Esperante Adoru

Esperanto Unua paĝo || A - Z | Adoru | Biblio | Breviero | Meslibro | Traktatoj | Trezorejo | | | |

Ĉu ... preĝi | mediti | ricevi instigojn || kanti | muziki || informiĝi | legi | studi || prepari Diservonprintebla versio
Strukturo de la Breviero

Vespera Laŭdo (2) ☐


Breviero > Komunaj Tekstoj > Unu Martiro > Vespera Laŭdo (2)
Stato: 2020-06-17


MALFERMO


Dio, atentu helpi min.

Rapidu subteni min. – kp. Psa 70 (69), 2

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam kaj en eterno. Amen. (Haleluja.)


HIMNO


propra, aŭ:

Deus, tuorum militum


De l' Viaj, Dio, sort' kaj kron',
premi' de ĉiu batalant'!
Pri ĉi martiro/Pri l' martirino himnas ni.
Absolvu nin de ajna pek'.

Delogojn de kaduka mond',
amuzojn, kiuj nocas nur,
rebatis li/ŝi kun plena prav',
ĉielajn ĝojojn gajnis li/ŝi.

Kun fort' li/ŝi staris en sufer',
kun persisteco en tortur'.
Verŝata estis lia/ŝia sang',
donita estas glor' al li/ŝi.

En ĉi martir-triumfa tag'
kun lia/ŝia peto preĝas ni:
De ni, subuloj, milda Di',
damaĝan ĉion pelu for;

ke partoprenu ankaŭ ni
en lia/ŝia vivo, lia/ŝia sort',
kaj kune kun la sanktular'
ni ĝoje tronu en ĉiel'.

Nun estu laŭd', eterna glor',
al Vi, ho Patro, kun la Fil'
kaj kun la sankta Paraklet',
tratempe kaj sen ajna fin'. Amen.

latina T: nekonata verkinto, 5a / 6a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008por unu martirino-virgulino:

Virginis Proles


Fil' de l' Virgino, de l' patrin' Kreinto,
virge gravede naskis Vin virgino.
Jen, virgulinon festas ni per kanto.
Aŭdu la laŭdon.

Ĉi virgulino, Via martirino,
sankta du-foje en duobla rango,
bridis la sekson, venkis kruelaĵojn,
forta malforte.

Ne ektimante punon kaj suferon,
nek furiozon nek kruelan morton,
sangon verŝinte, ŝi meritas ĝui
vivon ĉielan.

Laŭ ŝia peto helpu, Di' favora,
bridi malvirtojn; kulpojn Vi pardonu,
por ke el pura kor' al Vi eksonu
himno eterna. Amen.

latina T: nekonata verkinto, 9a jarcento • E: Albrecht Kronenberger 2008
PSALMODIO


Unua Antifono


¶ Se iu volas veni post mi,
li abnegaciu sin,
kaj levu sian krucon,
kaj sekvu min.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – el Mat 16, 24

Unua Psalmo – Psa 116, 1-9 (114)


Mi amas, ke la Eternulo aŭdas mian voĉon kaj mian petegon, *
ke Li klinis Sian orelon al mi;

kaj en miaj tagoj *
mi Lin vokos. ¶

Ĉirkaŭis min la ondoj de la morto, / kaj turmentoj de Ŝeol min trafis; *
suferon kaj ĉagrenon mi trovis.

Sed la nomon de la Eternulo mi vokis: *
Ho Eternulo, savu mian animon. ¶

Favor-kora estas la Eternulo kaj justa, *
kaj nia Dio estas kompatema.

La Eternulo gardas la simpl-animulojn; *
mi estis en mizero, kaj Li min savis. ¶

Revenu, ho mia animo, al via trankvileco, *
ĉar la Eternulo faris al vi bonon.

Ĉar Vi savis mian animon de la morto, / miajn okulojn de larmoj, *
miajn piedojn de fal-puŝiĝo.

Mi irados antaŭ la Eternulo *
en la lando de la vivo. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Unua Antifono


¶ Se iu volas veni post mi,
li abnegaciu sin,
kaj levu sian krucon,
kaj sekvu min.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – el Mat 16, 24

Dua Antifono


¶ Se iu min servas,
tiun la Patro honoros.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – el Joh 12, 26

Dua Psalmo – Psa 116, 10-19 (115)


Kun kredo mi diris: *
Mi estas tre afliktita.

Mi diris en mia konfuziĝo: *
Ĉiu homo mensogas. ¶

Kion mi redonu al la Eternulo *
por ĉiuj Liaj bonfaroj al mi?

Mi levos la pokalon de savo, *
kaj mi vokos la nomon de la Eternulo. ¶

Miajn promesojn al la Eternulo mi plenumos *
antaŭ Lia tuta popolo.

