via nomo donu honoron, *
pro Via favor-koreco, pro Via vereco.

Kial devas diri la popoloj: *
Kie do estas ilia Dio?

Sed nia Dio estas en la ĉielo; *
ĉion, kion Li deziras, Li faras. ¶

Iliaj idoloj estas arĝento kaj oro, *
faritaĵo de homaj manoj.

Buŝon ili havas, sed ne parolas; *
okulojn ili havas, sed ne vidas;

orelojn ili havas, sed ne aŭdas; *
nazon ili havas, sed ne flaras;

manojn ili havas, sed ne palpas; / piedojn ili havas, sed ne iras; *
ili ne donas sonon per sia gorĝo.

Kiel ili, tiel estos iliaj farantoj, *
ĉiuj, kiuj ilin fidas. ¶

Ho Izrael, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.

Ho domo de Aaron, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.

Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo. ¶

La Eternulo nin memoras, Li benas, / Li benas la domon de Izrael, *
Li benas la domon de Aaron;

Li benas la timantojn de la Eternulo, *
la malgrandajn kaj la grandajn. ¶

La Eternulo vin multigu, *
vin kaj viajn infanojn.

Vi estas benitaj de la Eternulo, *
kiu faris la ĉielon kaj la teron. ¶

La ĉielo estas ĉielo de la Eternulo, *
sed la teron Li donis al la homidoj.

Ne la mortintoj gloros la Eternulon, *
kaj ne tiuj, kiuj foriris en la silentejon.

Sed ni benos la Eternulon *
de nun kaj eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Unu Dio estas, al kiu ni servas:
la Eternulo, kiu faris la ĉielon kaj la teron.

Tria Antifono


¶ Dio ne indulgis Sian propran Filon,
sed fordonis lin por ni ĉiuj. – el Rom 8, 32

Kantiko – 1 Pet 2, 21-24


Kristo ankaŭ suferis pro ni, / postlasante por ni ekzemplon, *
por ke ni sekvu liajn poste-signojn.

Pekon li ne faris, *
kaj trompo ne troviĝis en lia buŝo.

Insultate, li ne insultis responde; / suferante, li ne minacis, *
sed submetis sin al la juste juĝanta.

Li mem portis niajn pekojn *
en sia korpo sur la lignaĵo,

por ke ni, malvivigite koncerne pekojn, *
vivu por justeco.

Per liaj vundoj *
ni resaniĝis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Dio ne indulgis Sian propran Filon,
sed fordonis lin por ni ĉiuj. – el Rom 8, 32

VORTO DE DIO


Legaĵo – 1 Kor 9, 24-25


Ĉu vi ne scias,
ke ĉiuj kurantoj en la areno kuras,
sed nur unu ricevas la premion?
Tiel same kuru, por ke vi atingu.
Kaj ĉiu konkuranto sin regas en ĉio.
Ili faras tion, por ricevi pereontan kronon;
sed ni, nepereontan.

Responsorio


Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Elaŭdu, Kristo, nian insistan preĝadon,

ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi. – el Jer 14, 20

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Rakontu al neniu la vizion,
ĝis la Filo de homo releviĝos el la mortintoj. – el Mat 17, 9

Ciklo B

¶ Kaj nubo superombris ilin;
kaj elvenis voĉo el la nubo:
Ĉi tiu estas Mia Filo, la amata;
aŭskultu lin. – Mar 9, 7

Ciklo C

¶ El la nubo venis voĉo, diranta:
Ĉi tiu estas Mia Filo, Mia elektito; lin aŭskultu.
Kaj dum la voĉo ankoraŭ sonis, Jesuo troviĝis sola. – el Luk 9, 35-36

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Rakontu al neniu la vizion,
ĝis la Filo de homo releviĝos el la mortintoj. – el Mat 17, 9

Ciklo B

¶ Kaj nubo superombris ilin;
kaj elvenis voĉo el la nubo:
Ĉi tiu estas Mia Filo, la amata;
aŭskultu lin. – Mar 9, 7

Ciklo C

¶ El la nubo venis voĉo, diranta:
Ĉi tiu estas Mia Filo, Mia elektito; lin aŭskultu.
Kaj dum la voĉo ankoraŭ sonis, Jesuo troviĝis sola. – el Luk 9, 35-36

PREĜADO


Petoj


Ni ĉiam danku al Kristo, nia Majstro kaj Sinjoro,
kiu venis por servi kaj bonfari al ĉiuj.
Lin ni petu humile kaj plenafide:
Vizitu, Sinjoro, vian familion.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Gvidu niajn episkopojn kaj pastrojn, kiuj partoprenas en via ofico de kapo kaj paŝtisto,
– por ke ili, per via asisto, konduku ĉiujn homojn al la Patro.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Via anĝelo akompanu la vojaĝantojn,
– por ke ili evitu ĉiujn danĝerojn de la korpo kaj de la animo.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Instruu nin servi al ĉiuj,
– kaj tiel ni estu imitantoj de vi, kiu venis por servi kaj ne por esti servita.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Faru, ke en ĉiuj komunumoj helpu frato al frato,
– por ke ili fariĝu, pro via ĉeesto, kvazaŭ civito neŝancelebla.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Estu mizerikorda al ĉiuj mortintoj,
– kaj akceptu ilin en la lumo de via vizaĝo.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio, kiu ordonis al ni aŭskulti Vian amatan Filon,
nutru nian kredon per Via vorto, kaj purigu niajn spiritajn okulojn,
por ke ni kapablu kontempli Vian gloran vizaĝon.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

3a Karesma DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.

HIMNO


Audi, benigne Conditor


Kreint' favora, aŭdu nin.
Al Vi ni preĝas kun plorad'
en tiu ĉi karesma temp',
la kvardek tagoj de abstin'.

Ho Esplorant' de nia kor',
malfortas tiom nia fort'.
Revenas pente ni al Vi.
Pardonu nin per Via grac'.

Ni multon pekis antaŭ Vi.
Konfesas ni; indulgu nin.
Kadukas ni; fortigu nin,
por ke laŭdatu Via nom'.

Donacu do, ke bridu ni
avidojn korpajn per abstin',
ke fastu ni kun sobra mens',
detenu nin de ajna krim'.

Favoru, sankta Triunu'.
Nin helpu vivi kun moder',
Vin servi, kiel servas Vi,
ke frukton donu Via don'. Amen.

latina T: gregoria • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Liberigu nin, ho ĉiopova Reĝo, pro Via nomo,
kaj donu al ni la ŝancon penti. – kp. Saĝ 12,10

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Liberigu nin, ho ĉiopova Reĝo, pro Via nomo,
kaj donu al ni la ŝancon penti. – kp. Saĝ 12, 10

Dua Antifono


¶ Ni elaĉetiĝis per multekosta sango,
kiel de ŝafido senmakula kaj sendifekta,
la sango de Kristo. – kp. 1 Pet 1, 18-19

Dua Psalmo – Psa 111 (110)


Mi gloras la Eternulon per mia tuta koro, *
en rondo de piuloj kaj en kunveno. ¶

Grandaj estas la faroj de la Eternulo, *
serĉataj de ĉiuj, kiuj ilin amas.

Bela kaj majesta estas Lia verko, *
kaj Lia justeco restas eterne.

Memorindaj Li faris Siajn miraklojn; *
kompatema kaj favor-kora estas la Eternulo.

Li donas manĝon al tiuj, kiuj Lin timas; *
Li memoras eterne Sian interligon.

La potencon de Siaj fortoj Li aperigis al Sia popolo,*
doninte al ili la heredon de gentoj. ¶

La faroj de Liaj manoj estas vero kaj justeco; *
perfektaj estas ĉiuj Liaj ordonoj;

ili estas fortikaj por eterne, *
faritaj per vero kaj honesto.

Liberigon Li sendis al Sia popolo; / Li aranĝis por ĉiam Sian interligon. *
Sankta kaj respektinda estas Lia nomo.

Komenco de saĝeco estas timo antaŭ la Eternulo; / bonan prudenton havas ĉiuj plenumantoj. *
Lia gloro restas eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Ni elaĉetiĝis per multekosta sango,
kiel de ŝafido senmakula kaj sendifekta,
la sango de Kristo. – kp. 1 Pet 1, 18-19

Tria Antifono


¶ Vere, niajn malsanojn li portis sur si,
kaj per niaj suferoj li sin ŝarĝis. – el Jes 53, 4

Kantiko – 1 Pet 2, 21-24


Kristo ankaŭ suferis pro ni, / postlasante por ni ekzemplon, *
por ke ni sekvu liajn poste-signojn.

Pekon li ne faris, *
kaj trompo ne troviĝis en lia buŝo.

Insultate, li ne insultis responde; / suferante, li ne minacis, *
sed submetis sin al la juste juĝanta.

Li mem portis niajn pekojn *
en sia korpo sur la lignaĵo,

por ke ni, malvivigite koncerne pekojn, *
vivu por justeco.

Per liaj vundoj *
ni resaniĝis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Vere, niajn malsanojn li portis sur si,
kaj per niaj suferoj li sin ŝarĝis. – el Jes 53, 4

VORTO DE DIO


Legaĵo – 1 Kor 9, 24-25


Ĉu vi ne scias,
ke ĉiuj kurantoj en la areno kuras,
sed nur unu ricevas la premion?
Tiel same kuru, por ke vi atingu.
Kaj ĉiu konkuranto sin regas en ĉio.
Ili faras tion, por ricevi pereontan kronon;
sed ni, nepereontan.

Responsorio


Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Elaŭdu, Kristo, nian insistan preĝadon,

ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi. – el Jer 14, 20

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Kaj multe pli multaj kredis,
kaj ili diris al la virino:
Jam ne pro via diro ni kredas,
ĉar ni mem aŭdis lin;
kaj ni scias,
ke ĉi tiu estas vere la Savanto de la mondo. – kp. Joh 4, 41-42

Ciklo B

¶ Kiam Jesuo estis en Jerusalem ĉe la Pasko, dum la festo,
multaj fidis al lia nomo,
vidante la signojn, kiujn li faris. – Joh 2, 23

Ciklo C

¶ Sinjoro, lasu la fig-arbon resti ankaŭ ĉi tiun jaron,
ĝis mi fosos ĉirkaŭ ĝi kaj metos sterkon;
eble ĝi poste donos frukton. – kp. Luk 13, 8-9

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Kaj multe pli multaj kredis,
kaj ili diris al la virino:
Jam ne pro via diro ni kredas,
ĉar ni mem aŭdis lin;
kaj ni scias,
ke ĉi tiu estas vere la Savanto de la mondo. – kp. Joh 4, 41-42

Ciklo B

¶ Kiam Jesuo estis en Jerusalem ĉe la Pasko, dum la festo,
multaj fidis al lia nomo,
vidante la signojn, kiujn li faris. – Joh 2, 23

Ciklo C

¶ Sinjoro, lasu la fig-arbon resti ankaŭ ĉi tiun jaron,
ĝis mi fosos ĉirkaŭ ĝi kaj metos sterkon;
eble ĝi poste donos frukton. – kp. Luk 13, 8-9

PREĜADO


Petoj


Laŭdon al Dio, la Patro,
kies Vorto restas eterne,
kies semo neniam pereos.
Li volis nove naski Sian elektitan popolon.
Al Li ni preĝu:
Estu favora, Dio, al Via popolo.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por la eklezio,
– ke ĝi deziru vivi ne sole per la pano, sed per ĉiu vorto, kiu eliras el Via buŝo.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por nia gento kaj por ĉiuj aliaj homoj,
– ke ni sen diskriminacio amu la aliajn kaj edifu ilin en bono kaj paco.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por la baptotaj,
– ke ankaŭ el ili, kiel vivantaj ŝtonoj, konstruiĝu Via spirita domo.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por ni kaj ĉiuj aliaj pekuloj,
– ke ni aŭskultu la predikon, kiu vokas al pentofaro, kaj ke ni konvertiĝu.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por la mortantoj,
– ke ili renkontu Kriston la juĝiston esperplene, kaj ĝoje kontemplu Vin eterne.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Bona Dio, fonto de kompato,
Vi proponas al ni faston, preĝadon kaj karitatajn agadojn
kiel riparon de la pekoj.
Rigardu korfavore nin,
humile agnoskantajn nian mizeron,
kaj per Via boneco savu nin,
prematajn de la pento pro niaj kulpoj.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

4a Karesma DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.

