Esperante Adoru

Esperanto Unua paĝo || A - Z | Adoru | Biblio | Breviero | Meslibro | Traktatoj | Trezorejo | | | |

Ĉu ... preĝi | mediti | ricevi instigojn || kanti | muziki || informiĝi | legi | studi || prepari Diservonprintebla versio
Strukturo de la Breviero

Merkredo ☐


Breviero > Ordinara Tempo > Propraj Partoj > 18a Ordinara Semajno > Merkredo


Ĉio kiel en la Kvar-semajna Psalmaro > Dua Semajno > Merkredo

Propraj:


► HORO DE LA LEGAĴOJ


⇒ Malfermo, Himno k. t. p.

Unua Legaĵo – Amo 9, 1-15


El la libro Amos

Mi vidis la Eternulon, kiu staris super la altaro; kaj Li diris: Frapu la kapitelon, ke la fostoj ekskuiĝu kaj la pecoj falu sur la kapojn de ĉiuj; kaj ilian naskitaron Mi mortigos per glavo, neniu el ili forkuros, neniu el ili saviĝos. Eĉ se ili enfosus sin en Ŝeolon, eĉ de tie Mia mano ilin prenos; eĉ se ili suprenirus en la ĉielon, Mi de tie depuŝos ilin. Se ili kaŝus sin sur la supro de Karmel, Mi tie elserĉos kaj prenos ilin; se ili kaŝiĝus for de Miaj okuloj sur la fundo de la maro, eĉ tie Mi ordonos al la serpento, ke ĝi piku ilin. Se ili iros en forkaptitecon antaŭ siaj malamikoj, ankaŭ tie Mi ordonos al la glavo mortigi ilin. Mi direktos sur ilin Miajn okulojn por malfeliĉo, ne por bono.

La Sinjoro, la Eternulo Cebaot, ektuŝas landon, kaj ĝi tiam fandiĝas, kaj ĉiuj loĝantoj ploras; ĝi tuta ekskuiĝas kiel lago, malleviĝas kiel la Rivero de Egiptujo. Li konstruis Sian loĝejon en la ĉielo, kaj Sian firmamenton Li fundamentis sur la tero; Li vokas la akvon de la maro kaj verŝas ĝin sur la teron; Lia nomo estas Eternulo.

Ĉu vi ne estas por Mi kiel la Etiopoj, ho Izraelidoj? diras la Eternulo; ĉu Mi ne elkondukis Izraelon el la lando Egipta, la Filiŝtojn el Kaftor, kaj la Sirianojn el Kir? Jen la okuloj de la Sinjoro, la Eternulo, estas direktitaj sur la pekan regnon, kaj Mi ekstermos ĝin de sur la tero; tamen ne tute Mi ekstermos la domon de Jakob, diras la Eternulo. Jen Mi ordonos, kaj disĵetigos la domon de Izrael inter ĉiujn naciojn, kiel oni disĵetas per kribrilo, kaj eĉ unu grajno ne falos sur la teron. De glavo mortos ĉiuj pekuloj de Mia popolo, kiuj diras: Malfeliĉo ne alproksimiĝos al ni kaj ne trafos nin.

En tiu tempo Mi restarigos la falintan tabernaklon de David, Mi reŝtopos ĝiajn breĉojn, Mi restarigos la detruitaĵon, kaj Mi rekonstruos ĝin, kiel en la tempo antikva, por ke ili ekposedu la restaĵon de Edom kaj ankaŭ ĉiujn naciojn, inter kiuj estos proklamata Mia nomo, diras la Eternulo, kiu tion faras.

Jen venos tagoj, diras la Eternulo, kiam la pluganto renkontiĝos kun la rikoltanto, la vinberpremanto kun la semanto; kaj la montoj elgutigos dolĉan sukon, kaj ĉiuj montetoj fariĝos fruktoportaj. Kaj Mi revenigos la forkaptitojn de Mia popolo Izrael, ili rekonstruos la ruinigitajn urbojn, enloĝiĝos, plantos vinberĝardenojn kaj trinkos ilian vinon, aranĝos ĝardenojn kaj manĝos iliajn fruktojn. Kaj Mi replantos ilin sur ilia tero, kaj ili ne plu estos elŝirataj el sia tero, kiun Mi donis al ili, diras la Eternulo, via Dio.

Unua Responsorio


Por ke strebu al la Eternulo la ceteraj homoj kaj ĉiuj nacioj, inter kiuj estas proklamata Mia nomo, Mi revenos, kaj Mi restarigos la falintan tabernaklon de David, diras la Eternulo.