Grand-valora en la okuloj de la Eternulo *
estas la morto de Liaj fideluloj. ¶

Ho Eternulo, mi ja estas Via sklavo, / mi estas Via sklavo, filo de Via sklavino; *
Vi disigis miajn ligilojn.

Al Vi mi oferdonos dankan oferon, *
kaj la nomon de la Eternulo mi vokos. ¶

Miajn promesojn al la Eternulo mi plenumos *
antaŭ Lia tuta popolo,

en la kortoj de la domo de la Eternulo, *
interne de vi, ho Jerusalem. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Dua Antifono


¶ Se iu min servas,
tiun la Patro honoros.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – el Joh 12, 26

Tria Antifono


¶ Kiu perdos sian animon pro mi,
tiu ĝin trovos.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – el Mat 16, 25

Kantiko – Apo 4, 11; 5, 9b.10.12b


Inda Vi estas, ho nia Sinjoro kaj nia Dio, *
ricevi la gloron kaj la honoron kaj la potencon;

ĉar Vi kreis ĉion, *
kaj pro Via volo ĉio ekzistis kaj kreiĝis. ¶

Vi estas inda preni la libron *
kaj malfermi ĝiajn sigelojn;

ĉar vi estis mortigita, / kaj vi elaĉetis al Dio per via sango homojn *
el ĉiu tribo kaj lingvo kaj popolo kaj nacio,

kaj faris ilin al nia Dio regno kaj pastroj; *
kaj ili reĝas sur la tero. ¶

Inda estas la Ŝafido, la mortigita, / ricevi la potencon kaj riĉon kaj saĝecon *
kaj forton kaj honoron kaj gloron kaj laŭdon. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Tria Antifono


¶ Kiu perdos sian animon pro mi,
tiu ĝin trovos.
(en Paska Tempo oni aldonas:) Haleluja. – el Mat 16, 25


VORTO DE DIO


ekster Paska tempo:

Legaĵo – 1 Pet 4, 13-14


Laŭ tio, ke vi partoprenas en la suferoj de Kristo, ĝoju;
por ke ankaŭ en la elmontro de lia gloro vi ĝoju ravege.
Se vi estas riproĉataj pro la nomo de Kristo, feliĉegaj vi estas;
ĉar la Spirito de gloro kaj la Spirito de Dio restas sur vi.

Responsorio


Vi esploris nin, ho Dio. Sed Vi elirigis nin en bonstaton.

Vi esploris nin, ho Dio. Sed Vi elirigis nin en bonstaton.

Vi refandis nin, kiel oni refandas arĝenton.

Sed Vi elirigis nin en bonstaton.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Vi esploris nin, ho Dio. Sed Vi elirigis nin en bonstaton. – el Psa 66, 10.12en Paska Tempo:

Legaĵo – Apo 7, 14-17


Ĉi tiuj estas la venantoj el la granda afliktado,
kaj ili lavis siajn robojn,
kaj blankigis ilin en la sango de la Ŝafido.
Tial ili estas antaŭ la trono de Dio;
kaj ili servas al Li tage kaj nokte en Lia templo;
kaj la Sidanto sur la trono etendos super ili Sian tabernaklon.
Ili ne plu malsatos, nek plu soifos;
ne frapos ilin la suno nek ia varmego;
ĉar la Ŝafido, kiu estas meze de la trono, paŝtos ilin
kaj kondukos ilin al akvofontoj de vivo;
kaj Dio forviŝos de iliaj okuloj ĉiun larmon.

Responsorio


La justuloj brilos antaŭ la vizaĝo de Dio. Haleluja. Haleluja.

La justuloj brilos antaŭ la vizaĝo de Dio. Haleluja. Haleluja.

Ĝojegos ĉiuj, kiuj havas pian koron.

Haleluja. Haleluja.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

La justuloj brilos antaŭ la vizaĝo de Dio. Haleluja. Haleluja.
LAŬDKANTO


Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


ekster Paska Tempo:

¶ En la regno ĉiela loĝas la sanktuloj.
Eterne ili ripozas.

en Paska Tempo:

¶ Se la tritika grenero ne falas en la teron kaj ne mortas, ĝi restas sola;
sed se ĝi mortas, ĝi donas multe da frukto.
Haleluja. – el Joh 12, 24

Laŭdkanto de Maria (Magnificat) – Luk 1, 46-55


Mia animo altigas la Eternulon, *
kaj mia spirito ĝojis en Dio, mia Savanto,

ĉar Li rigardis la humilecon de Sia sklavino; *
ĉar jen de nun ĉiuj generacioj nomos min feliĉa.

Ĉar la Potenculo faris al mi grandaĵojn, *
kaj sankta estas Lia nomo.

Kaj Lia boneco estas por ĉiuj generacioj *
al tiuj, kiuj Lin timas. ¶

Li montris forton per Sia brako, *
Li dispelis fierulojn en la penso de ilia koro.