HIMNO


Audi, benigne Conditor


Kreint' favora, aŭdu nin.
Al Vi ni preĝas kun plorad'
en tiu ĉi karesma temp',
la kvardek tagoj de abstin'.

Ho Esplorant' de nia kor',
malfortas tiom nia fort'.
Revenas pente ni al Vi.
Pardonu nin per Via grac'.

Ni multon pekis antaŭ Vi.
Konfesas ni; indulgu nin.
Kadukas ni; fortigu nin,
por ke laŭdatu Via nom'.

Donacu do, ke bridu ni
avidojn korpajn per abstin',
ke fastu ni kun sobra mens',
detenu nin de ajna krim'.

Favoru, sankta Triunu'.
Nin helpu vivi kun moder',
Vin servi, kiel servas Vi,
ke frukton donu Via don'. Amen.

latina T: gregoria • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Li estas la difinito de Dio,
por esti la juĝisto de la vivantoj kaj de la mortintoj. – el Ago 10, 42

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Li estas la difinito de Dio,
por esti la juĝisto de la vivantoj kaj de la mortintoj. – el Ago 10, 42

Dua Antifono


Bone estas al la homo, kiu kompatas kaj prunte-donas,
ĉar neniam li falos.

Dua Psalmo – Psa 112 (111)


Bone estas al la homo, kiu timas la Eternulon *
kaj tre amas Liajn ordonojn.

Forta sur la tero estos lia semo; *
la gento de virtuloj estos benita.

Bon-stato kaj riĉeco estas en lia domo; *
kaj lia justeco restas eterne.

En mallumo leviĝas lumo por la virtulo. *
Li estas kompatema, favor-kora, kaj justa. ¶

Bone estas al la homo, kiu kompatas kaj prunte-donas, *
kiu pesas siajn farojn per justeco.

Ĉar neniam li falos; *
virtulo estos memorata eterne.

Malbonan famon li ne timos; / fortika estas lia koro, *
ĝi fidas la Eternulon.

Sen-ŝanceliĝa estas lia koro; *
li ne timas, ĝis li vidas la pereon de siaj mal-amikoj.

Li ŝutas kaj donas al la malriĉuloj; / lia justeco restas eterne, *
lia korno altiĝos en honoro. ¶

La malvirtulo vidas kaj ĉagreniĝas, / kunfrapas la dentojn kaj konsumiĝas. *
La deziro de malvirtuloj pereos. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Bone estas al la homo, kiu kompatas kaj prunte-donas,
ĉar neniam li falos.

Tria Antifono


¶ Dio plenumis tion, kion Li antaŭanoncis per la buŝo de ĉiuj profetoj,
ke Lia Kristo suferos. – Ago 3,18

Kantiko – 1 Pet 2, 21-24


Kristo ankaŭ suferis pro ni, / postlasante por ni ekzemplon, *
por ke ni sekvu liajn poste-signojn.

Pekon li ne faris, *
kaj trompo ne troviĝis en lia buŝo.

Insultate, li ne insultis responde; / suferante, li ne minacis, *
sed submetis sin al la juste juĝanta.

Li mem portis niajn pekojn *
en sia korpo sur la lignaĵo,

por ke ni, malvivigite koncerne pekojn, *
vivu por justeco.

Per liaj vundoj *
ni resaniĝis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Dio plenumis tion, kion Li antaŭanoncis per la buŝo de ĉiuj profetoj,
ke Lia Kristo suferos. – Ago 3,18

VORTO DE DIO


Legaĵo – 1 Kor 9, 24-25


Ĉu vi ne scias,
ke ĉiuj kurantoj en la areno kuras,
sed nur unu ricevas la premion?
Tiel same kuru, por ke vi atingu.
Kaj ĉiu konkuranto sin regas en ĉio.
Ili faras tion, por ricevi pereontan kronon;
sed ni, nepereontan.

Responsorio


Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Elaŭdu, Kristo, nian insistan preĝadon,

ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi. – el Jer 14, 20

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ De la komenco de la mondo oni neniam aŭdis,
ke iu malfermis la okulojn de homo, kiu naskiĝis blinda;
neniu, krom Kristo, la Filo de Dio. – kp. Joh 9, 32

Ciklo B

¶ Tiu, kiu faras la veron, venas al la lumo,
por ke liaj faroj estu montrataj,
ke ili estas faritaj en Dio. – Joh 3, 21

Ciklo C

¶ Filo, vi estas ĉiam kun mi, kaj ĉio mia estas via.
Sed konvenis esti gajaj kaj ĝoji;
ĉar ĉi tiu via frato estis mortinta, kaj denove vivas;
li estis perdita, kaj estas trovita. – el Luk 15, 31-32

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ De la komenco de la mondo oni neniam aŭdis,
ke iu malfermis la okulojn de homo, kiu naskiĝis blinda;
neniu, krom Kristo, la Filo de Dio. – kp. Joh 9, 32

Ciklo B

¶ Tiu, kiu faras la veron, venas al la lumo,
por ke liaj faroj estu montrataj,
ke ili estas faritaj en Dio. – Joh 3, 21

Ciklo C

¶ Filo, vi estas ĉiam kun mi, kaj ĉio mia estas via.
Sed konvenis esti gajaj kaj ĝoji;
ĉar ĉi tiu via frato estis mortinta, kaj denove vivas;
li estis perdita, kaj estas trovita. – el Luk 15, 31-32

PREĜADO


Petoj


Ni ĉiam danku al Kristo, nia Majstro kaj Sinjoro,
kiu venis por servi kaj bonfari al ĉiuj.
Lin ni petu humile kaj plenafide:
Vizitu, Sinjoro, vian familion.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Gvidu niajn episkopojn kaj pastrojn, kiuj partoprenas en via ofico de kapo kaj paŝtisto,
– por ke ili, per via asisto, konduku ĉiujn homojn al la Patro.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Via anĝelo akompanu la vojaĝantojn,
– por ke ili evitu ĉiujn danĝerojn de la korpo kaj de la animo.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Instruu nin servi al ĉiuj,
– kaj tiel ni estu imitantoj de vi, kiu venis por servi kaj ne por esti servita.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Faru, ke en ĉiuj komunumoj helpu frato al frato,
– por ke ili fariĝu, pro via ĉeesto, kvazaŭ civito neŝancelebla.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Estu mizerikorda al ĉiuj mortintoj,
– kaj akceptu ilin en la lumo de via vizaĝo.

¶ Vizitu, Sinjoro, vian familion.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio, kiu kompatoplene repaciĝas kun la homaro per Via Filo,
ebligu bonvole,
ke la kristana popolo sin preparu por la proksima Pasko kun fervora pieco kaj vigla kredo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

5a Karesma DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.

HIMNO


Audi, benigne Conditor


Kreint' favora, aŭdu nin.
Al Vi ni preĝas kun plorad'
en tiu ĉi karesma temp',
la kvardek tagoj de abstin'.

Ho Esplorant' de nia kor',
malfortas tiom nia fort'.
Revenas pente ni al Vi.
Pardonu nin per Via grac'.

Ni multon pekis antaŭ Vi.
Konfesas ni; indulgu nin.
Kadukas ni; fortigu nin,
por ke laŭdatu Via nom'.

Donacu do, ke bridu ni
avidojn korpajn per abstin',
ke fastu ni kun sobra mens',
detenu nin de ajna krim'.

Favoru, sankta Triunu'.
Nin helpu vivi kun moder',
Vin servi, kiel servas Vi,
ke frukton donu Via don'. Amen.

latina T: gregoria • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Kiel Moseo levis la serpenton en la dezerto,
tiel devas la Filo de homo esti levita. – Joh 3, 14

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Kiel Moseo levis la serpenton en la dezerto,
tiel devas la Filo de homo esti levita. – Joh 3, 14

Dua Antifono


¶ La Eternulo Cebaot defendos kaj savos,
Li indulgos kaj liberigos. – kp. Jes 31, 5

Dua Psalmo – Psa 114 (113 A)


Kiam Izrael eliris el Egiptujo, *
la domo de Jakob el fremda popolo,

tiam Jehuda fariĝis Lia sanktaĵo, *
Izrael Lia regno. ¶

La maro vidis kaj for-kuris, *
Jordan turniĝis malantaŭen;

la montoj saltis kiel ŝafoj, *
la montetoj kiel ŝafidoj.

Kio estas al vi, ho maro, ke vi for-kuris? *
Jordan, kial vi turniĝis malantaŭen?

Montoj, kial vi saltas kiel ŝafoj, *
montetoj, kiel ŝafidoj?

Antaŭ la Sinjoro tremu, ho tero, *
antaŭ la Dio de Jakob,

kiu ŝanĝas rokon en lagon da akvo, *
graniton en akvo-donan fonton. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ La Eternulo Cebaot defendos kaj savos,
Li indulgos kaj liberigos. – kp. Jes 31, 5

Tria Antifono


¶ Li estis vundita pro niaj pekoj,
dispremita pro niaj krimoj.
Per lia vundo ni saniĝis. – el Jes 53, 5

Kantiko – 1 Pet 2, 21-24


Kristo ankaŭ suferis pro ni, / postlasante por ni ekzemplon, *
por ke ni sekvu liajn poste-signojn.

Pekon li ne faris, *
kaj trompo ne troviĝis en lia buŝo.

Insultate, li ne insultis responde; / suferante, li ne minacis, *
sed submetis sin al la juste juĝanta.

Li mem portis niajn pekojn *
en sia korpo sur la lignaĵo,

por ke ni, malvivigite koncerne pekojn, *
vivu por justeco.

Per liaj vundoj *
ni resaniĝis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Li estis vundita pro niaj pekoj,
dispremita pro niaj krimoj.
Per lia vundo ni saniĝis. – el Jes 53, 5

VORTO DE DIO


Legaĵo – Ago 13, 26-30


Fratoj, idoj el la raso de Abraham, kaj tiuj inter vi, kiuj timas Dion,
al ni estas sendita la vorto de ĉi tiu savo.
Ĉar la loĝantoj en Jerusalem kaj iliaj regantoj ne konis lin;
kaj kondamnante lin, ili plenumis la voĉojn de la profetoj ĉiusabate legatajn.
Kaj trovinte en li nenian kaŭzon de morto, ili tamen petis Pilaton mortigi lin.
Kaj plenuminte ĉion, kio estis skribita pri li,
ili forprenis lin de la lignaĵo kaj metis lin en tombon.
Sed Dio levis lin el la mortintoj.

Responsorio


Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Elaŭdu, Kristo, nian insistan preĝadon,

ĉar ni pekis antaŭ Vi.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Atentu, Sinjoro, kaj korfavoru, ĉar ni pekis antaŭ Vi. – el Jer 14, 20

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Sinjoro, mi jam kredas,
ke vi estas la Kristo,
la Filo de Dio,
la venanta en la mondon. – el Joh 11, 27

Ciklo B

¶ Kaj mi, se mi estos suprenlevita de sur la tero,
altiros al mi ĉiujn homojn. – Joh 12,32

Ciklo C

¶ Virino, kie ili estas? ĉu neniu vin kondamnis?
– Neniu, Sinjoro.
Jesuo diris al ŝi: Ankaŭ mi vin ne kondamnas;
iru, kaj de nun ne plu peku. – el Joh 8, 10-11

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Sinjoro, mi jam kredas,
ke vi estas la Kristo,
la Filo de Dio,
la venanta en la mondon. – el Joh 11, 27

Ciklo B

¶ Kaj mi, se mi estos suprenlevita de sur la tero,
altiros al mi ĉiujn homojn. – Joh 12,32

Ciklo C

¶ Virino, kie ili estas? ĉu neniu vin kondamnis?
– Neniu, Sinjoro.
Jesuo diris al ŝi: Ankaŭ mi vin ne kondamnas;
iru, kaj de nun ne plu peku. – el Joh 8, 10-11

PREĜADO


Petoj


Laŭdon al Dio, la Patro,
kies Vorto restas eterne,
kies semo neniam pereos.
Li volis nove naski Sian elektitan popolon.
Al Li ni preĝu:
Estu favora, Dio, al Via popolo.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por la eklezio,
– ke ĝi deziru vivi ne sole per la pano, sed per ĉiu vorto, kiu eliras el Via buŝo.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por nia gento kaj por ĉiuj aliaj homoj,
– ke ni sen diskriminacio amu la aliajn kaj edifu ilin en bono kaj paco.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por la baptotaj,
– ke ankaŭ el ili, kiel vivantaj ŝtonoj, konstruiĝu Via spirita domo.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por ni kaj ĉiuj aliaj pekuloj,
– ke ni aŭskultu la predikon, kiu vokas al pentofaro, kaj ke ni konvertiĝu.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Por la mortantoj,
– ke ili renkontu Kriston la juĝiston esperplene, kaj ĝoje kontemplu Vin eterne.