Por ke strebu al la Eternulo la ceteraj homoj kaj ĉiuj nacioj, inter kiuj estas proklamata Mia nomo, Mi revenos, kaj Mi restarigos la falintan tabernaklon de David, diras la Eternulo.

Dio vizitis nacianojn, por elekti el ili popolon por Sia nomo, kiel estas skribite:

Mi revenos, kaj Mi restarigos la falintan tabernaklon de David, diras la Eternulo.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

Por ke strebu al la Eternulo la ceteraj homoj kaj ĉiuj nacioj, inter kiuj estas proklamata Mia nomo, Mi revenos, kaj Mi restarigos la falintan tabernaklon de David, diras la Eternulo. – el Ago 15, 14-17

Dua Legaĵo – Letero de Barnabaso


El la tiel nomata Letero de Barnabaso

Via lucis

Via lucis haec est: si quis pervenire cupit ad definitum locum, studeat operibus suis. Cognitio itaque nobis data in hac via ambulandi eiusmodi est. Diliges eum, qui te creavit; veneraberis eum, qui te formavit; gloria afficies eum, qui redemit te a morte; eris corde simplex et spiritu dives; non adhaerebis iis, qui incedunt in via mortis; odio habebis quodcumque Deo displicet; odio habebis omnem simulationem; ne derelinquas mandata Domini. Te ipsum non exaltabis, eris autem humilis in omnibus; non assumes tibi gloriam. Non capies malum consilium adversus proximum tuum; non dabis animae insolentiam.

Diliges proximum tuum plus quam animam tuam. Non interficies fetum in abortione, nec etiam interimes post nativitatem. Ne auferas manum tuam a filio tuo vel a filia tua, sed a pueritia docebis eos timorem Domini. Bona proximi tui non concupisces, nec eris avarus; neque ex anima tua adhaerebis superbis, sed humilibus atque iustis uteris.

Quidquid tibi accidit, tamquam bonum accipies, conscius sine Deo nihil fieri. Non eris inconstans nec bilinguis; laqueus enim mortis est lingua duplex.

Communicabis in omnibus cum proximo tuo nec quidquam dices proprium; si enim in incorrupto consortes estis, quanto magis in iis, quae corrumpuntur? Non eris lingua praeceps; os enim laqueus est mortis. Quantum potes, propter animam tuam castus eris. Noli porrigere manus tuas ad accipiendum, ad dandum vero contrahere. Diliges, ut pupillam oculi tui, omnem qui tibi loquetur verbum Domini.

In memoriam tuam nocte ac die revocabis iudicii diem, et exquires cotidie vultus sanctorum, sive sermone contendens et ad exhortandum incedens et meditans quomodo animam verbo tuo servare possis, sive manibus tuis operaberis ad redemptionem peccatorum tuorum.

Non dubitabis dare, neque murmurabis cum das; cognosces autem quis sit bonus mercedis retributor. Servabis quae accepisti, nec addens nec demens. Malus odiosus tibi erit in perpetuum. Iuste iudicabis. Non facies dissidium, sed pacem conciliabis contendentes associans. Confiteberis peccata tua. Non accedes ad orationem in conscientia mala. Haec est via lucis.


Originala teksto: Epistola Barnabae nuncupata (ĉ. 100): Cap. 19, 1-3. 5-12; en: Funk 1, 53-57

Dua Responsorio


De ĉiu malbona vojo mi detenas mian piedon, por plenumi Vian vorton.

De ĉiu malbona vojo mi detenas mian piedon, por plenumi Vian vorton.

De Viaj decidoj mi ne dekliniĝas, ĉar Vi min gvidas,

por plenumi Vian vorton.

Gloro al la Patro kaj al la Filo kaj al la Sankta Spirito.

De ĉiu malbona vojo mi detenas mian piedon, por plenumi Vian vorton. – Psa 119, 101-102

Preĝo


Montru Vian senĉesan korfavoron, Dio,
kaj donu helpon al Via popolo, kiu Vin proklamas paŝtisto kaj patro;
renovigu Vian difektitan kreitaron, kaj gardu tion, kion Vi renovigis.
Pri tio ni petas per nia Sinjoro Jesuo Kristo, Via Filo,
kiu vivas kaj regas kun Vi en unueco kun la Sankta Spirito,
Dio en ĉiuj jarcentoj. Amen.


supren al la komenco de la paĝo