Li malaltigis potenculojn de iliaj tronoj, *
kaj Li altigis humilulojn.

Malsatulojn Li plenigis per bonaĵo, *
kaj riĉulojn Li forsendis malplenaj. ¶

Li helpis Sian servanton Izrael, *
memorante Sian kor-favoron.

Kiel Li parolis al niaj patroj, *
al Abraham kaj al lia idaro eterne. ¶

Gloro al la Patro kaj al la Filo *
kaj al la Sankta Spirito,

kiel en la komenco, tiel nun kaj ĉiam *
kaj en eterno. Amen.

Antifono por la Laŭdkanto de Maria (Magnificat)


ekster Paska Tempo:

¶ En la regno ĉiela loĝas la sanktuloj.
Eterne ili ripozas.

en Paska Tempo:

¶ Se la tritika grenero ne falas en la teron kaj ne mortas, ĝi restas sola;
sed se ĝi mortas, ĝi donas multe da frukto.
Haleluja. – el Joh 12, 24


PREĜADO


Petoj


En ĉi horo,
en kiu la Reĝo de la martiroj fordonis sian vivon,
kiel sur la kruco, tiel jam nun dum la sankta vespermanĝo,
ni danku al li kaj diru:
Vin, Sinjoro, ni gloras.

¶ Vin, Sinjoro, ni gloras.

Vin, Sinjoro, ni gloras,
ĉar vi amis nin ĝis la fino, vi, nia savanto, fonto kaj tipo de ĉiu martiriĝo.

¶ Vin, Sinjoro, ni gloras.

Ĉar vi vokis ĉiun pekulojn, kiuj pentas, al la premio de la vivo.

¶ Vin, Sinjoro, ni gloras.

Ĉar vi konfidis al la eklezio la sangon de la nova kaj eterna interligo, verŝitan por forigo de la pekoj.

¶ Vin, Sinjoro, ni gloras.

Ĉar via graco hodiaŭ nin tenis en la fido.

¶ Vin, Sinjoro, ni gloras.

Ĉar vi hodiaŭ multajn mortintojn kunigis kun via morto.

¶ Vin, Sinjoro, ni gloras.

Patro nia


Patro nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno.
Fariĝu Via volo,
kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ.
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.

Ĉar Via estas la regno
kaj la potenco
kaj la gloro
eterne. Amen. – Mat 6, 9-13

Preĝo


kiel en la Propraj Partoj, aŭ:

ekster Paska Tempo (1):

Omnípotens et miséricors Deus, qui mártyrem tuum N. passiónis suæ torménta superáre fecísti, concéde, ut, qui eius triúmphi diem celebrámus, insuperábiles tua protectióne ab hostis insídiis maneámus. Per Dóminum.

ekster Paska Tempo (2):

Omnípotens sempitérne Deus, qui beáto N. usque ad mortem pro iustítia certáre tribuísti, fac nos, eius intercessióne, pro amóre tuo ómnia advérsa toleráre et ad te, qui solus es vita, tota virtúte properáre. Per Dóminum.

en Paska Tempo (1):

Deus, qui ad illustrándam Ecclésiam tuam beátum N. martýrii victória decoráre dignátus es, concéde propítius ut, sicut ipse domínicæ passiónis imitátor fuit, ita nos, per eius vestígia gradiéntes, ad gáudia sempitérna perveníre mereámur. Per Dóminum.

en Paska Tempo (2):

Magnificántes, Dómine, poténtiam tuam, súpplices exorámus, ut, sicut beátus N. domínicæ fuit passiónis imitátor, ita sit fragilitátis nostræ promptus adiútor. Per Dóminum.

por unu martirino-virgulino:

Deus, qui nos hódie beátæ N. ánnua commemoratióne lætíficas, concéde propítius, ut eius adiuvémur méritis, cuius castitátis et fortitúdinis irradiámur exémplis. Per Dóminum.

por unu martirino-edzino:

Deus, cuius múnere virtus in infirmitáte perfícitur, da ómnibus beátæ N. glóriam recoléntibus, ut quæ abs te sumpsit robur ut vínceret, abs te quoque vincéndi nobis grátiam semper obtíneat. Per Dóminum.


FINA RITO


Se oni preĝas sola,
aŭ, en komunumo, se ne ĉeestas pastro aŭ diakono:


Beno


Dio benu nin.
Li gardu nin de ĉio malbona
kaj konduku nin al la vivo eterna. Amen.Sed en komunumo, se ĉeestas pastro aŭ diakono:

Beno kaj Elsendo


La Sinjoro estu kun vi.

Kaj kun via spirito.

Benu vin la ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.

Amen.

La vespera laŭdo finiĝis. Iru en paco.

Al Dio estu danko. – laŭ Meslibro p. 166, ADORU 095.21supren al la komenco de la paĝo