¶ Estu favora, Dio, al Via popolo.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Helpu nin, Dio,
por ke ni vivu kaj agadu en tiu karitato,
per kiu Jesuo, Via Filo, pro amo al la mondo
donis sian vivon por siaj gefratoj,
li, kiu vivas kaj regas kun Vi
en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

PalmodimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen.

HIMNO


Vexilla regis prodeunt


Reĝ-insignoj jen leviĝas,
kruc-sekreto bril-lucidas.
Sur ĝi vivo agonias,
sed la kruco grac-radias.

Vundoj kovras korpon Lian,
bruston Lian lanc’ trapikas.
Fluas sango kun la akvo,
Di-indulgon ĝi efikas.

Plenumiĝas vort’ eterna,
de Davida kant’ devena,
ke mond-fame de la arbo
Dio regas, mondon benas.

Arbo bela kaj lucida,
ornamita reĝ-insigne,
inter trunkoj selektita,
Dian korpon portu digne.

Ho feliĉa tiu arbo,
ĉar ĝi Dian korpon tenas.
Pendigita mond-redempto
perdon de l’ infer’ reprenas.

Estu, kruco, salutata,
ho espero, vi tre kara.
Al honestaj gracon donu,
la indulgon al pekantaj.

Triunuo, Vi famiĝu,
tuta mondo Vin adoru.
Per la kruco Vi malfermu
vojon al la venk’ kaj gloro. Amen.

latina T: Venantius Fortunatus, 6a jarcento • E: anonima, 1985 en Ni vivu laŭeble plej bele, 2001 en ADORU 294

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Li estis frapita kaj humiligita,
sed Dio altigis lin je sia dekstra flanko. – kp. Jes 53, 4

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Li estis frapita kaj humiligita,
sed Dio altigis lin je sia dekstra flanko. – kp. Jes 53, 4

Dua Antifono


¶ La sango de Kristo nin purigas,
por ke ni servu al la vivanta Dio. – kp. 1 Joh 1,7

Dua Psalmo – Psa 115 (113 B)


Ne al ni, ho Eternulo, ne al ni, / sed al Via nomo donu honoron, *
pro Via favor-koreco, pro Via vereco.

Kial devas diri la popoloj: *
Kie do estas ilia Dio?

Sed nia Dio estas en la ĉielo; *
ĉion, kion Li deziras, Li faras. ¶

Iliaj idoloj estas arĝento kaj oro, *
faritaĵo de homaj manoj.

Buŝon ili havas, sed ne parolas; *
okulojn ili havas, sed ne vidas;

orelojn ili havas, sed ne aŭdas; *
nazon ili havas, sed ne flaras;

manojn ili havas, sed ne palpas; / piedojn ili havas, sed ne iras; *
ili ne donas sonon per sia gorĝo.

Kiel ili, tiel estos iliaj farantoj, *
ĉiuj, kiuj ilin fidas. ¶

Ho Izrael, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.

Ho domo de Aaron, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.

Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo. ¶

La Eternulo nin memoras, Li benas, / Li benas la domon de Izrael, *
Li benas la domon de Aaron;

Li benas la timantojn de la Eternulo, *
la malgrandajn kaj la grandajn. ¶

La Eternulo vin multigu, *
vin kaj viajn infanojn.

Vi estas benitaj de la Eternulo, *
kiu faris la ĉielon kaj la teron. ¶

La ĉielo estas ĉielo de la Eternulo, *
sed la teron Li donis al la homidoj.

Ne la mortintoj gloros la Eternulon, *
kaj ne tiuj, kiuj foriris en la silentejon.

Sed ni benos la Eternulon *
de nun kaj eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ La sango de Kristo nin purigas,
por ke ni servu al la vivanta Dio. – kp. 1 Joh 1,7

Tria Antifono


¶ Li mem portis niajn pekojn en sia korpo sur la lignaĵo,
por ke ni, malvivigite koncerne pekojn, vivu por justeco.

Kantiko – 1 Pet 2, 21-24


Kristo ankaŭ suferis pro ni, / postlasante por ni ekzemplon, *
por ke ni sekvu liajn poste-signojn.

Pekon li ne faris, *
kaj trompo ne troviĝis en lia buŝo.

Insultate, li ne insultis responde; / suferante, li ne minacis, *
sed submetis sin al la juste juĝanta.

Li mem portis niajn pekojn *
en sia korpo sur la lignaĵo,

por ke ni, malvivigite koncerne pekojn, *
vivu por justeco.

Per liaj vundoj *
ni resaniĝis. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Li mem portis niajn pekojn en sia korpo sur la lignaĵo,
por ke ni, malvivigite koncerne pekojn, vivu por justeco.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Ago 13, 26-30


Fratoj, idoj el la raso de Abraham, kaj tiuj inter vi, kiuj timas Dion,
al ni estas sendita la vorto de ĉi tiu savo.
Ĉar la loĝantoj en Jerusalem kaj iliaj regantoj ne konis lin;
kaj kondamnante lin, ili plenumis la voĉojn de la profetoj ĉiusabate legatajn.
Kaj trovinte en li nenian kaŭzon de morto, ili tamen petis Pilaton mortigi lin.
Kaj plenuminte ĉion, kio estis skribita pri li,
ili forprenis lin de la lignaĵo kaj metis lin en tombon.
Sed Dio levis lin el la mortintoj.

Responsorio


Ni adoras vin, Kristo. Ni laŭdas vin.

Ni adoras vin, Kristo. Ni laŭdas vin.

Vi savis la mondon per via kruco.

Ni laŭdas vin.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Ni adoras vin, Kristo. Ni laŭdas vin. – el ADORU 020

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Estas skribite: Mi frapos la paŝtiston, kaj la ŝafoj de la grego diskuros.
Tamen, post mia releviĝo mi iros antaŭ vi en Galileon. – el Mat 29, 31-32

Ciklo B

¶ Saluton al vi, nia Reĝo,
Filo de Dio, Redemptoro de l' mondo.
Pri vi antaŭanoncis la profetoj,
ke vi venos kiel Savanto.

Ciklo C

¶ Mi diras al vi, ke tio, kio estas skribita, devas plenumiĝi pri mi:
Kaj li estis alkalkulita al krimuloj;
ĉar tio, kio rilatas al mi, havas sian finon. – Luk 22, 37

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Estas skribite: Mi frapos la paŝtiston, kaj la ŝafoj de la grego diskuros.
Tamen, post mia releviĝo mi iros antaŭ vi en Galileon. – el Mat 29, 31-32

Ciklo B

¶ Saluton al vi, nia Reĝo,
Filo de Dio, Redemptoro de l' mondo.
Pri vi antaŭanoncis la profetoj,
ke vi venos kiel Savanto.

Ciklo C

¶ Mi diras al vi, ke tio, kio estas skribita, devas plenumiĝi pri mi:
Kaj li estis alkalkulita al krimuloj;
ĉar tio, kio rilatas al mi, havas sian finon. – Luk 22, 37

PREĜADO


Petoj


La Savanto de la homaro supreniris al Jerusalemo
por preni sur sin la pasionon kaj por iri en la gloron.
Lin ni humile petegu:
Sanktigu la popolon, kiun vi redemptis per via sango.

¶ Sanktigu la popolon, kiun vi redemptis per via sango.

Gvidu niajn episkopojn kaj pastrojn, kiuj partoprenas en via ofico de kapo kaj paŝtisto,
– por ke ili, per via asisto, konduku ĉiujn homojn al la Patro.

¶ Sanktigu la popolon, kiun vi redemptis per via sango.

Ke via anĝelo akompanu la vojaĝantojn,
– por ke ili evitu ĉiujn danĝerojn de la korpo kaj de la animo.

¶ Sanktigu la popolon, kiun vi redemptis per via sango.

Instruu nin servi al ĉiuj,
– kaj tiel ni estu imitantoj de vi, kiu venis por servi kaj ne por esti servita.

¶ Sanktigu la popolon, kiun vi redemptis per via sango.

Faru, ke en ĉiuj komunumoj helpu frato al frato,
– por ke ili fariĝu, pro via ĉeesto, kvazaŭ civito neŝancelebla.

¶ Sanktigu la popolon, kiun vi redemptis per via sango.

Estu mizerikorda al ĉiuj mortintoj,
– kaj akceptu ilin ĉe la lumo de via vizaĝo.

¶ Sanktigu la popolon, kiun vi redemptis per via sango.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiopova eterna Dio,
kiu donis kiel modelon de humileco por la homoj Jesuon Kriston nian Savanton,
fariĝintan homo kaj humiliĝintan ĝis morto sur kruco,
ebligu al ni, ke ni ĉiam memoru la instruon de lia pasiono,
por ke ni partoprenu en la gloro de lia resurekto.
Pri tio ni petas per li, nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

Paska DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Ad cenam Agni providi


En blankaj roboj pretas ni
la Paskon festi de l' Ŝafid'.
Paŝintaj tra la Ruĝa Mar'
al Krist' ni kantu, nia Reĝ'.

Ĉi tie Lia sankta korp',
rostita sur la kruc-altar',
sed ankaŭ Lia ruĝa sang'
plenigos nin per Dia viv'.

Pro tiu ĉi vesper-festen'
domaĝos nin la murd-anĝel'.
Liberas ni de Faraon'
kaj lia aspra imperi'.

Jam estas nia pasko Krist',
ŝafid', buĉita sen kulpec',
la pura senfermenta pan',
la sin-ofera Dia karn'.

Viktimo vera, Di-ofer',
rompiĝas antaŭ Vi Tartar'.
La enŝlositajn savas Vi,
redonas vivon en liber'.

Sin levas Krist' el Sia tomb',
infer-abismon venkas Li,
Tiranon ligas per katen',
malfermas pordon de Eden'.

Vi estu do al nia mens',
Jesu', ĉiama paska ĝoj'.
Vi naskis novaj nin en grac':
triumfi igu nin kun Vi.

Al Vi, Jesuo, estu glor',
post Via venko brilas Vi
kun Viaj Patro kaj Spirit',
tra ĉiuj tempo kaj eon'. Amen.

latina T: 6a jarcento aŭ pli frue • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Venis Maria Magdalena kaj la alia Maria,
por vidi la tombon.
Haleluja. – Mat 28, 1

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Venis Maria Magdalena kaj la alia Maria,
por vidi la tombon.
Haleluja. – Mat 28, 1

Dua Antifono


¶ Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kuŝis.
Haleluja. – Mat 28, 6

Dua Psalmo – Psa 114 (113 A)


Kiam Izrael eliris el Egiptujo, *
la domo de Jakob el fremda popolo,

tiam Jehuda fariĝis Lia sanktaĵo, *
Izrael Lia regno. ¶

La maro vidis kaj for-kuris, *
Jordan turniĝis malantaŭen;

la montoj saltis kiel ŝafoj, *
la montetoj kiel ŝafidoj.

Kio estas al vi, ho maro, ke vi for-kuris? *
Jordan, kial vi turniĝis malantaŭen?

Montoj, kial vi saltas kiel ŝafoj, *
montetoj, kiel ŝafidoj?

Antaŭ la Sinjoro tremu, ho tero, *
antaŭ la Dio de Jakob,

kiu ŝanĝas rokon en lagon da akvo, *
graniton en akvo-donan fonton. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kuŝis.
Haleluja. – Mat 28, 6

Tria Antifono


¶ Jesuo diris al ili: Ne timu;
iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon,
kaj tie ili min vidos.
Haleluja. – Mat 28, 10

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Jesuo diris al ili: Ne timu;
iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon,
kaj tie ili min vidos.
Haleluja. – Mat 28, 10

VORTO DE DIO


Legaĵo – Heb 10, 12-14


Kristo, oferinte unu oferon por pekoj por ĉiam, sidiĝis dekstre de Dio;
de nun atendante, ĝis liaj malamikoj fariĝos benketo por liaj piedoj.
Ĉar per unu ofero li perfektigis ĝis eterneco la sanktigatojn.

Responsorio


Ĉi tiun tagon faris la Eternulo;

ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. – Psa 118, 24

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Kiam do estis vespero en tiu sama tago, la unua de la semajno,
kaj kiam estis fermitaj la pordoj, kie la disĉiploj estis,
Jesuo venis kaj staris meze de ili,
kaj diris al ili: Paco al vi.
Haleluja. – Joh 20, 19

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Kiam do estis vespero en tiu sama tago, la unua de la semajno,
kaj kiam estis fermitaj la pordoj, kie la disĉiploj estis,
Jesuo venis kaj staris meze de ili,
kaj diris al ili: Paco al vi.
Haleluja. – Joh 20, 19

PREĜADO


Petoj


Kun ĝojo ni voku al Kristo, kiu mortis, resurektis, kaj ĉiam pledas por ni:
Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Kristo, lumo kaj savo por ĉiuj gentoj:
– elverŝu la fajron de via Spirito super nin, kiuj proklamas vian resurekton.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Ni petas, ke Izraelo ekkonu vin kiel la Mesion, kiun ili esperas,
– kaj ke la tuta tero pleniĝu de la ekkono de via gloro.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Tenu nin en la komuno de viaj sanktuloj,
– por ke ni kun ili ripozu de niaj laboroj. – kp. Apo 14, 13

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Vi, kiu superis la malamikan morton, venku ĉi malamikon ankaŭ en ni,
– por ke ni vivu al vi, ho senmorta Venkinto.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Kristo, Savanto, fariĝinta obeema ĝis morto, altigita dekstre de la Patro:
– prenu favore niajn mortintajn gefratojn en la regnon de via gloro. – kp. Flp 2, 8

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio, kiu en ĉi tiu tago,
venkinte la morton per Via unugenerita Filo,
malfermis al ni la pordojn de la eterna vivo,
ebligu, ni petas,
ke ni, solenante la paskan reviviĝon,
estu tiel renovigataj per Via Spirito,
ke ni ankaŭ renaskiĝu
en la gloro de la reviviĝinta Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco. Haleluja. Haleluja.

Al Dio estu danko. Haleluja. Haleluja. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 050.5

Paska LundoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Ad cenam Agni providi


En blankaj roboj pretas ni
la Paskon festi de l' Ŝafid'.
Paŝintaj tra la Ruĝa Mar'
al Krist' ni kantu, nia Reĝ'.

Ĉi tie Lia sankta korp',
rostita sur la kruc-altar',
sed ankaŭ Lia ruĝa sang'
plenigos nin per Dia viv'.

Pro tiu ĉi vesper-festen'
domaĝos nin la murd-anĝel'.
Liberas ni de Faraon'
kaj lia aspra imperi'.

Jam estas nia pasko Krist',
ŝafid', buĉita sen kulpec',
la pura senfermenta pan',
la sin-ofera Dia karn'.

Viktimo vera, Di-ofer',
rompiĝas antaŭ Vi Tartar'.
La enŝlositajn savas Vi,
redonas vivon en liber'.

Sin levas Krist' el Sia tomb',
infer-abismon venkas Li,
Tiranon ligas per katen',
malfermas pordon de Eden'.

Vi estu do al nia mens',
Jesu', ĉiama paska ĝoj'.
Vi naskis novaj nin en grac':
triumfi igu nin kun Vi.

Al Vi, Jesuo, estu glor',
post Via venko brilas Vi
kun Viaj Patro kaj Spirit',
tra ĉiuj tempo kaj eon'. Amen.

latina T: 6a jarcento aŭ pli frue • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Venis Maria Magdalena kaj la alia Maria,
por vidi la tombon.
Haleluja. – Mat 28, 1

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Venis Maria Magdalena kaj la alia Maria,
por vidi la tombon.
Haleluja. – Mat 28, 1

Dua Antifono


¶ Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kuŝis.
Haleluja. – Mat 28, 6

Dua Psalmo – Psa 114 (113 A)


Kiam Izrael eliris el Egiptujo, *
la domo de Jakob el fremda popolo,

tiam Jehuda fariĝis Lia sanktaĵo, *
Izrael Lia regno. ¶

La maro vidis kaj for-kuris, *
Jordan turniĝis malantaŭen;

la montoj saltis kiel ŝafoj, *
la montetoj kiel ŝafidoj.

Kio estas al vi, ho maro, ke vi for-kuris? *
Jordan, kial vi turniĝis malantaŭen?

Montoj, kial vi saltas kiel ŝafoj, *
montetoj, kiel ŝafidoj?

Antaŭ la Sinjoro tremu, ho tero, *
antaŭ la Dio de Jakob,

kiu ŝanĝas rokon en lagon da akvo, *
graniton en akvo-donan fonton. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kuŝis.
Haleluja. – Mat 28, 6

Tria Antifono


¶ Jesuo diris al ili: Ne timu;
iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon,
kaj tie ili min vidos.
Haleluja. – Mat 28, 10

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Jesuo diris al ili: Ne timu;
iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon,
kaj tie ili min vidos.
Haleluja. – Mat 28, 10

VORTO DE DIO


Legaĵo – el Heb 8, 1-3


Ni havas tian ĉefpastron, kiu sidiĝis dekstre de la trono de la Majesto en la ĉielo,
servanto de la sanktejo, kaj de la vera tabernaklo, kiun starigis ne homo, sed la Sinjoro.
Ĉar ĉiu ĉefpastro estas enoficigita por oferi donacojn kaj oferojn

Responsorio


Ĉi tiun tagon faris la Eternulo;

ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. – Psa 118, 24

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Jesuo renkontis la virinojn, dirante: Saluton.
Kaj alveninte, ili ekprenis liajn piedojn kaj adorkliniĝis al li.
Haleluja. – Mat 28, 9

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Jesuo renkontis la virinojn, dirante: Saluton.
Kaj alveninte, ili ekprenis liajn piedojn kaj adorkliniĝis al li.
Haleluja. – Mat 28, 9

PREĜADO


Petoj


Per la Sankta Spirito Kristo vivas kaj vivigas. Al Li ni voku kun ĝojo:
Faru ĉion nova, Sinjoro, kaj vivigu ĝin. – kp. Apo 21, 5

¶ Faru ĉion nova, Sinjoro, kaj vivigu ĝin.

Kristo, Savanto de la mondo, Reĝo de la nova kreitaro:
– direktu niajn sentojn al la Dia Regno, kie vi sidas dekstre de la Patro.

¶ Faru ĉion nova, Sinjoro, kaj vivigu ĝin.

Sinjoro, ĉiam vivanta en via eklezio:
– konduku ĝin per la Sankta Spirito en la tutan veron.

¶ Faru ĉion nova, Sinjoro, kaj vivigu ĝin.

Montru vin mizerikorda al la feblaj, malsanaj kaj mortontaj,
– por ke ili ĉiuj firmiĝu per via konsolo kaj forto.

¶ Faru ĉion nova, Sinjoro, kaj vivigu ĝin.

Kristo, nepereonta lumo, vin ni adoras, kiam la tago kliniĝas,
– kaj ni petas, ke la lumo de via resurekto brilu al nia mortintaj gefratoj.

¶ Faru ĉion nova, Sinjoro, kaj vivigu ĝin.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio, kiu daŭre kreskigas Vian eklezion per nova idaro,
donu al Viaj servantoj la kapablon
per sia vivo gardi la gracon,
kiun ili ricevis per la kredo.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco. Haleluja. Haleluja.

Al Dio estu danko. Haleluja. Haleluja. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 050.5

2a Paska DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Ad cenam Agni providi


En blankaj roboj pretas ni
la Paskon festi de l' Ŝafid'.
Paŝintaj tra la Ruĝa Mar'
al Krist' ni kantu, nia Reĝ'.

Ĉi tie Lia sankta korp',
rostita sur la kruc-altar',
sed ankaŭ Lia ruĝa sang'
plenigos nin per Dia viv'.

Pro tiu ĉi vesper-festen'
domaĝos nin la murd-anĝel'.
Liberas ni de Faraon'
kaj lia aspra imperi'.

Jam estas nia pasko Krist',
ŝafid', buĉita sen kulpec',
la pura senfermenta pan',
la sin-ofera Dia karn'.

Viktimo vera, Di-ofer',
rompiĝas antaŭ Vi Tartar'.
La enŝlositajn savas Vi,
redonas vivon en liber'.

Sin levas Krist' el Sia tomb',
infer-abismon venkas Li,
Tiranon ligas per katen',
malfermas pordon de Eden'.

Vi estu do al nia mens',
Jesu', ĉiama paska ĝoj'.
Vi naskis novaj nin en grac':
triumfi igu nin kun Vi.

Al Vi, Jesuo, estu glor',
post Via venko brilas Vi
kun Viaj Patro kaj Spirit',
tra ĉiuj tempo kaj eon'. Amen.

latina T: 6a jarcento aŭ pli frue • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Venis Maria Magdalena kaj la alia Maria,
por vidi la tombon.
Haleluja. – Mat 28, 1

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Venis Maria Magdalena kaj la alia Maria,
por vidi la tombon.
Haleluja. – Mat 28, 1

Dua Antifono


¶ Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kuŝis.
Haleluja. – Mat 28, 6

Dua Psalmo – Psa 114 (113 A)


Kiam Izrael eliris el Egiptujo, *
la domo de Jakob el fremda popolo,

tiam Jehuda fariĝis Lia sanktaĵo, *
Izrael Lia regno. ¶

La maro vidis kaj for-kuris, *
Jordan turniĝis malantaŭen;

la montoj saltis kiel ŝafoj, *
la montetoj kiel ŝafidoj.

Kio estas al vi, ho maro, ke vi for-kuris? *
Jordan, kial vi turniĝis malantaŭen?

Montoj, kial vi saltas kiel ŝafoj, *
montetoj, kiel ŝafidoj?

Antaŭ la Sinjoro tremu, ho tero, *
antaŭ la Dio de Jakob,

kiu ŝanĝas rokon en lagon da akvo, *
graniton en akvo-donan fonton. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kuŝis.
Haleluja. – Mat 28, 6

Tria Antifono


¶ Jesuo diris al ili: Ne timu;
iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon,
kaj tie ili min vidos.
Haleluja. – Mat 28, 10

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Jesuo diris al ili: Ne timu;
iru, diru al miaj fratoj, ke ili foriru en Galileon,
kaj tie ili min vidos.
Haleluja. – Mat 28, 10

VORTO DE DIO


Legaĵo – Heb 10, 12-14


Kristo, oferinte unu oferon por pekoj por ĉiam, sidiĝis dekstre de Dio;
de nun atendante, ĝis liaj malamikoj fariĝos benketo por liaj piedoj.
Ĉar per unu ofero li perfektigis ĝis eterneco la sanktigatojn.

Responsorio


Ĉi tiun tagon faris la Eternulo;

ni ĝoju kaj gajiĝu en ĝi. – Psa 118, 24

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Ĉar vi vidis min, Tomaso, vi kredas;
feliĉaj estas tiuj, kiuj ne vidis, kaj tamen kredas.
Haleluja. – el Joh 20, 29

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Ĉar vi vidis min, Tomaso, vi kredas;
feliĉaj estas tiuj, kiuj ne vidis, kaj tamen kredas.
Haleluja. – el Joh 20, 29

PREĜADO


Petoj


Al Dio, la Patro, kiu levis Kriston kaj altigis lin ĉe Sia dekstra flanko, ni humile preĝas:
Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Justa Patro, per la venko de la kruco Vi suprenlevis Kriston de sur la tero:
– faru, ke li ĉiujn homojn al-tiru al si. – kp. Joh 12, 32

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Per la Filo, al Vi altigita, sendu la Sanktan Spiriton en Vian eklezion,
– por ke ĝi estu la sakramento de la unueco por la tuta homaro.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Konservu tiujn, kiujn Vi nove naskis per akvo kaj Sankta Spirito,
– por ke ili restu fidelaj je sia bapto al la vivo eterna.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Per Via altigita Filo helpu la mizerajn, liberigu la enkarcerigitajn, sanigu la malsanajn,
– kaj ĝojigu la mondon per Viaj bonaĵoj.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Al niaj forpasintaj gefratoj, kiujn vi satigis per la korpo kaj sango de la glora Kristo,
– donacu la resurekton kaj la vivon en lia eterna gloro.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiam kompatema Dio,
kiu per la paskaj solenoj vigligas la kredon de Via popolo,
kreskigu en ni Vian gracon,
por ke ni komprenu la riĉecon de la bapto, kiu nin purigis,
de la Spirito, kiu donis al ni novan vivon;
de la sango, kiu nin elaĉetis.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco. Haleluja. Haleluja.

Al Dio estu danko. Haleluja. Haleluja. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 050.5

3a Paska DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Ad cenam Agni providi


En blankaj roboj pretas ni
la Paskon festi de l' Ŝafid'.
Paŝintaj tra la Ruĝa Mar'
al Krist' ni kantu, nia Reĝ'.

Ĉi tie Lia sankta korp',
rostita sur la kruc-altar',
sed ankaŭ Lia ruĝa sang'
plenigos nin per Dia viv'.

Pro tiu ĉi vesper-festen'
domaĝos nin la murd-anĝel'.
Liberas ni de Faraon'
kaj lia aspra imperi'.

Jam estas nia pasko Krist',
ŝafid', buĉita sen kulpec',
la pura senfermenta pan',
la sin-ofera Dia karn'.

Viktimo vera, Di-ofer',
rompiĝas antaŭ Vi Tartar'.
La enŝlositajn savas Vi,
redonas vivon en liber'.

Sin levas Krist' el Sia tomb',
infer-abismon venkas Li,
Tiranon ligas per katen',
malfermas pordon de Eden'.

Vi estu do al nia mens',
Jesu', ĉiama paska ĝoj'.
Vi naskis novaj nin en grac':
triumfi igu nin kun Vi.

Al Vi, Jesuo, estu glor',
post Via venko brilas Vi
kun Viaj Patro kaj Spirit',
tra ĉiuj tempo kaj eon'. Amen.

latina T: 6a jarcento aŭ pli frue • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Farinte la elpurigon de niaj pekoj,
li sidiĝis dekstre de la Majesto en altaĵoj.
Haleluja. – Heb 1, 3

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Farinte la elpurigon de niaj pekoj,
li sidiĝis dekstre de la Majesto en altaĵoj.
Haleluja. – Heb 1, 3

Dua Antifono


¶ Liberigon Li sendis al Sia popolo.
Haleluja.

Dua Psalmo – Psa 111 (110)


Mi gloras la Eternulon per mia tuta koro, *
en rondo de piuloj kaj en kunveno. ¶

Grandaj estas la faroj de la Eternulo, *
serĉataj de ĉiuj, kiuj ilin amas.

Bela kaj majesta estas Lia verko, *
kaj Lia justeco restas eterne.

Memorindaj Li faris Siajn miraklojn; *
kompatema kaj favor-kora estas la Eternulo.

Li donas manĝon al tiuj, kiuj Lin timas; *
Li memoras eterne Sian interligon.

La potencon de Siaj fortoj Li aperigis al Sia popolo,*
doninte al ili la heredon de gentoj. ¶

La faroj de Liaj manoj estas vero kaj justeco; *
perfektaj estas ĉiuj Liaj ordonoj;

ili estas fortikaj por eterne, *
faritaj per vero kaj honesto.

Liberigon Li sendis al Sia popolo; / Li aranĝis por ĉiam Sian interligon. *
Sankta kaj respektinda estas Lia nomo.

Komenco de saĝeco estas timo antaŭ la Eternulo; / bonan prudenton havas ĉiuj plenumantoj. *
Lia gloro restas eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Liberigon Li sendis al Sia popolo.
Haleluja.

Tria Antifono


¶ Haleluja.
La Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas.
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Haleluja.
La Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas.
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Heb 10, 12-14


Kristo, oferinte unu oferon por pekoj por ĉiam, sidiĝis dekstre de Dio;
de nun atendante, ĝis liaj malamikoj fariĝos benketo por liaj piedoj.
Ĉar per unu ofero li perfektigis ĝis eterneco la sanktigatojn.

Responsorio


La Sinjoro vere leviĝis, Haleluja. Haleluja.

La Sinjoro vere leviĝis, Haleluja. Haleluja.

kaj aperis al Simon.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La Sinjoro vere leviĝis. Haleluja. Haleluja. – Luk 24, 34

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Kaj dum li sidis kun ili ĉe manĝo, li prenis panon,
kaj ĝin benis kaj dispecigis kaj donis al ili.
Kaj iliaj okuloj malfermiĝis,
kaj ili rekonis lin.
Haleluja. – el Luk 24, 30-31

Ciklo B

¶ Tiel estas skribite,
ke la Kristo devas suferi, kaj leviĝi el la mortintoj la trian tagon;
kaj ke pento kaj pardonado de pekoj estu predikataj en lia nomo al ĉiuj nacioj.
Haleluja. – el Luk 23, 46-47

Ciklo C

¶ Simon, filo de Jona, ĉu vi min amas?
Sinjoro, vi scias ĉion; vi scias, ke mi vin amas.
Jesuo diris al li: Paŝtu miajn ŝafojn.
Haleluja. – el Joh 21, 17

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Kaj dum li sidis kun ili ĉe manĝo, li prenis panon,
kaj ĝin benis kaj dispecigis kaj donis al ili.
Kaj iliaj okuloj malfermiĝis,
kaj ili rekonis lin.
Haleluja. – el Luk 24, 30-31

Ciklo B

¶ Tiel estas skribite,
ke la Kristo devas suferi, kaj leviĝi el la mortintoj la trian tagon;
kaj ke pento kaj pardonado de pekoj estu predikataj en lia nomo al ĉiuj nacioj.
Haleluja. – el Luk 23, 46-47

Ciklo C

¶ Simon, filo de Jona, ĉu vi min amas?
Sinjoro, vi scias ĉion; vi scias, ke mi vin amas.
Jesuo diris al li: Paŝtu miajn ŝafojn.
Haleluja. – el Joh 21, 17

PREĜADO


Petoj


Kun fido ni voku al Kristo, kiu mortis, resurektis, kaj ĉiam pledas por ni:
Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Kristo, lumo kaj savo por ĉiuj gentoj:
– elverŝu la fajron de via Spirito super nin, kiuj proklamas vian resurekton.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Ni petas, ke Izraelo ekkonu vin kiel la Mesion, kiun ili esperas,
– kaj ke la tuta tero pleniĝu de la ekkono de via gloro.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Tenu nin en la komuno de viaj sanktuloj,
– por ke ni kun ili ripozu de niaj laboroj. – kp. Apo 14, 13

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Vi, kiu superis la malamikan morton, venku ĉi malamikon ankaŭ en ni,
– por ke ni vivu al vi, ho senmorta Venkinto.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Kristo, Savanto, fariĝinta obeema ĝis morto, altigita dekstre de la Patro:
– prenu favore niajn mortintajn gefratojn en la regnon de via gloro. – kp. Flp 2, 8

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiam jubilu Via popolo, Dio,
pro la renovigita juneco de la spirito:
kaj kiel nun ĝi jubilas pro sia Dia infaneco,
tiel ĝi antaŭgustumu per la espero la estontan gloran reviviĝon.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

4a Paska DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Ad cenam Agni providi


En blankaj roboj pretas ni
la Paskon festi de l' Ŝafid'.
Paŝintaj tra la Ruĝa Mar'
al Krist' ni kantu, nia Reĝ'.

Ĉi tie Lia sankta korp',
rostita sur la kruc-altar',
sed ankaŭ Lia ruĝa sang'
plenigos nin per Dia viv'.

Pro tiu ĉi vesper-festen'
domaĝos nin la murd-anĝel'.
Liberas ni de Faraon'
kaj lia aspra imperi'.

Jam estas nia pasko Krist',
ŝafid', buĉita sen kulpec',
la pura senfermenta pan',
la sin-ofera Dia karn'.

Viktimo vera, Di-ofer',
rompiĝas antaŭ Vi Tartar'.
La enŝlositajn savas Vi,
redonas vivon en liber'.

Sin levas Krist' el Sia tomb',
infer-abismon venkas Li,
Tiranon ligas per katen',
malfermas pordon de Eden'.

Vi estu do al nia mens',
Jesu', ĉiama paska ĝoj'.
Vi naskis novaj nin en grac':
triumfi igu nin kun Vi.

Al Vi, Jesuo, estu glor',
post Via venko brilas Vi
kun Viaj Patro kaj Spirit',
tra ĉiuj tempo kaj eon'. Amen.

latina T: 6a jarcento aŭ pli frue • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Serĉu tion, kio estas supre,
kie Kristo sidas dekstre de Dio.
Haleluja. – Kol 3, 1

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Serĉu tion, kio estas supre,
kie Kristo sidas dekstre de Dio.
Haleluja. – Kol 3, 1

Dua Antifono


¶ En mallumo leviĝas lumo por la virtulo.
Haleluja.

Dua Psalmo – Psa 112 (111)


Bone estas al la homo, kiu timas la Eternulon *
kaj tre amas Liajn ordonojn.

Forta sur la tero estos lia semo; *
la gento de virtuloj estos benita.

Bon-stato kaj riĉeco estas en lia domo; *
kaj lia justeco restas eterne.

En mallumo leviĝas lumo por la virtulo. *
Li estas kompatema, favor-kora, kaj justa. ¶

Bone estas al la homo, kiu kompatas kaj prunte-donas, *
kiu pesas siajn farojn per justeco.

Ĉar neniam li falos; *
virtulo estos memorata eterne.

Malbonan famon li ne timos; / fortika estas lia koro, *
ĝi fidas la Eternulon.

Sen-ŝanceliĝa estas lia koro; *
li ne timas, ĝis li vidas la pereon de siaj mal-amikoj.

Li ŝutas kaj donas al la malriĉuloj; / lia justeco restas eterne, *
lia korno altiĝos en honoro. ¶

La malvirtulo vidas kaj ĉagreniĝas, / kunfrapas la dentojn kaj konsumiĝas. *
La deziro de malvirtuloj pereos. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ En mallumo leviĝas lumo por la virtulo.
Haleluja.

Tria Antifono


¶ Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio.
Haleluja.

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio.
Haleluja.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Heb 10, 12-14


Kristo, oferinte unu oferon por pekoj por ĉiam, sidiĝis dekstre de Dio;
de nun atendante, ĝis liaj malamikoj fariĝos benketo por liaj piedoj.
Ĉar per unu ofero li perfektigis ĝis eterneco la sanktigatojn.

Responsorio


La Sinjoro vere leviĝis, Haleluja. Haleluja.

La Sinjoro vere leviĝis, Haleluja. Haleluja.

kaj aperis al Simon.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La Sinjoro vere leviĝis. Haleluja. Haleluja. – Luk 24, 34

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Mi estas la bona paŝtisto.
Mi venis, por ke ili havu vivon, kaj havu ĝin abunde.
Haleluja. – el Joh 10, 11.10

Ciklo B

¶ Kaj aliajn ŝafojn mi havas, kiuj ne estas de ĉi tiu gregejo;
ilin ankaŭ mi devas alkonduki, kaj ili aŭskultos mian voĉon;
kaj estos unu grego, unu paŝtisto.
Haleluja. – Joh 10, 16

Ciklo C

¶ Mia Patro, kiu donis ilin al mi, superas ĉion;
kaj neniu povas ion forkapti el la mano de mia Patro.
Haleluja. – Joh 10, 29

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Mi estas la bona paŝtisto.
Mi venis, por ke ili havu vivon, kaj havu ĝin abunde.
Haleluja. – el Joh 10, 11.10

Ciklo B

¶ Kaj aliajn ŝafojn mi havas, kiuj ne estas de ĉi tiu gregejo;
ilin ankaŭ mi devas alkonduki, kaj ili aŭskultos mian voĉon;
kaj estos unu grego, unu paŝtisto.
Haleluja. – Joh 10, 16

Ciklo C

¶ Mia Patro, kiu donis ilin al mi, superas ĉion;
kaj neniu povas ion forkapti el la mano de mia Patro.
Haleluja. – Joh 10, 29

PREĜADO


Petoj


Al Dio, la Patro, kiu levis Kriston kaj altigis lin ĉe Sia dekstra flanko, ni humile preĝas:
Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Justa Patro, per la venko de la kruco Vi suprenlevis Kriston de sur la tero:
– faru, ke li ĉiujn homojn al-tiru al si. – kp. Joh 12, 32

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Per la Filo, al Vi altigita, sendu la Sanktan Spiriton en Vian eklezion,
– por ke ĝi estu la sakramento de la unueco por la tuta homaro.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Konservu tiujn, kiujn Vi nove naskis per akvo kaj Sankta Spirito,
– por ke ili restu fidelaj je sia bapto al la vivo eterna.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Per Via altigita Filo helpu la mizerajn, liberigu la enkarcerigitajn, sanigu la malsanajn,
– kaj ĝojigu la mondon per Viaj bonaĵoj.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Al niaj forpasintaj gefratoj, kiujn vi satigis per la korpo kaj sango de la glora Kristo,
– donacu la resurekton kaj la vivon en lia eterna gloro.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiopova kaj eterna Dio,
gvidu nin al la posedo de la eterna ĝojo;
por ke la humila grego de Viaj fideluloj alvenu trankvile tien,
kien antaŭiris ĝia glora paŝtisto,
nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

5a Paska DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Ad cenam Agni providi


En blankaj roboj pretas ni
la Paskon festi de l' Ŝafid'.
Paŝintaj tra la Ruĝa Mar'
al Krist' ni kantu, nia Reĝ'.

Ĉi tie Lia sankta korp',
rostita sur la kruc-altar',
sed ankaŭ Lia ruĝa sang'
plenigos nin per Dia viv'.

Pro tiu ĉi vesper-festen'
domaĝos nin la murd-anĝel'.
Liberas ni de Faraon'
kaj lia aspra imperi'.

Jam estas nia pasko Krist',
ŝafid', buĉita sen kulpec',
la pura senfermenta pan',
la sin-ofera Dia karn'.

Viktimo vera, Di-ofer',
rompiĝas antaŭ Vi Tartar'.
La enŝlositajn savas Vi,
redonas vivon en liber'.

Sin levas Krist' el Sia tomb',
infer-abismon venkas Li,
Tiranon ligas per katen',
malfermas pordon de Eden'.

Vi estu do al nia mens',
Jesu', ĉiama paska ĝoj'.
Vi naskis novaj nin en grac':
triumfi igu nin kun Vi.

Al Vi, Jesuo, estu glor',
post Via venko brilas Vi
kun Viaj Patro kaj Spirit',
tra ĉiuj tempo kaj eon'. Amen.

latina T: 6a jarcento aŭ pli frue • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Leviĝis la Sinjoro
kaj sidas dekstre de Dio.
Haleluja. – kp. Mar 16, 19

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Leviĝis la Sinjoro
kaj sidas dekstre de Dio.
Haleluja. – kp. Mar 16, 19

Dua Antifono


¶ Li liberigis nin el la potenco de mallumo,
kaj transportis nin en la regnon de la Filo de Sia amo.
Haleluja. – Kol 1, 13

Dua Psalmo – Psa 114 (113 A)


Kiam Izrael eliris el Egiptujo, *
la domo de Jakob el fremda popolo,

tiam Jehuda fariĝis Lia sanktaĵo, *
Izrael Lia regno. ¶

La maro vidis kaj for-kuris, *
Jordan turniĝis malantaŭen;

la montoj saltis kiel ŝafoj, *
la montetoj kiel ŝafidoj.

Kio estas al vi, ho maro, ke vi for-kuris? *
Jordan, kial vi turniĝis malantaŭen?

Montoj, kial vi saltas kiel ŝafoj, *
montetoj, kiel ŝafidoj?

Antaŭ la Sinjoro tremu, ho tero, *
antaŭ la Dio de Jakob,

kiu ŝanĝas rokon en lagon da akvo, *
graniton en akvo-donan fonton. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Li liberigis nin el la potenco de mallumo,
kaj transportis nin en la regnon de la Filo de Sia amo.
Haleluja. – Kol 1, 13

Tria Antifono


¶ Haleluja.
La Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas.
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Haleluja.
La Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas.
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Heb 10, 12-14


Kristo, oferinte unu oferon por pekoj por ĉiam, sidiĝis dekstre de Dio;
de nun atendante, ĝis liaj malamikoj fariĝos benketo por liaj piedoj.
Ĉar per unu ofero li perfektigis ĝis eterneco la sanktigatojn.

Responsorio


La Sinjoro vere leviĝis, Haleluja. Haleluja.

La Sinjoro vere leviĝis, Haleluja. Haleluja.

kaj aperis al Simon.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La Sinjoro vere leviĝis. Haleluja. Haleluja. – Luk 24, 34

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Sinjoro, montru al ni la Patron, kaj por ni tio sufiĉos. –
Jesuo diris al li:
Ĉu mi estas kun vi tiel longan tempon, kaj vi min ne konas, Filipo?
tiu, kiu vidis min, vidis ankaŭ la Patron.
Haleluja. – el Joh 13, 8-9

Ciklo B

¶ En tio mia Patro estas glorata,
ke vi donas multe da frukto;
kaj vi estos miaj disĉiploj.
Haleluja. – Joh 15, 8

Ciklo C

¶ Per tio ĉiuj homoj scios, ke vi estas miaj disĉiploj,
se vi havos amon unu al alia.
Haleluja. – Joh 13, 35

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Sinjoro, montru al ni la Patron, kaj por ni tio sufiĉos. –
Jesuo diris al li:
Ĉu mi estas kun vi tiel longan tempon, kaj vi min ne konas, Filipo?
tiu, kiu vidis min, vidis ankaŭ la Patron.
Haleluja. – el Joh 13, 8-9

Ciklo B

¶ En tio mia Patro estas glorata,
ke vi donas multe da frukto;
kaj vi estos miaj disĉiploj.
Haleluja. – Joh 15, 8

Ciklo C

¶ Per tio ĉiuj homoj scios, ke vi estas miaj disĉiploj,
se vi havos amon unu al alia.
Haleluja. – Joh 13, 35

PREĜADO


Petoj


Kun fido ni voku al Kristo, kiu mortis, resurektis, kaj ĉiam pledas por ni:
Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Kristo, lumo kaj savo por ĉiuj gentoj:
– elverŝu la fajron de via Spirito super nin, kiuj proklamas vian resurekton.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Ni petas, ke Izraelo ekkonu vin kiel la Mesion, kiun ili esperas,
– kaj ke la tuta tero pleniĝu de la ekkono de via gloro.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Tenu nin en la komuno de viaj sanktuloj,
– por ke ni kun ili ripozu de niaj laboroj. – kp. Apo 14, 13

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Vi, kiu superis la malamikan morton, venku ĉi malamikon ankaŭ en ni,
– por ke ni vivu al vi, ho senmorta Venkinto.

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Kristo, Savanto, fariĝinta obeema ĝis morto, altigita dekstre de la Patro:
– prenu favore niajn mortintajn gefratojn en la regnon de via gloro. – kp. Flp 2, 8

¶ Reĝo, Venkinto, elaŭdu nin.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio, kiu donis al ni la Savanton,
por ke ni fariĝu Viaj adoptaj infanoj,
rigardu kompleze al ni,
por ke ĉiuj kredantoj je Kristo
ricevu la veran liberecon kaj la eternajn bonojn.
Pri tio ni petas per li, nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

6a Paska DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Ad cenam Agni providi


En blankaj roboj pretas ni
la Paskon festi de l' Ŝafid'.
Paŝintaj tra la Ruĝa Mar'
al Krist' ni kantu, nia Reĝ'.

Ĉi tie Lia sankta korp',
rostita sur la kruc-altar',
sed ankaŭ Lia ruĝa sang'
plenigos nin per Dia viv'.

Pro tiu ĉi vesper-festen'
domaĝos nin la murd-anĝel'.
Liberas ni de Faraon'
kaj lia aspra imperi'.

Jam estas nia pasko Krist',
ŝafid', buĉita sen kulpec',
la pura senfermenta pan',
la sin-ofera Dia karn'.

Viktimo vera, Di-ofer',
rompiĝas antaŭ Vi Tartar'.
La enŝlositajn savas Vi,
redonas vivon en liber'.

Sin levas Krist' el Sia tomb',
infer-abismon venkas Li,
Tiranon ligas per katen',
malfermas pordon de Eden'.

Vi estu do al nia mens',
Jesu', ĉiama paska ĝoj'.
Vi naskis novaj nin en grac':
triumfi igu nin kun Vi.

Al Vi, Jesuo, estu glor',
post Via venko brilas Vi
kun Viaj Patro kaj Spirit',
tra ĉiuj tempo kaj eon'. Amen.

latina T: 6a jarcento aŭ pli frue • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Li levis Kriston el la mortintoj
kaj sidigis lin dekstre de Si en altaĵoj.
Haleluja. – kp. Heb 1, 3

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Li levis Kriston el la mortintoj
kaj sidigis lin dekstre de Si en altaĵoj.
Haleluja. – kp. Heb 1, 3

Dua Antifono


¶ Vi vin turnis for de idoloj,
por servi vivantan kaj veran Dion.
Haleluja. – kp. 1 Tes 1,9

Dua Psalmo – Psa 115 (113 B)


Ne al ni, ho Eternulo, ne al ni, / sed al Via nomo donu honoron, *
pro Via favor-koreco, pro Via vereco.

Kial devas diri la popoloj: *
Kie do estas ilia Dio?

Sed nia Dio estas en la ĉielo; *
ĉion, kion Li deziras, Li faras. ¶

Iliaj idoloj estas arĝento kaj oro, *
faritaĵo de homaj manoj.

Buŝon ili havas, sed ne parolas; *
okulojn ili havas, sed ne vidas;

orelojn ili havas, sed ne aŭdas; *
nazon ili havas, sed ne flaras;

manojn ili havas, sed ne palpas; / piedojn ili havas, sed ne iras; *
ili ne donas sonon per sia gorĝo.

Kiel ili, tiel estos iliaj farantoj, *
ĉiuj, kiuj ilin fidas. ¶

Ho Izrael, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.

Ho domo de Aaron, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo.

Ho timantoj de la Eternulo, fidu la Eternulon; *
Li estas ilia helpo kaj ŝildo. ¶

La Eternulo nin memoras, Li benas, / Li benas la domon de Izrael, *
Li benas la domon de Aaron;

Li benas la timantojn de la Eternulo, *
la malgrandajn kaj la grandajn. ¶

La Eternulo vin multigu, *
vin kaj viajn infanojn.

Vi estas benitaj de la Eternulo, *
kiu faris la ĉielon kaj la teron. ¶

La ĉielo estas ĉielo de la Eternulo, *
sed la teron Li donis al la homidoj.

Ne la mortintoj gloros la Eternulon, *
kaj ne tiuj, kiuj foriris en la silentejon.

Sed ni benos la Eternulon *
de nun kaj eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Vi vin turnis for de idoloj,
por servi vivantan kaj veran Dion.
Haleluja. – kp. 1 Tes 1,9

Tria Antifono


¶ Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio.
Haleluja.

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio.
Haleluja.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Heb 10, 12-14


Kristo, oferinte unu oferon por pekoj por ĉiam, sidiĝis dekstre de Dio;
de nun atendante, ĝis liaj malamikoj fariĝos benketo por liaj piedoj.
Ĉar per unu ofero li perfektigis ĝis eterneco la sanktigatojn.

Responsorio


La Sinjoro vere leviĝis, Haleluja. Haleluja.

La Sinjoro vere leviĝis, Haleluja. Haleluja.

kaj aperis al Simon.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La Sinjoro vere leviĝis. Haleluja. Haleluja. – Luk 24, 34

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Kiu min amas, tiu estos amata de mia Patro,
kaj mi amos lin, kaj elmontros min al li.
Haleluja. – el Joh 14, 21

Ciklo B

¶ Jen estas mia ordono:
ke vi amu unu alian tiel same, kiel mi vin amis.
Neniu havas amon pli grandan ol tio,
ke iu demetus sian vivon por siaj amikoj.
Haleluja. – Joh 15, 12-13

Ciklo C

¶ Pacon mi lasas al vi; mian pacon mi donas al vi;
ne kiel la mondo donas, mi donas al vi.
Ne maltrankviliĝu via koro, nek senkuraĝiĝu.
Haleluja. – Joh 14, 27

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Kiu min amas, tiu estos amata de mia Patro,
kaj mi amos lin, kaj elmontros min al li.
Haleluja. – el Joh 14, 21

Ciklo B

¶ Jen estas mia ordono:
ke vi amu unu alian tiel same, kiel mi vin amis.
Neniu havas amon pli grandan ol tio,
ke iu demetus sian vivon por siaj amikoj.
Haleluja. – Joh 15, 12-13

Ciklo C

¶ Pacon mi lasas al vi; mian pacon mi donas al vi;
ne kiel la mondo donas, mi donas al vi.
Ne maltrankviliĝu via koro, nek senkuraĝiĝu.
Haleluja. – Joh 14, 27

PREĜADO


Petoj


Al Dio, la Patro, kiu levis Kriston kaj altigis lin ĉe Sia dekstra flanko, ni humile preĝas:
Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Justa Patro, per la venko de la kruco Vi suprenlevis Kriston de sur la tero:
– faru, ke li ĉiujn homojn al-tiru al si. – kp. Joh 12, 32

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Per la Filo, al Vi altigita, sendu la Sanktan Spiriton en Vian eklezion,
– por ke ĝi estu la sakramento de la unueco por la tuta homaro.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Konservu tiujn, kiujn Vi nove naskis per akvo kaj Sankta Spirito,
– por ke ili restu fidelaj je sia bapto al la vivo eterna.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Per Via altigita Filo helpu la mizerajn, liberigu la enkarcerigitajn, sanigu la malsanajn,
– kaj ĝojigu la mondon per Viaj bonaĵoj.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Al niaj forpasintaj gefratoj, kiujn vi satigis per la korpo kaj sango de la glora Kristo,
– donacu la resurekton kaj la vivon en lia eterna gloro.

¶ Per la gloro de Kristo gardu, Dio, Vian popolon.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Ĉiopova Dio,
ebligu, ke ni celebru kun ama sento ĉi tiujn ĝojajn tagojn
honore al la reviviĝinta Sinjoro,
por ke la eventoj, kiujn ni rememorigas, montriĝu el nia vivkonduto.
Pri tio ni petas per li, nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

ĈieliroMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Iesu, nostra redemptio


Ho Vi, Jesuo, nia sav',
ho Vi, dezir' de nia am',
Kreinto, Di' de l' univers',
Vi, homo je la fin' de l' temp'!

Vin pelis Via kor-favor',
ke niajn krimojn portis Vi
irante al kruela mort'
por nian morton preni for.

Vi, sobirinte al infer',
la Viajn gvidis el karcer',
kaj dekstre de la Patro Vi
venkinte tronas kun triumf'.

Pieco Via movu Vin
nin liberigi de l' malbon'.
Domaĝu kaj elaŭdu nin.
Satigu nin per Via vid'.

Vi estu, Kristo, nia ĝoj',
salajro estu kaj premi',
en Vi restadu nia glor',
tra ĉiuj tempo kaj eon'. Amen.

latina T: nekonata verkinto, 7a / 8a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Li ascendis al la ĉielo
kaj sidas dekstre de la Patro.
Haleluja. – Meslibro, ADORU 043

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Li ascendis al la ĉielo
kaj sidas dekstre de la Patro.
Haleluja. – Meslibro, ADORU 043

Dua Antifono


¶ Dio supreniras ĉe sonoj de ĝojo,
la Eternulo ĉe trumpetado.

Dua Psalmo – Psa 47 (46)


Ĉiuj popoloj, plaŭdu per la manoj, *
kriu al Dio per voĉo de kanto.

Ĉar la Eternulo Plejalta estas timinda; *
Li estas granda Reĝo super la tuta tero.

Li subigas al ni popolojn *
kaj metas gentojn sub niajn piedojn.

Li elektas por ni nian heredon, *
la majeston de Jakob, kiun Li amas. ¶

Dio supreniras ĉe sonoj de ĝojo, *
la Eternulo ĉe trumpetado. ¶

Kantu al Dio, kantu! *
Kantu al nia Reĝo, kantu!

Ĉar Dio estas la Reĝo de la tuta tero: *
Kantu edifan kanton!

Dio reĝas super la popoloj; *
Dio sidas sur Sia sankta trono.

La princoj de la popoloj kolektiĝis, *
la popolo de la Dio de Abraham;

ĉar al Dio apartenas la ŝildoj de la tero; *
Li estas tre alta. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Dio supreniras ĉe sonoj de ĝojo,
la Eternulo ĉe trumpetado.

Tria Antifono


¶ Nun la Filo de homo estas glorata,
kaj Dio estas glorata en li.
Haleluja. – el Joh 13, 31

Kantiko – Apo 11, 17-18; 12, 10b-12a


Ni dankas Vin, ho Dio, *
la Sinjoro, la Plej-potenca,

kiu estas kaj estis; *
ĉar Vi alprenis Vian grandan potencon kaj reĝis. ¶

Kaj la nacioj furiozis, / kaj venis Via kolero, *
kaj la tempo de la mortintoj, por esti juĝataj,

kaj la tempo doni la rekompencon al Viaj servistoj, la profetoj, *
kaj al la sanktuloj,

kaj al la timantoj de Via nomo, / malgrandaj kaj grandaj, *
kaj pereigi la detruantojn de la tero. ¶

Nun fariĝis la savo kaj la potenco / kaj la reĝeco de nia Dio, *
kaj la aŭtoritato de Lia Kristo;

ĉar ĵetiĝis malsupren la akuzanto de niaj fratoj, *
kiu tage kaj nokte akuzas ilin antaŭ nia Dio. ¶

Kaj ili venkis ĝin pro la sango de la Ŝafido, *
kaj pro la vorto de sia atesto;

kaj ili ne amis sian vivon *
ĝis morto mem.

Pro tio ĝoju, ho ĉieloj, *
kaj vi, kiuj en ili loĝas. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Nun la Filo de homo estas glorata,
kaj Dio estas glorata en li.
Haleluja. – el Joh 13, 31

VORTO DE DIO


Legaĵo – kp. 1 Petr 3, 18.21-22


Ĉar Kristo unufoje suferis pro pekoj,
justulo pro maljustuloj,
por ke li nin konduku al Dio;
mortigite en la karno, sed vivigite en la spirito.
Li ankaŭ vin nun savas en antitipo, la bapto,
ne la formetado de la karna malpuraĵo,
sed la demando de bona konscienco al Dio
per la releviĝo de Jesuo Kristo;
kiu estas dekstre de Dio, irinte en la ĉielon;
al li anĝeloj kaj aŭtoritatoj kaj potencoj estas submetitaj.

Responsorio


Mi supreniras al mia Patro kaj via Patro. Haleluja. Haleluja.

Mi supreniras al mia Patro kaj via Patro. Haleluja. Haleluja.

Al mia Dio kaj via Dio.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Mi supreniras al mia Patro kaj via Patro. Haleluja. Haleluja. – el Joh 20, 17

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Ho Reĝo de gloro! Eternulo Cebaot!
Triumfe vi hodiaŭ supreniris alte super ĉiuj ĉieloj.
Ne lasu nin orfaj,
sed sendu la donon de la Patro al ni,
la Spiriton de la vero.
Haleluja. – el Psa 24,10; kp. Efe 4, 10; kp. Joh 14, 18; 15, 26

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Ho Reĝo de gloro! Eternulo Cebaot!
Triumfe vi hodiaŭ supreniris alte super ĉiuj ĉieloj.
Ne lasu nin orfaj,
sed sendu la donon de la Patro al ni,
la Spiriton de la vero.
Haleluja. – el Psa 24,10; kp. Efe 4, 10; kp. Joh 14, 18; 15, 26

PREĜADO


Petoj


Al Kristo, kiu sidas dekstre de la Patro, ni voku en la ĝojo de la Sankta Spirito:
Kristo, vi estas la Reĝo de l' glor'.

¶ Kristo, vi estas la Reĝo de l' glor'.

Reĝo de l' glor', vi levis nia fragilan karnon kun vi al la superaj gloroj:
– La praan kulpon prenu for, kaj redonu al ni la originan dignon.

¶ Kristo, vi estas la Reĝo de l' glor'.

Sur la vojo de amo vi descendis al ni:
– Ebligu, ke samvoje ni ascendu al vi.

¶ Kristo, vi estas la Reĝo de l' glor'.

Vi promesis, ke vi altiros ĉiujn homojn al vi:
– Ne permesu, ke iu el ni ŝiriĝu for de via korpo. – kp. Joh 12, 32

¶ Kristo, vi estas la Reĝo de l' glor'.

Vi supreniris en la gloron:
– Donu, ke ni sekvu vin tien mense kaj kore.

¶ Kristo, vi estas la Reĝo de l' glor'.

Vin ni atendas kiel juĝiston:
– Faru, ke tiam ni vidu vin favora, kune kun niaj mortintoj, en via majesto.

¶ Kristo, vi estas la Reĝo de l' glor'.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Faru, ĉiopova Dio, ke ni jubilu en sankta ĝojo kaj kun gaja danko,
ĉar la ĉieliro de Via Filo estas altigo de la homa naturo,
kaj ni, la membroj, esperas sekvi tien,
kien li, la kapo, antaŭiris,
nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

7a Paska DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Veni, creator Spiritus


Venu, Kreanto, Di-Spirit’,
hejmiĝu al fidela kor’;
al ĉiu Via viv-kreit’
abundon donu da favor’.

Nomiĝas Vi la Paraklet’,
donaco de la Plejaltul’,
spirita unkto, fajr-impet’,
viviga fonto, amo-brul’.

Sepopa Vi trezor’ de grac’,
Vi fingro de la Dia man’;
gloregas buŝo kun aŭdac’
la Patron pro la savo-plan’.

Bruligu lumon en l’ anim’,
penetru korojn per la am’,
kaj nian korpon en deprim’
firmigu Vi per virto-flam’.

Repelu regon de l’ malbon’,
donacu pacon plu sen ĉes’;
kaj dum nin gvidos Via spron’,
nin lasos kulpo kaj opres’.

Vidigu Patron laŭ la dir’,
per Vi koniĝu Lia Fil’,
je Vi, la el-ambaŭa spir’,
ni ĉiam kredu en humil’. Amen.

latina T: alskribita al Hrabanus Maurus, 9a jarcento • E: Guido Holz 1986, 2001 en ADORU 346

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Farinte la elpurigon de niaj pekoj,
li sidiĝis dekstre de la Majesto en altaĵoj.
Haleluja. – Heb 1, 3

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Farinte la elpurigon de niaj pekoj,
li sidiĝis dekstre de la Majesto en altaĵoj.
Haleluja. – Heb 1, 3

Dua Antifono


¶ Liberigon Li sendis al Sia popolo.
Haleluja.

Dua Psalmo – Psa 111 (110)


Mi gloras la Eternulon per mia tuta koro, *
en rondo de piuloj kaj en kunveno. ¶

Grandaj estas la faroj de la Eternulo, *
serĉataj de ĉiuj, kiuj ilin amas.

Bela kaj majesta estas Lia verko, *
kaj Lia justeco restas eterne.

Memorindaj Li faris Siajn miraklojn; *
kompatema kaj favor-kora estas la Eternulo.

Li donas manĝon al tiuj, kiuj Lin timas; *
Li memoras eterne Sian interligon.

La potencon de Siaj fortoj Li aperigis al Sia popolo,*
doninte al ili la heredon de gentoj. ¶

La faroj de Liaj manoj estas vero kaj justeco; *
perfektaj estas ĉiuj Liaj ordonoj;

ili estas fortikaj por eterne, *
faritaj per vero kaj honesto.

Liberigon Li sendis al Sia popolo; / Li aranĝis por ĉiam Sian interligon. *
Sankta kaj respektinda estas Lia nomo.

Komenco de saĝeco estas timo antaŭ la Eternulo; / bonan prudenton havas ĉiuj plenumantoj. *
Lia gloro restas eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Liberigon Li sendis al Sia popolo.
Haleluja.

Tria Antifono


¶ Haleluja.
La Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas.
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Haleluja.
La Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas.
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

VORTO DE DIO


Legaĵo – Heb 10, 12-14


Kristo, oferinte unu oferon por pekoj por ĉiam, sidiĝis dekstre de Dio;
de nun atendante, ĝis liaj malamikoj fariĝos benketo por liaj piedoj.
Ĉar per unu ofero li perfektigis ĝis eterneco la sanktigatojn.

Responsorio


La Parakleto, la Sankta Spirito. Haleluja. Haleluja.

La Parakleto, la Sankta Spirito. Haleluja. Haleluja.

Tiu instruos vin pri ĉio.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La Parakleto, la Sankta Spirito. Haleluja. Haleluja. – el Joh 14, 26

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Kiam venos la Parakleto, kiun mi sendos de la Patro al vi,
la Spirito de la vero, kiu devenas de la Patro,
tiu pri mi atestos.
Haleluja. – Joh 15, 26

Ciklo B

¶ Kiel Vi min sendis en la mondon,
tiel ankaŭ mi ilin sendis en la mondon.
Kaj por ili mi konsekras min,
por ke ili mem ankaŭ estu konsekritaj en la vero.
Haleluja. – Joh 17, 18.19

Ciklo C

¶ Patro, pri tiuj, kiujn Vi donis al mi, mi volas,
ke ili ankaŭ estu kun mi tie, kie mi estas;
por ke ili vidu mian gloron, kiun Vi donis al mi.
Haleluja. – el Joh 17, 24

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


Ciklo A

¶ Kiam venos la Parakleto, kiun mi sendos de la Patro al vi,
la Spirito de la vero, kiu devenas de la Patro,
tiu pri mi atestos.
Haleluja. – Joh 15, 26

Ciklo B

¶ Kiel Vi min sendis en la mondon,
tiel ankaŭ mi ilin sendis en la mondon.
Kaj por ili mi konsekras min,
por ke ili mem ankaŭ estu konsekritaj en la vero.
Haleluja. – Joh 17, 18.19

Ciklo C

¶ Patro, pri tiuj, kiujn Vi donis al mi, mi volas,
ke ili ankaŭ estu kun mi tie, kie mi estas;
por ke ili vidu mian gloron, kiun Vi donis al mi.
Haleluja. – el Joh 17, 24

PREĜADO


Petoj


Ni ne scias, kiel preĝi dece,
sed la Spirito mem propetadas por ni per ĝemoj neeldireblaj.
Pro tio ni diras:
La Spirito propetadu por ni. – kp. Rom 8, 26

¶ La Spirito propetadu por ni.

Kristo, ĉiela paŝtisto, donu saĝecon kaj konsilon al niaj paŝtistoj,
– por ke ili pli efike konduku vian gregon al la savo.

¶ La Spirito propetadu por ni.

Vi, kiu loĝas en la altoj kaj estas riĉa je mizerikordo,
– rigardu la senhavulojn kaj malriĉulojn sur la tero.

¶ La Spirito propetadu por ni.

Vi, koncipita per la Sankta Spirito en la Virgulino Maria,
– tenu la konsekritajn virgulinojn, por ke ili restu fidelaj.

¶ La Spirito propetadu por ni.

Vi, nia Sacerdoto, kiu laŭdas la Patron en la Spirito,
– unuigu ĉiujn homojn kun vi en ĉi tiu laŭdo.

¶ La Spirito propetadu por ni.

Gvidu la mortintojn en la liberecon de la gloro de la idoj de Dio. – kp. Rom 8, 21
– Donacu al ili plenan pardonon kaj savon.

¶ La Spirito propetadu por ni.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio, elaŭdu favore niajn preĝojn.
Ni kredas, ke la Savanto de la homaro estas kun Vi en Via majesto.
Faru, ke ni sentu lian ĉeeston inter ni ĝis la fino de la mondo,
kiel li mem promesis,
li, nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21

Pentekosta DimanĉoMALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. Haleluja.

HIMNO


Veni, creator Spiritus


Venu, Kreanto, Di-Spirit’,
hejmiĝu al fidela kor’;
al ĉiu Via viv-kreit’
abundon donu da favor’.

Nomiĝas Vi la Paraklet’,
donaco de la Plejaltul’,
spirita unkto, fajr-impet’,
viviga fonto, amo-brul’.

Sepopa Vi trezor’ de grac’,
Vi fingro de la Dia man’;
gloregas buŝo kun aŭdac’
la Patron pro la savo-plan’.

Bruligu lumon en l’ anim’,
penetru korojn per la am’,
kaj nian korpon en deprim’
firmigu Vi per virto-flam’.

Repelu regon de l’ malbon’,
donacu pacon plu sen ĉes’;
kaj dum nin gvidos Via spron’,
nin lasos kulpo kaj opres’.

Vidigu Patron laŭ la dir’,
per Vi koniĝu Lia Fil’,
je Vi, la el-ambaŭa spir’,
ni ĉiam kredu en humil’. Amen.

latina T: alskribita al Hrabanus Maurus, 9a jarcento • E: Guido Holz 1986, 2001 en ADORU 346

PSALMODIO


Unua Antifono


¶ La spirito de la Sinjoro plenigis la mondon.
Haleluja. – el Saĝ 1, 7

Unua Psalmo – Psa 110 (109), 1-5.7


La Eternulo diris al mia sinjoro: / Sidu dekstre de Mi, *
ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

La sceptron de via potenco la Eternulo sendos el Cion: *
Regu inter viaj malamikoj.

En la tago de via potenco / via popolo volonte sin donas al vi *
en sankta ornamo.

De la komenco de maten-ruĝo *
aliĝas al vi la roso de via junularo. ¶

La Eternulo ĵuris, kaj ne pentos: / Vi estas pastro por ĉiam, *
laŭ la maniero de Melkicedek. ¶

La Sinjoro ĉe via dekstra flanko *
frapas reĝojn en la tago de Sia kolero.

Li trinkos el rivero sur la vojo; *
tial li levos la kapon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ La spirito de la Sinjoro plenigis la mondon.
Haleluja. – el Saĝ 1, 7

Dua Antifono


¶ Fortikigu, ho Dio, tion, kion Vi faris por ni
pro Via templo en Jerusalem.
Haleluja. – el Psa 68, 29-30

Dua Psalmo – Psa 114 (113 A)


Kiam Izrael eliris el Egiptujo, *
la domo de Jakob el fremda popolo,

tiam Jehuda fariĝis Lia sanktaĵo, *
Izrael Lia regno. ¶

La maro vidis kaj for-kuris, *
Jordan turniĝis malantaŭen;

la montoj saltis kiel ŝafoj, *
la montetoj kiel ŝafidoj.

Kio estas al vi, ho maro, ke vi for-kuris? *
Jordan, kial vi turniĝis malantaŭen?

Montoj, kial vi saltas kiel ŝafoj, *
montetoj, kiel ŝafidoj?

Antaŭ la Sinjoro tremu, ho tero, *
antaŭ la Dio de Jakob,

kiu ŝanĝas rokon en lagon da akvo, *
graniton en akvo-donan fonton. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Fortikigu, ho Dio, tion, kion Vi faris por ni
pro Via templo en Jerusalem.
Haleluja. – el Psa 68, 29-30

Tria Antifono


¶ Ĉiuj pleniĝis de la Sankta Spirito,
kaj komencis paroli.
Haleluja. – el Ago 2, 4

Kantiko – el Apo 19, 1-7


Haleluja.
La savo kaj la gloro kaj la potenco apartenas al nia Dio, *
ĉar veraj kaj justaj estas Liaj juĝoj.
Haleluja.

Haleluja.
Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, *
vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar la Sinjoro, nia Dio, la Plej-potenca, reĝas. *
Ni ĝoju kaj triumfu, kaj donu al Li la gloron.
Haleluja.

Haleluja.
Ĉar venis la edziĝo de la Ŝafido, *
kaj Lia edzino sin pretigis.
Haleluja. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Ĉiuj pleniĝis de la Sankta Spirito,
kaj komencis paroli.
Haleluja. – el Ago 2, 4

VORTO DE DIO


Legaĵo – Efe 4, 3-6


Penu konservi la unuecon de la Spirito en la ligilo de paco.
Estas unu korpo, kaj unu Spirito,
kiel ankaŭ vi estas vokitaj en unu espero de via voko;
unu Sinjoro, unu fido, unu bapto,
unu Dio kaj Patro de ĉiuj,
kiu estas super ĉiuj, kaj tra ĉiuj, kaj en ĉiuj.

Responsorio


La spirito de la Sinjoro plenigis la mondon. Haleluja. Haleluja.

La spirito de la Sinjoro plenigis la mondon. Haleluja. Haleluja.

Kaj tiu, kiu ampleksas ĉion, scias ĉies vorton.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La spirito de la Sinjoro plenigis la mondon. Haleluja. Haleluja. – Saĝ 1, 7

LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Hodiaŭ venis la pentekosta tago.
Haleluja.
Hodiaŭ aperis al la disĉiploj la Sankta Spirito kvazaŭ fajro,
disdonante al ili siajn karismojn.
Haleluja.
Hodiaŭ li sendis ilin en la tutan mondon por prediki kaj atesti:
Kiu kredos kaj estos baptita, tiu estos savita.
Haleluja. – kp. Mar 16, 16

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


¶ Hodiaŭ venis la pentekosta tago.
Haleluja.
Hodiaŭ aperis al la disĉiploj la Sankta Spirito kvazaŭ fajro,
disdonante al ili siajn karismojn.
Haleluja.
Hodiaŭ li sendis ilin en la tutan mondon por prediki kaj atesti:
Kiu kredos kaj estos baptita, tiu estos savita.
Haleluja. – kp. Mar 16, 16

PREĜADO


Petoj


Al Dio, la Patro, kiu per Kristo kunigas Sian eklezion, ni preĝas kun ĝojo:
Sendo al la eklezio Vian Sanktan Spiriton.

¶ Sendo al la eklezio Vian Sanktan Spiriton.

Vi volas unuigi ĉiujn baptitojn en Kristo:
– faru ilin unu korpo kaj unu animo.

¶ Sendo al la eklezio Vian Sanktan Spiriton.

Vi volas plenigi la universon per la Sankta Spirito:
– helpu al ni verki justecon kaj pacon en la mondo.

¶ Sendo al la eklezio Vian Sanktan Spiriton.

Vi volas kolekti la disiĝintojn:
– heligu ilian vojon per la graco de la Sankta Spirito.

¶ Sendo al la eklezio Vian Sanktan Spiriton.

Vi volas ĉion renovigi en la Spirito:
– sanigu la malsanulojn, konsolu la afliktitojn kaj donu al ĉiuj Vian savon.

¶ Sendo al la eklezio Vian Sanktan Spiriton.

Per la Spirito Vi volis levi Vian Filon el la morto:
– veku niajn mortintojn por la eterna vivo.

¶ Sendo al la eklezio Vian Sanktan Spiriton.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


Dio, kiu per la pentekosta mistero sanktigas la eklezion en ĉiu popolo kaj nacio,
disverŝu en la tutan mondon la donacojn de la Sankta Spirito,
kaj renovigu en la koroj de la kredantoj tiujn mirindaĵojn,
kiujn Via amo estigis dum la komenco de la evangelia anonco.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.

FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.

Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco. Haleluja. Haleluja.

Al Dio estu danko. Haleluja. Haleluja. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 050.5

supren al la komenco de la paĝo